array

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

arrayBir dizi oluşturur

Açıklama

array ([ mixed $... ] ) : array

Bir dizi oluşturur. Diziler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için array türünün belgesine bakınız.

Değiştirgeler

...

Burada, "indis => değerler", sözdizimi virgüllerle ayrılarak indis ve değerler tanımlanır. İndis string veya integer türünde olabilir. İndis belirtilmezse 0'dan başlamak üzere özdevinimli olarak üretilir. İndis olarak bir tamsayı belirtilirse üretilecek sonraki indis, indis + 1 olacaktır. Eğer birbirinin aynı iki indis belirtilirse sonuncusu öncekini geçersiz kılar.

Son tanımlanan dizi elemanından sonra bir virgül konursa, yararsız olmakla beraber sözdizimsel olarak geçerlidir.

Dönen Değerler

Değiştirgelerle tanımlanan diziyi döndürür. Değiştirgelerde => işleci ile bir indis belirtilebilir. Diziler hakkında daha ayrıntılı bilgi için array türünün belgesine bakınız.

Örnekler

Aşağıdaki örnekte iki boyutlu bir dizinin nasıl oluşturulduğu, ilişkisel bir dizide anahtarların nasıl belirtildiği ve normal dizilerde sayısal indislerin nasıl atlanarak devam edileceği gösterilmiştir.

Örnek 1 - array() örneği

<?php
$fruits 
= array (
    
"meyveler"  => array("a" => "portakal""b" => "muz""c" => "elma"),
    
"numaralar" => array(123456),
    
"delikler"   => array("ilk"=> "ikinci""üçüncü")
);
?>

Örnek 2 array() ile özdevinimli indis üretimi

<?php
$array 
= array(1111,  1=> 1,  => 119=> 13);
print_r($array);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [0] => 1
  [1] => 1
  [2] => 1
  [3] => 13
  [4] => 1
  [8] => 1
  [9] => 19
)

Dikkat ederseniz, '3' indisi iki kere tanımlandı. Ancak son değer olan 13 saklandı. 4 indisi 8 indisinden sonra tanımlandı ve en büyük indis 8 olduğundan ondan sonra üretilen indis 9 oldu.

Bu örnek 1 indisinden başlayan bir dizi oluşturuyor.

Örnek 3 - İlk indisi 1 olan dizi üretimi

<?php
$firstquarter 
= array(=> 'January''February''March');
print_r($firstquarter);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [1] => January
  [2] => February
  [3] => March
)

Perl'de olduğu gibi çift tırnak içine alınmış bir dizi içindeki bir değere erişebilirsiniz. Ancak PHP'de diziyi kaşlı ayraçlar arasına almak zorunda değilsiniz.

Örnek 4 - Çift tırnak içine alınmış bir diziye erişim

<?php

$foo 
= array('bar' => 'baz');
echo 
"Hello {$foo['bar']}!"// Çıktısı: Hello baz!

?>

Notlar

Bilginize:

array() normal bir işlev değil, dizileri birebir göstermekte kullanılan bir dil oluşumudur.

Ayrıca Bakınız

 • array_pad() - Dizi boyutunu belirtilen boyuta çıkarırken, yeni elemanlara belirtilen değeri yerleştirir
 • list() - Değişkenlere bir dizi gibi atama yapar
 • count() - Bir dizideki eleman sayısını veya bir nesnedeki özellik sayısını döndürür
 • range() - Belli bir eleman aralığını içeren bir dizi oluşturur
 • foreach
 • array türü

add a note add a note

User Contributed Notes 37 notes

up
93
ole dot aanensen at gmail dot com
5 years ago
As of PHP 5.4.x you can now use 'short syntax arrays' which eliminates the need of this function.

Example #1 'short syntax array'
<?php
    $a
= [1, 2, 3, 4];
   
print_r($a);
?>

The above example will output:
Array
(
    [0] => 1
    [1] => 2
    [2] => 3
    [3] => 4
)

Example #2 'short syntax associative array'
<?php
    $a
= ['one' => 1, 'two' => 2, 'three' => 3, 'four' => 4];
   
print_r($a);
?>

The above example will output:
Array
(
    [one] => 1
    [two] => 2
    [three] => 3
    [four] => 4
)
up
14
brian at blueeye dot us
14 years ago
If you need, for some reason, to create variable Multi-Dimensional Arrays, here's a quick function that will allow you to have any number of sub elements without knowing how many elements there will be ahead of time. Note that this will overwrite an existing array value of the same path.

