CascadiaPHP 2024

array_key_first

(PHP 7 >= 7.3.0, PHP 8)

array_key_firstDizinin ilk anahtarı ile döner

Açıklama

array_key_first(array $dizi): int|string|null

Dahili dizi göstericisini etkilemeden belirtilen dizinin ilk anahtarı ile döner.

Bağımsız Değişkenler

dizi

İlk anahtarı istenen dizi.

Dönen Değerler

Dizi boş değilse dizinin ilk anahtarı ile döner; aksi takdirde null döner.

Örnekler

Örnek 1 - array_key_first() Temel Kullanım Örneği

<?php
$dizi
= ['a' => 1, 'b' => 2, 'c' => 3];

$ilkAnh = array_key_first($dizi);

var_dump($ilkAnh);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(1) "a"

Notlar

İpucu

PHP 7.3.0'dan önceki sürümlerde bu işlevselliği sağlamanın çeşitli yolları vardır. array_keys() işlevi kullanılabilir ama oldukça verimsiz olabilir. reset() ve key() işlevleri ise dahili dizi göstericisini değiştirebilir. Dahili dizi göstericisini değiştirmeyen aşağıdaki örnek en verimli çözüm olabilir:

<?php
if (!function_exists('array_key_first')) {
function
array_key_first(array $dizi) {
foreach(
$dizi as $key => $unused) {
return
$key;
}
return
NULL;
}
}
?>

Ayrıca Bakınız

  • array_key_last() - Dizinin son anahtarı ile döner
  • reset() - Bir dizinin dahili göstericisini ilk elemana konumlar
add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
1
MaxiCom dot Developpement at gmail dot com
6 months ago
A polyfill serves the purpose of retroactively incorporating new features from PHP releases into older PHP versions, ensuring API compatibility.

In PHP 7.3.0, the array_key_first() function was introduced, demonstrated in the following example:

<?php

$array
= [
'first_key' => 'first_value',
'second_key' => 'second_value',
];

var_dump(array_key_first($array));

?>

The provided polyfill in this documentation allows the convenient use of array_key_first() with API compatibility in PHP versions preceding PHP 7.3.0, where the function was not implemented:

<?php

if (!function_exists('array_key_first')) {
function
array_key_first(array $arr) {
foreach (
$arr as $key => $unused) {
return
$key;
}
return
null;
}
}

$array = [
'first_key' => 'first_value',
'second_key' => 'second_value',
];

var_dump(array_key_first($array));

?>
up
-22
Anonymous
10 months ago
The best way to polyfill array_key_first is:

$first_key = array_keys($array)[0] ?? NULL;
To Top