PHP 7.4.24 Released!

array_udiff_assoc

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

array_udiff_assocVeri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur

Açıklama

array_udiff_assoc(array $dizi, array ...$diziler, callable $değer_karş_işlevi): array

Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur.

Bilginize: Bu işlevin bir n boyutlu dizinin tek bir boyutunu ele alacağına dikkat ediniz. Şüphesiz daha fazla sayıda boyutun hesaba katılmasını, örneğin array_udiff_assoc($dizi1[0], $dizi2[0], "veri_karş_işlevi"); gibi bir kullanımla sağlayabilirsiniz.

Değiştirgeler

dizi

İlk dizi.

diziler

Karşılaştırılacak diziler.

değer_karş_işlevi

Karşılaştırma işlevinin, ilk bileşeninin ikinci bileşenden küçük, eşit veya büyük olması durumunda sıfırdan küçük, eşit veya büyük bir tamsayı döndürmesi gerekir.

callback(mixed $a, mixed $b): int

Dönen Değerler

Diğer değiştirgelerin hiçbirinde mevcut olmayan tüm dizi değerlerini içeren bir dizi ile döner. Karşılaştırmada array_diff() ve array_udiff() işlevlerinden farklı olarak anahtarlar kullanılır. Verilerin karşılaştırması kullanıcı tarafından tanımlanmış bir işlev kullanılarak yapılır. Verileri karşılaştırmak için dahili bir işlev kullanan array_diff_assoc() işlevinden farklı olarak bu işlev kullanıcı tanımlı bir işlev kullanır.

Örnekler

Örnek 1 - array_udiff_assoc() örneği

<?php
class cr {
    private 
$priv_member;
    function 
cr($val)
    {
        
$this->priv_member $val;
    }

    static function 
comp_func_cr($a$b)
    {
        if (
$a->priv_member === $b->priv_member) return 0;
        return (
$a->priv_member $b->priv_member)? 1:-1;
    }
}

$a = array("0.1" => new cr(9), "0.5" => new cr(12), => new cr(23),
                
1=> new cr(4), => new cr(-15),);
$b = array("0.2" => new cr(9), "0.5" => new cr(22), => new cr(3),
                
1=> new cr(4), => new cr(-15),);

$result array_udiff_assoc($a$b, array("cr""comp_func_cr"));
print_r($result);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [0.1] => cr Object
    (
      [priv_member:private] => 9
    )

  [0.5] => cr Object
    (
      [priv_member:private] => 12
    )

  [0] => cr Object
    (
      [priv_member:private] => 23
    )
)

Yukarıdaki örnekte gördüğünüz gibi "1" => new cr(4) çifti her iki dizide de mevcut olduğundan çıktıda gözükmemektedir.

Ayrıca Bakınız

 • array_diff() - Dizilerin farkını hesaplar
 • array_diff_assoc() - Dizilerin farkını hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
 • array_diff_uassoc() - Dizilerin farkını hesaplarken ek olarak bir geriçağırım işlevi üzerinden indisleri de karşılaştırır
 • array_udiff() - Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı bulur
 • array_udiff_uassoc() - Veri ve indis karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur
 • array_intersect() - Dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_intersect_assoc() - Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
 • array_uintersect() - Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_uintersect_assoc() - Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar
 • array_uintersect_uassoc() - Değerleri ve indisleri farklı geriçağırım işlevleriyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-2
tmquang6805 at yahoo dot com
7 years ago
Difference between array_udiff_assoc() and array_diff_assoc()

- array_udiff_assoc(): Compares the DATA with the user supplied callback function
- array_diff_assoc(): Compares the INDEX with the user supplied callback function
up
-4
m dot ario dot huq at gmail dot com
3 years ago
The example #1 can be modified (PHP 7 or higher) by using Spaceship operator (<=>):

<?php
//…
static function comp_func_cr($a, $b)
{
    return
$a->priv_member <=> $b->priv_member;
}
//…
?>
To Top