<?php
// set_element(array path, mixed value)
function set_element(&$path, $data) {
    return (
$key = array_pop($path)) ? set_element($path, array($key=>$data)) : $data;
}
?>

For example:

<?php
echo "<pre>";
$path = array('base', 'category', 'subcategory', 'item');
$array = set_element($path, 'item_value');
print_r($array);
echo
"</pre>";
?>

Will display:
Array
(
    [base] => Array
        (
            [category] => Array
                (
                    [subcategory] => Array
                        (
                            [item] => item_value
                        )
                )
        )
)
up
6
jonberglund at gmail dot com
11 years ago
The following function (similar to one above) will render an array as a series of HTML select options (i.e. "<option>...</option>"). The problem with the one before is that there was no way to handle <optgroup>, so this function solves that issue.

function arrayToSelect($option, $selected = '', $optgroup = NULL)
{
    $returnStatement = '';

    if ($selected == '') {
        $returnStatement .= '<option value="" selected="selected">Select one...</option>';
    }

    if (isset($optgroup)) {
        foreach ($optgroup as $optgroupKey => $optgroupValue) {
            $returnStatement .= '<optgroup label="' . $optgroupValue . '">';

            foreach ($option[$optgroupKey] as $optionKey => $optionValue) {
                if ($optionKey == $selected) {
                    $returnStatement .= '<option selected="selected" value="' . $optionKey . '">' . $optionValue . '</option>';
                } else {
                    $returnStatement .= '<option value="' . $optionKey . '">' . $optionValue . '</option>';
                }
            }

            $returnStatement .= '</optgroup>';
        }
    } else {
        foreach ($option as $key => $value) {
            if ($key == $selected) {
                $returnStatement .= '<option selected="selected" value="' . $key . '">' . $value . '</option>';
            } else {
                $returnStatement .= '<option value="' . $key . '">' . $value . '</option>';
            }
        }
    }

    return $returnStatement;
}

So, for example, I needed to render a list of states/provinces for various countries in a select field, and I wanted to use each country name as an <optgroup> label. So, with this function, if only a single array is passed to the function (i.e. "arrayToSelect($stateList)") then it will simply spit out a bunch of "<option>" elements. On the other hand, if two arrays are passed to it, the second array becomes a "key" for translating the first array.

Here's a further example:

$countryList = array(
    'CA'        => 'Canada',
    'US'        => 'United States');

$stateList['CA'] = array(
    'AB'        => 'Alberta',
    'BC'        => 'British Columbia',
    'AB'        => 'Alberta',
    'BC'        => 'British Columbia',
    'MB'        => 'Manitoba',
    'NB'        => 'New Brunswick',
    'NL'        => 'Newfoundland/Labrador',
    'NS'        => 'Nova Scotia',
    'NT'        => 'Northwest Territories',
    'NU'        => 'Nunavut',
    'ON'        => 'Ontario',
    'PE'        => 'Prince Edward Island',
    'QC'        => 'Quebec',
    'SK'        => 'Saskatchewan',
    'YT'        => 'Yukon');

$stateList['US'] = array(
    'AL'        => 'Alabama',
    'AK'        => 'Alaska',
    'AZ'        => 'Arizona',
    'AR'        => 'Arkansas',
    'CA'        => 'California',
    'CO'        => 'Colorado',
    'CT'        => 'Connecticut',
    'DE'        => 'Delaware',
    'DC'        => 'District of Columbia',
    'FL'        => 'Florida',
    'GA'        => 'Georgia',
    'HI'        => 'Hawaii',
    'ID'        => 'Idaho',
    'IL'        => 'Illinois',
    'IN'        => 'Indiana',
    'IA'        => 'Iowa',
    'KS'        => 'Kansas',
    'KY'        => 'Kentucky',
    'LA'        => 'Louisiana',
    'ME'        => 'Maine',
    'MD'        => 'Maryland',
    'MA'        => 'Massachusetts',
    'MI'        => 'Michigan',
    'MN'        => 'Minnesota',
    'MS'        => 'Mississippi',
    'MO'        => 'Missouri',
    'MT'        => 'Montana',
    'NE'        => 'Nebraska',
    'NV'        => 'Nevada',
    'NH'        => 'New Hampshire',
    'NJ'        => 'New Jersey',
    'NM'        => 'New Mexico',
    'NY'        => 'New York',
    'NC'        => 'North Carolina',
    'ND'        => 'North Dakota',
    'OH'        => 'Ohio',
    'OK'        => 'Oklahoma',
    'OR'        => 'Oregon',
    'PA'        => 'Pennsylvania',
    'RI'        => 'Rhode Island',
    'SC'        => 'South Carolina',
    'SD'        => 'South Dakota',
    'TN'        => 'Tennessee',
    'TX'        => 'Texas',
    'UT'        => 'Utah',
    'VT'        => 'Vermont',
    'VA'        => 'Virginia',
    'WA'        => 'Washington',
    'WV'        => 'West Virginia',
    'WI'        => 'Wisconsin',
    'WY'        => 'Wyoming');

...

<select name="state" id="state"><?php echo arrayToSelect($stateList,'',$countryList) ?></select>
<select name="country" id="country"><?php echo arrayToSelect($countryList,'US') ?></select>
up
4
Mike Mackintosh
11 years ago
If you need to add an object as an array key, for example an object from Simple XML Parser, you can use the following.

