PHPCon Poland 2024

array_udiff_assoc

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

array_udiff_assocVeri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur

Açıklama

array_udiff_assoc(array $dizi, array ...$diziler, callable $değer_karş_işlevi): array

Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur.

Bilginize: Bu işlevin bir n boyutlu dizinin tek bir boyutunu ele alacağına dikkat ediniz. Şüphesiz daha fazla sayıda boyutun hesaba katılmasını, örneğin array_udiff_assoc($dizi1[0], $dizi2[0], "veri_karş_işlevi"); gibi bir kullanımla sağlayabilirsiniz.

Bağımsız Değişkenler

dizi

İlk dizi.

diziler

Karşılaştırılacak diziler.

değer_karş_işlevi

Karşılaştırma işlevinin, ilk bileşeninin ikinci bileşenden küçük, eşit veya büyük olması durumunda sıfırdan küçük, eşit veya büyük bir tamsayı döndürmesi gerekir.

callback(mixed $a, mixed $b): int
Dikkat

Karşılaştırma işlevinden float gibi tamsayı olmayan değerlerin döndürülmesi, geri çağırım işlevinin dönüş değerinin dahili olarak int türüne dönüştürülmesiyle sonuçlanır. Bu nedenle 0.99 ve 0.1 gibi değerlerin her ikisi de 0 tamsayı değerine dönüştürüp bunlar eşit değerler olarak karşılaştırılacaktır.

Dikkat

Sıralama geri çağrısı, başlangıçta sağlandıkları sıraya bakılmaksızın, herhangi bir dizideki herhangi bir değeri herhangi bir sırada işlemelidir. Bunun nedeni, her bir dizinin diğer dizilerle karşılaştırılmadan önce ilk olarak sıralanmasıdır. Örneğin:

<?php
$arrayA
= ["string", 1];
$arrayB = [["value" => 1]];

// $item1 ve $item2 "string", 1 veya [“value” => 1] seçeneklerinden herhangi biri olabilir
$compareFunc = static function ($item1, $item2) {
$value1 = is_string($item1) ? strlen($item1) : (is_array($item1) ? $item1["value"] : $item1);
$value2 = is_string($item2) ? strlen($item2) : (is_array($item2) ? $item2["value"] : $item2);
return
$value1 <=> $value2;
};
?>

Dönen Değerler

Diğer bağımsız değişkenlerin hiçbirinde mevcut olmayan tüm dizi değerlerini içeren bir dizi ile döner. Karşılaştırmada array_diff() ve array_udiff() işlevlerinden farklı olarak anahtarlar kullanılır. Verilerin karşılaştırması kullanıcı tarafından tanımlanmış bir işlev kullanılarak yapılır. Verileri karşılaştırmak için dahili bir işlev kullanan array_diff_assoc() işlevinden farklı olarak bu işlev kullanıcı tanımlı bir işlev kullanır.

Örnekler

Örnek 1 - array_udiff_assoc() örneği

<?php
class cr {
private
$priv_member;
function
__construct($val)
{
$this->priv_member = $val;
}

static function
comp_func_cr($a, $b)
{
if (
$a->priv_member === $b->priv_member) return 0;
return (
$a->priv_member > $b->priv_member)? 1:-1;
}
}

$a = array("0.1" => new cr(9), "0.5" => new cr(12), 0 => new cr(23),
1=> new cr(4), 2 => new cr(-15),);
$b = array("0.2" => new cr(9), "0.5" => new cr(22), 0 => new cr(3),
1=> new cr(4), 2 => new cr(-15),);

$result = array_udiff_assoc($a, $b, array("cr", "comp_func_cr"));
print_r($result);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [0.1] => cr Object
    (
      [priv_member:private] => 9
    )

  [0.5] => cr Object
    (
      [priv_member:private] => 12
    )

  [0] => cr Object
    (
      [priv_member:private] => 23
    )
)

Yukarıdaki örnekte gördüğünüz gibi "1" => new cr(4) çifti her iki dizide de mevcut olduğundan çıktıda gözükmemektedir.

Ayrıca Bakınız

 • array_diff() - Dizilerin farkını hesaplar
 • array_diff_assoc() - Dizilerin farkını hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
 • array_diff_uassoc() - Dizilerin farkını hesaplarken ek olarak bir geriçağırım işlevi üzerinden indisleri de karşılaştırır
 • array_udiff() - Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı bulur
 • array_udiff_uassoc() - Veri ve indis karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur
 • array_intersect() - Dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_intersect_assoc() - Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
 • array_uintersect() - Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_uintersect_assoc() - Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar
 • array_uintersect_uassoc() - Değerleri ve indisleri farklı geriçağırım işlevleriyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-6
m dot ario dot huq at gmail dot com
6 years ago
The example #1 can be modified (PHP 7 or higher) by using Spaceship operator (<=>):

<?php
//…
static function comp_func_cr($a, $b)
{
return
$a->priv_member <=> $b->priv_member;
}
//…
?>
up
-12
tmquang6805 at yahoo dot com
10 years ago
Difference between array_udiff_assoc() and array_diff_assoc()

- array_udiff_assoc(): Compares the DATA with the user supplied callback function
- array_diff_assoc(): Compares the INDEX with the user supplied callback function
To Top