File.XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Settings type="General">
  <Setting name="SettingName">This This This</Setting>
</Settings>

The script:
<?php
$raw
= $xml =  new SimpleXMLElement('File.XML');
foreach(
$raw->Setting as $A => $B)
{       
   
// Set Array From XML
   
$Setting[(string) $B['name']] = (string)  $B[0];
}
?>
By telling the key to read the object as a string, it will let you set it.

Hope this helps someone out!
up
4
slicky at newshelix dot com
18 years ago
Notice that you can also add arrays to other arrays with the $array[] "operator" while the dimension doesn't matter.

Here's an example:
$x[w][x] = $y[y][z];
this will give you a 4dimensional assosiative array.
$x[][] = $y[][];
this will give you a 4dimensional non assosiative array.

So let me come to the point. This get interessting for shortening things up. For instance:

<?php
       
foreach ($lines as $line){
            if(!
trim($line)) continue;
           
$tds[] = explode("$delimiter",$line);
        }
?>
up
0
r0h4rd at gmail dot com
8 years ago
"Quick and dirty" class to get an offset of multidimensional array by given path (sorry, that without comments).

<?php

   
class ArrayAsPathException extends Exception {}

    class
ArrayAsPath {
        protected
           
$data = array(),
           
$separator = '.';

        public function
__construct (array $data = array()) {
           
$this->data = $data;
        }

        public function
set ($value, $path = null) {
            if (!isset(
$path)) {
               
$this->data = $value;
            }

           
$separator = $this->separator;
           
$pathtoken = strtok($path, $separator);

           
$code = '';
           
$pices = '[\''.$pathtoken.'\']';
            while (
$pathtoken !== false) {
                if ((
$pathtoken = strtok($separator)) !== false) {
                   
$code .= 'if (!isset($this->data'.$pices.')) $this->data'.$pices.' = array(); ';
                   
$pices .= '[\''.$pathtoken.'\']';
                } else {
                   
$code .= 'return $this->data'.$pices.' = $value;';
                }
            }

            return eval(
$code);
        }

        public function
get ($path = '', $default = null) {
           
$result = $this->data;
           
$separator = $this->separator;
           
$pathtoken = strtok($path, $separator);

            while (
$pathtoken !== false) {
                if (!isset(
$result[$pathtoken]) || is_string($result)) {
                    if (isset(
$default)) {
                        return
$default;
                    }

                    throw new
ArrayAsPathException ('Can\'t find "'.$pathtoken.'" in "'.$path.'"');
                }

               
$result = $result[$pathtoken];
               
$pathtoken = strtok($separator);
            }

            return
$result ? $result : $default;
        }

        public function
has ($path) {
           
$result = $this->data;
           
$separator = $this->separator;
           
$pathtoken = strtok($path, $separator);

            while (
$pathtoken !== false) {
                if (!isset(
$result[$pathtoken]) || is_string($result)) {
                    return
false;
                }

               
$result = $result[$pathtoken];
               
$pathtoken = strtok($separator);
            }

            return
true;
        }

        public function
setSepatator ($separator) {
           
$this->separator = $separator;
        }

        public function
getSeparator ($separator) {
            return
$this->separator;
        }
    }

?>

Code:
<?php

    $params
= new ArrayAsPath;
   
$params->set(array(
       
'foo' => array(
           
'bar' => array(
               
'item' => 'Value'
           
)
        )
    ));

    try {
       
$params->set('test', 'foo.bar.far.new');
       
printf(
           
'Array:<pre>%s</pre>
            foo.bar.item:<pre>%s</pre>
            foo.bar.far:<pre>%s</pre>
            foo.bar.far.new<pre>%s</pre>'
,
           
var_export($params->get(), true),
           
var_export($params->get('foo.bar.item'), true),
           
var_export($params->get('foo.bar.far'), true),
           
var_export($params->get('foo.bar.far.new'), true)
        );
    } catch (
ArrayAsPathException $e) {
        echo
'Oops! It seems that something is wrong. '.$e->getMessage();
    }

?>

Will display:
Array:
array (
  'foo' =>
  array (
    'bar' =>
    array (
      'item' => 'Value',
      'far' =>
      array (
        'new' => 'test',
      ),
    ),
  ),
)

foo.bar.item:
'Value'

foo.bar.far:
array (
  'new' => 'test',
)

foo.bar.far.new:
'test'
up
0
Marcel G
10 years ago
I encountered the following but didn't see it documented/reported anywhere so I'll just mentioned it here.

As written in the manual:
"When index is omitted, an integer index is automatically generated, starting at 0. If index is an integer, next generated index will be the biggest integer index + 1".

This generated index has always the largest integer used as a key so far. So adding $a[5] = 'foo'; after an $a[10] = 'bar'; will not force the next generated index to be 6 but to be 11 as 10 was the highest index encountered until here.

Anyway, the following can happen:
<?php
$max_int
= 2147483647; // Max value for integer on a 32-bit system
$arr = array();

$arr[1] = 'foo'; // New generated index will be 2
$arr[ $max_int ] = 'bar'; // Caution: Next generated index will be -2147483648 due to the integer overflow!
$arr[0] = 'bar'; // The highest value should be 2147483648 but due to the i-overflow it is -2147483648 so current index 0 is larger. The new generated index therefore is 1!
$arr[]  = 'failure'; // Warning: Cannot add element to the array as the next element is already occupied.
?>
up
0
jupiter at nospam dot com
13 years ago
<?php

// changes any combination of multiarray elements and subarrays
// into a consistent 2nd level multiarray, tries to preserves keys
function changeMultiarrayStructure($multiarray, $asc = 1) {
  if (
$asc == 1) {  // use first subarrays for new keys of arrays
   
$multiarraykeys = array_reverse($multiarray, true);
  } else { 
// use the last array keys
   
$multiarraykeys = $multiarray// use last subarray keys
 
// end array reordering
 
$newarraykeys = array();  // establish array
 
foreach ($multiarraykeys as $arrayvalue) {  // build new array keys
   
if (is_array($arrayvalue)) {  // is subarray an array
     
$newarraykeys = array_keys($arrayvalue) + $newarraykeys;
    } 
// if count(prevsubarray)>count(currentarray), extras survive
 
// end key building loop
 
foreach ($multiarray as $newsubarraykey => $arrayvalue) {
    if (
is_array($arrayvalue)) {  // multiarray element is an array
     
$i = 0// start counter for subarray key
     
foreach ($arrayvalue as $subarrayvalue) {  // access subarray
       
$newmultiarray[$newarraykeys[$i]][$newsubarraykey] = $subarrayvalue;
       
$i++;  // increase counter
     
// end subarray loop
   
} else {  // multiarray element is a value
     
foreach ($newarraykeys as $newarraykey) {  // new subarray keys
       
$newmultiarray[$newarraykey][$newsubarraykey] = $arrayvalue;
      } 
// end loop for array variables
   
// end conditional
 
// end new multiarray building loop
 
return $newmultiarray;
}

// will change
$old = array('a'=>1,'b'=>array('e'=>2,'f'=>3),'c'=>array('g'=>4),'d'=>5);
// to
$new = array('e'=>array('a'=>1,'b'=>2,'c'=>4,'d'=>5),
 
'f'=>array('a'=>1,'b'=>3,'d'=>5));

// note: if $asc parameter isn't default, last subarray keys used

?>

The new key/value assignment pattern is clearer with bigger arrays.
I use this to manipulate input/output data from my db. Enjoy.
up
0
MadLogic at Paradise dot net dot nz
16 years ago
Heres a simple yet intelligent way of setting an array, grabbing the values from the array using a loop.

<?php
$ary
= array("1"=>'One','Two',"3"=>'Three');
$a = '0'; $b = count($ary);
while (
$a <= $b) {
 
$pr = $ary[$a];
  print
"$pr<br>";
 
$a++;
}
?>
up
-1
eugene at ultimatecms dot co dot za
9 years ago
This is a useful way to get foreign key variables from a specific sql table.
This function can be used to include all relevant data from all relating tables:

<?php
function get_string_between($string, $start, $end){
        
$string = " ".$string;
        
$ini = strpos($string,$start);
         if(
$ini == 0
                return
$tbl;
        
$ini += strlen($start);
        
$len = strpos($string,$end,$ini) - $ini;
         return
substr($string,$ini,$len);
}

function
get_foreign_keys($tbl) {
       
$query = query_getrow("SHOW CREATE TABLE ".mysql_escape_string($tbl));

       
$dat = explode('CONSTRAINT',$query[1]);
        foreach(
$dat as $d => $a) {
                if(
strpos($a,"FOREIGN KEY"))
               
$data['keys'][] = array($tbl,get_string_between($a,"` FOREIGN KEY (`","`) REFERENCES"));
        }                      

        foreach(
$dat as $d => $a) {
                if(
strpos($a,"REFERENCE"))
               
$data['references'][] = explode('` (`',get_string_between($a,"REFERENCES `","`) ON"));
        }
        return
$data;
}

//Example code:

       
$data = get_foreign_keys('task_table');
        echo
'<pre>';
       
print_r($data);
        echo
'</pre>';

?>

// $query[1] outputs:

CREATE TABLE `task_table` (
  `task_id` int(64) NOT NULL auto_increment,
  `ticket_id` int(64) NOT NULL,
  `task_type` varchar(64) NOT NULL,
  `comment` text,
  `assigned_to` int(11) default NULL,
  `dependant` int(64) default NULL,
  `resolved` int(1) default NULL,
  PRIMARY KEY  (`task_id`),
  KEY `ticket_id` (`ticket_id`,`dependant`),
  KEY `assigned_to` (`assigned_to`),
  KEY `task_dependant` (`dependant`),
  CONSTRAINT `task_table_ibfk_1` FOREIGN KEY (`ticket_id`) REFERENCES `tickets_table` (`ticket_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `task_table_ibfk_2` FOREIGN KEY (`assigned_to`) REFERENCES `contact_table` (`contact_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `task_table_ibfk_3` FOREIGN KEY (`dependant`) REFERENCES `task_table` (`task_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1

// $data outputs:
Array (
    [keys] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [0] => task_table
                    [1] => ticket_id
                )

            [1] => Array
                (
                    [0] => task_table
                    [1] => assigned_to
                )

            [2] => Array
                (
                    [0] => task_table
                    [1] => dependant
                )
        )

    [references] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [0] => tickets_table
                    [1] => ticket_id
                )

            [1] => Array
                (
                    [0] => contact_table
                    [1] => contact_id
                )

            [2] => Array
                (
                    [0] => task_table
                    [1] => task_id
                )
        )
)
up
-2
baZz
16 years ago
Chek this out!!!. Suppose that you want to create an array like the following:
<?php
  $arr1
= (
   
0 => array ("customer"=>"Client 1","Item a"),
   
1 => array ("customer"=>"Client 2","Item b")
  );
?>
Seems prety easy, but what if you want to generate it dinamically woops!!!.  Imagine that you have a file with thousands of lines and each line is a purchase order from diferent clients:
<?php
/*function to add elements*/
function addArray(&$array, $id, $var)
{
   
$tempArray = array( $var => $id);
   
$array = array_merge ($array, $tempArray);
}
/*The same as above but the element is an array*/
function addArrayArr(&$array, $var, &$array1)
{
   
$tempArray = array($var => $array1);
   
$array = array_merge ($array, $tempArray);
}
/*labels of our array or heders of the file*/
$keyarr = array("customer","item");
/*info that may you read from a file line 1 and 2*/
$valarr0 = array("Client 1","Item a");
$valarr1 = array("Client 2","Item b");

$numofrows = 2;/*In our case is just two lines*/
$tmpArray = array();
for(
$i = 0; $i < $numofrows; $i++){
 
$tmp = "valarr$i";
 
$tmpvar = ${$tmp};/*Using var of vars tricky tricky*/
 
foreach( $keyarr as $key=>$value){    
   
addArray($tmparr,$tmpvar[$key],$value);
  }
 
addArrayArr($finalarr,$i,$tmparr);
}
/*voila all it's perfectly ordered on finalarr*/

/*Here we just print the info but you can insert it into a database*/
echo "Customer: ".$finalarr[0]["customer"]."<br>";
echo
"Item: ".$finalarr[0]["item"]."<br>";
echo
"Customer: ".$finalarr[1]["customer"]."<br>";
echo
"Item: ".$finalarr[1]["item"]."<br>";         
?>

The lines above should print something like:
Customer: Client 1
Item: Item a
Customer: Client 2
Item: Item b
I hope someone find this useful.
up
-3
jon hohle
11 years ago
Here are shorter versions of sam barrow's functions. From a PHP perspective these are O(1) (without getting into what's going on in the interpreter), instead of O(n).

<?php
function randomKey(array $array)
{
    return
randomElement(array_keys($array));
}

function
randomElement(array $array)
{
    if (
count($array) === 0)
    {
       
trigger_error('Array is empty.'E_USER_WARNING);
        return
null;
    }

   
$rand = mt_rand(0, count($array) - 1);
   
$array_keys = array_keys($array);
   
    return
$array[$array_keys[$rand]];
}
?>
up
-3
tobiasquinteiro at ig dot com dot br
17 years ago
<?
        // This is a small script that shows how to use an multiple array
        for($x = 0;$x < 10;$x++){
                for($y = 0;$y < 10;$y++){
                        $mat[$x][$y] = "$x,$y";
                }
        }

        for($x = 0;$x < count($mat);$x++){
                for($y = 0;$y < count($mat[$x]);$y++){
                        echo    "mat[$x][$y]: " .
                                $mat[$x][$y] . " ";
                }
                echo "\n";
        }
?>
up
-5
ayyappan dot ashok at gmail dot com
3 years ago
The code bellow by dave@wp.pl:

$var_name='var';
$var=array(0,1,2,3,4);
echo $$var_name[2];

//prints NOTHING instead 2.
// prints 2 with PHP version 7.01 onwards

Note :
This results 2 with PHP version 7.01 onwards. Other versions throws a notice error
up
-3
majkel
4 years ago
During initialization php parses every value as expression. One can declare variables, do calculations, or even manipulate "current" array

<?php

$arr
['A'] = [
    &
$arr, // circular reference
   
'key' => 'val',
   
$arr['B'] = [ // declare array, insert key and then value
       
'a' => 'b',
    ],
   
ucfirst(strtolower('SOME TEXT')),
   
true ? 'TRUE' : 'FALSE', // evaluate expression
   
$x  = 3, // declare variable
   
$x *= 3, // perform calculations
];

var_dump($arr);

// Output
/*
array(2) {
  'B' => array(1) {
    'a' => string(1) "b"
  }
  'A' => array(7) {
    [0] => array(2) {
      'B' => array(1) {
        ...
      }
      'A' => &array
    }
    'key' => string(3) "val"
    [1] => array(1) {
      'a' => string(1) "b"
    }
    [2] => string(9) "Some text"
    [3] => string(4) "TRUE"
    [4] => int(3)
    [5] => int(9)
  }
}
*/
?>
up
-2
jjm152 at hotmail dot com
17 years ago
The easiest way to "list" the values of either a normal 1 list array or a multi dimensional array is to use a foreach() clause.

Example for 1 dim array:

<?php
   $arr
= array( 1, 2, 3, 4, 5 );
   foreach (
$arr as $val ) {
       echo
"Value: $Val\n";
      }
?>

For multi dim array:

<?php
     $arr
= array( 1 => 'one', 2 => 'two', 3 => 'three', 4 => 'four, 5 => 'five');
      foreach ( $arr as $key => $value ) {
       echo "Key: $key, Value: $value\n";
      }
?>

This is quite possibly the easiest way i'
ve found to iterate through an array.
up
-3
rdude at fuzzelish dot com
14 years ago
If you are creating an array with a large number of static items, you will find serious performance differences between using the array() function and the $array[] construct. For example:
<?
// Slower method
$my_array = array(1, 2, 3, 500);

// Faster method
$my_array[] = 1;
$my_array[] = 2;
$my_array[] = 3;

$my_array[] = 500;
?>
up
-4
rubein at earthlink dot net
19 years ago
Multidimensional arrays are actually single-dimensional arrays nested inside other single-dimensional arrays.

$array[0] refers to element 0 of $array
$array[0][2] refers to element 2 of element 0 of $array.

If an array was initialized like this:

$array[0] = "foo";
$array[1][0] = "bar";
$array[1][1] = "baz";
$array[1][2] = "bam";

then:
is_array($array) = TRUE
is_array($array[0]) = FALSE
is_array($array[1]) = TRUE
count($array) = 2 (elements 0 and 1)
count($array[1] = 3 (elements 0 thru 2)

This can be really useful if you want to return a list of arrays that were stored in a file or something:

$array[0] = unserialize($somedata);
$array[1] = unserialize($someotherdata);

if $somedata["foo"] = 42 before it was serialized previously, you'd now have this:
$array[0]["foo"] = 42
up
-5
aissatya at yahoo dot com
14 years ago
<?php

$foo
= array('bar' => 'baz');
echo
"Hello {$foo['bar']}!"; // Hello baz!

?>
<?php
$firstquarter
= array(1 => 'January', 'February', 'March');
print_r($firstquarter);
?>
<?php
$fruits
= array (
  
"fruits"  => array("a" => "orange", "b" => "banana", "c" => "apple"),
  
"numbers" => array(1, 2, 3, 4, 5, 6),
  
"holes"  => array("first", 5 => "second", "third")
);
?>
up
-4
TCross1 at hotmail dot com
16 years ago
here is the sort of "textbook" way to output the contents of an array which avoids using foreach() and allows you to index & iterate through the array as you see fit:

<?php

$arrayName
= array("apples", "bananas", "oranges", "pears");
$arrayLength = count($arrayName);

for (
$i = 0; $i < $arrayLength; $i++){
    echo
"arrayName at[" . $i . "] is: [" .$arrayName[$i] . "]<br>\n";
}

?>

enjoy!

-tim
up
-4
webmaster at phpemailformprocessor dot com
13 years ago
When using an array to create a list of keys and values for a select box generator which will consist of states I found using "NULL" as an index and ""(empty value) as a value to be useful:

<?php

$states
= array(
   
0    => 'Select a State',
   
NULL => '',
   
1    => 'AL - Alabama',
   
2    => 'AK - Alaska',
   
# And so on ...
);

$select = '<select name="state" id="state" size="1">'."\r\n";

foreach(
$states as $key => $value){
   
$select .= "\t".'<option value="'.$key.'">' . $value.'</option>'."\r\n";
}

$select .= '</select>';

echo
$select;

?>

This will print out:

<select name="state" id="state" size="1">
    <option value="0">Select a State</option>
    <option value=""></option>
    <option value="1">AL - Alabama</option>
    <option value="2">AK - Alaska</option>
    # And so on ...

</select>

Now a user has a blank value to select if they later decide to not provide their address in the form. The first two options will return TRUE when checked against the php function - EMPTY() after the form is submitted when processing the form
up
-4
php
13 years ago
This function converts chunks of a string in an array:

function array_str($str, $len) {
  $newstr = '';
  for($i = 0; $i < strlen($str); $i++) {
    $newstr .= substr($str, $i, $len);
  }
  return $newstr;
}

use it as:

$str = "abcdefghilmn";
echo "<table width=\"100%\">\n";
foreach(array_str($str, 4) as $chunk) {
  echo "<tr><td>".$chunk."</td></tr>\n";
}
echo "</table>";

this prints:

------
abcd
------
efgh
------
ilmn
------

It don't use regular expressions. Please add this function to php :)
up
-4
matthiasDELETETHIS at ansorgs dot de
14 years ago
How to use array() to create an array of references rather than of copies? (Especially needed when dealing with objects.) I played around somewhat and found a solution: place & before the parameters of array() that shall be references. My PHP version is 4.3.10.

Demonstration:

<?php
$ref1
= 'unchanged';
$ref2 = & $ref1;

$array_of_copies = array($ref1, $ref2);
print_r($array_of_copies); // prints: Array ( [0] => unchanged [1] => unchanged )
$array_of_copies[0] = 'changed'; // $ref1 = 'changed'; is not equivalent, as it was _copied_ to the array
print_r($array_of_copies); // prints: Array ( [0] => changed [1] => unchanged )

$array_of_refs = array(& $ref1, & $ref2); // the difference: place & before arguments
print_r($array_of_refs); // prints: Array ( [0] => unchanged [1] => unchanged )
$array_of_refs[0] = 'changed'; // $ref1 = 'changed'; is equivalent as $array_of_refs[0] references $ref1
print_r($array_of_refs, true); // prints: Array ( [0] => changed [1] => changed )
?>
up
-7
mortoray at ecircle-ag dot com
14 years ago
Be careful if you need to use mixed types with a key of 0 in an array, as several distinct forms end up being the same key:

$a = array();
$a[null] = 1;
$a[0] = 2;
$a['0'] = 3;
$a["0"] = 4;
$a[false] = 5;
$a[0.0] = 6;
$a[''] = 7;
$a[] = 8;

print_r( $a );

This will print out only 3 values: 6, 7, 8.
up
-4
jay at ezlasvegas dot net
17 years ago
If you want to create an array of a set size and you have PHP4, use
array_pad(array(), $SIZE, $INITIAL_VALUE); This can be handy if you wish
to initialize a bunch of variables at once:

list($Var1, $Var2, etc) = array_pad(array(), $NUMBER_OF_VARS,
$INITIAL_VALUE);

Jay Walker
Las Vegas Hotel Associate
http://www.ezlasvegas.net
up
-7
qeremy
7 years ago
Some tricky functions;

<?php
function is_array_assoc($arr) {
    if (
is_array($arr)) {
        foreach (
$arr as $k => $v) {
            if (
is_string($k) || (is_int($k) && $k < 0)) {
                return
1;
            }
        }
        return
0;
    }
    return -
1;
}

function
is_array_multi($arr) {
    return
is_array($arr)
        ? (
count($arr) != count($arr, COUNT_RECURSIVE) ? 1 : 0)
        : -
1;
}

$arr[] = array("foo", "bar", 1.09);
$arr[] = array("red", "yellow", 1 => "foo");
$arr[] = array("red", "yellow", -1 => "foo");
$arr[] = array("x" => array("red", "yellow"), "y" => array("one", "two"));
$arr[] = array();
$arr[] = "s";

foreach (
$arr as $a) {
    echo
is_array_assoc($a) ."\n";
}
echo
"\n";
foreach (
$arr as $a) {
    echo
is_array_multi($a) ."\n";
}
?>

0
0
1
1
0
-1

0
0
0
1
0
-1

<?php
function array_count($arr) {
   
$r = 0;
    foreach (
$arr as $k => $v) {
        if (
is_array($v)) {
           
$r++;
        }
    }
    return
$r;
}

function
array_count_all($arr, $r = 0) {
    foreach (
$arr as $k => $v) {
        if (
is_array($v)) {
           
$r = array_count_all($v, $r);
           
$r++;
        }
    }
    return
$r;
}

$a = array("foo", "bar", 1.09, array(1,2,3), array("a" => "aaa"));
echo
array_count($a); // 2

$a = array(
   
"foo", "bar", 1.09,
   
"x" => array(1,2,3),
    array(
"a" => "aaa", "b" => array(), "c" => array(""), "d" => array("")),
   
"e" => array(""),
   
"z" => array(""),
   
"q" => array("", array()),
   
"w" => array("lorem", 1 => "impsum", 18, "dolor", array("last as 11th array"))
);
echo
array_count_all($a); // 11
?>
up
-4
Anonymous
16 years ago
Similarly to a comment by stlawson at sbcglobal dot net on this page:
http://www.php.net/basic-syntax.instruction-separation

It is usually advisable to define your arrays like this:
$array = array(
     'foo',
     'bar',
);

Note the comma after the last element - this is perfectly legal. Moreover,
it's best to add that last comma so that when you add new elements to the
array, you don't have to worry about adding a comma after what used to be
the last element.

<?php
$array
= array(
    
'foo',
    
'bar',
    
'baz',
);
?>
up
-6
bill at carneyco dot com
13 years ago
I wanted to be able to control the flow of data in a loop instead of just building tables with it or having to write 500 select statements for single line items. This is what I came up with thanks to the help of my PHP brother in FL. Hope someone else gets some use out it.
<?

//set array variable
$results = array();

//talk to the db
$query = "SELECT * FROM yourtable";
$result = mysql_query($query) or die(mysql_error());

//count the rows and fields
$totalRows = mysql_num_rows($result);
$totalFields = mysql_num_fields($result);

//start the loop
for ( $i = 0; $i < $totalRows; ++$i ) {

//make it 2 dim in case you change your order
  $results[$i] = mysql_fetch_array($result);

//call data at will controlling the loop with the array
echo $results[your_row_id]['your_field_name']; }

//print the entire array to see what lives where
print_r($results);  ?>
up
-5
mads at __nospam__westermann dot dk
16 years ago
In PHP 4.2.3 (and maybe earlier versions) arrays with numeric indexes may be initialized to start at a specific index and then automatically increment the index. This will save you having to write the index in front of every element for arrays that are not zero-based.

The code:

<?php
                  $a
= array
        (
           
21    => 1,
           
2,
           
3,
        );
    print
'<pre>';
   
print_r($a);
    print
'</pre>';
?>

will print:

<?php
Array
(
    [
21] => 1
   
[22] => 2
   
[23] => 3
)
?>
up
-6
sergei dot solomonov at gmail dot com
6 years ago
Consider:
file inc1.php
-------------
<?php
return 'key';

file inc2.php
-------------
<?
php
return 'value';

Test:
<?
php
$a
= [
    include
'inc1.php' => include 'inc2.php'
];
var_dump($a);

/* It works!!!
array(1) {
  'key' =>
  string(5) "value"
}
*/
up
-4
dave at wp dot pl
4 years ago
The code bellow:

$var_name='var';
$var=array(0,1,2,3,4);
echo $$var_name[2];

prints NOTHING instead 2.
up
-6
marcel at labor-club dot de
16 years ago
i tried to find a way to create BIG multidimensional-arrays. but the notes below only show the usage of it, or the creation of small arrays like $matrix=array('birne', 'apfel', 'beere');

for an online game, i use a big array (50x80) elements.
it's no fun, to write the declaration of it in the ordinary way.

here's my solution, to create an 2d-array, filled for example with raising numbers.

<?php
$matrix
=array();
$sx=30;
$sy=40;
$i=1;
for (
$y=0; $y<$sy; $y++)
{
   
array_push($matrix,array());
    for (
$x=0; $x<$sx; $x++)
    {
       
array_push($matrix[$y],array());
       
$matrix[$x][$y]=$i;
       
$i++;
    }
}
?>

if there is a better way, plz send an email. i always want to learn more php!
up
-10
kamil at navikam dot pl
10 years ago
Easy function to unarray an array :-)
It will make $array['something'] => $something.
Usefull for making code more clear.

example of use:
<?
function unarray($row) {
    foreach($row as $key => $value) {
        global $$key;
        $$key = $value;
    }
}

$sql = mysql_query("SELECT * FROM `pracownicy`");
while ($row = mysql_fetch_assoc($sql)) {
    unarray($row);
    echo $idpracownika.'<br>'; //instead of $row['idpracownika']
}
?>
up
-6
joshua dot e at usa dot net
18 years ago
Here's a cool tip for working with associative arrays-
Here's what I was trying to accomplish:

I wanted to hit a DB, and load the results into an associative array, since I only had key/value pairs returned. I loaded them into an array, because I wanted to manipulate the data further after the DB select, but I didn't want to hit the DB more than necessary.

Here's how I did it:

<?php
//assume db connectivity
//load it all into the associative array
$sql = "SELECT key,value FROM table";
$result = mysql_query($sql);
while(
$row = mysql_fetch_row($result)) {
$myArray[$row[0]] = $row[1];
}
//now we expand it
while(list($key,$value) = each($myArray)) {
echo
"$key : $value";
}
?>

I found this to be super efficient, and extremely cool.
up
-9
John
17 years ago
Be careful not to create an array on top of an already existing variable:

<?php
$name
= "John";
$name['last'] = "Doe";
?>

$name becomes "Dohn" since 'last' evaluates to the 0th position of $name.
Same is true for multi-arrays.
up
-10
phpm at nreynolds dot me dot uk
14 years ago
This helper function creates a multi-dimensional array. For example, creating a three dimensional array measuring 10x20x30: <?php $my_array = multi_dim(10, 20, 30); ?>

<?php

function multi_dim()
{   
   
$fill_value = null;
   
    for (
$arg_index = func_num_args() - 1; $arg_index >= 0; $arg_index--) {
       
$dim_size = func_get_arg($arg_index);
       
$fill_value = array_fill(0, $dim_size, $fill_value);
    }
   
    return
$fill_value;
}

?>
up
-9
sebasg37 at gmail dot com
11 years ago
Recursive function similar to print_r for describing anidated arrays in html <ol>. Maybe it's useful for someone.

<?php
function describeAnidatedArray($array)
{
   
$buf = '';
    foreach(
$array as $key => $value)
    {
        if(
is_array($value))
        {
           
$buf .= '<ol>' . describeAnidatedArray($value) . '</ol>';
        }
        else
           
$buf .= "<li>$value</li>";
    }
    return
$buf;
}

// Example:
$array = array("a", "b", "c", array("1", "2", array("A", "B")), array("3", "4"), "d");

echo
describeAnidatedArray($array);
?>

output:

# a
# b
# c

   1. 1
   2. 2
         1. A
         2. B

   1. 3
   2. 4

# d
To Top