Dutch PHP Conference 2023 - Call for Papers

array_key_first

(PHP 7 >= 7.3.0, PHP 8)

array_key_firstDizinin ilk anahtarı ile döner

Açıklama

array_key_first(array $dizi): int|string|null

Dahili dizi göstericisini etkilemeden belirtilen dizinin ilk anahtarı ile döner.

Bağımsız Değişkenler

dizi

İlk anahtarı istenen dizi.

Dönen Değerler

Dizi boş değilse dizinin ilk anahtarı ile döner; aksi takdirde null döner.

Örnekler

Örnek 1 - array_key_first() Temel Kullanım Örneği

<?php
$dizi
= ['a' => 1, 'b' => 2, 'c' => 3];

$ilkAnh = array_key_first($dizi);

var_dump($ilkAnh);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(1) "a"

Notlar

İpucu

PHP 7.3.0'dan önceki sürümlerde bu işlevselliği sağlamanın çeşitli yolları vardır. array_keys() işlevi kullanılabilir ama oldukça verimsiz olabilir. reset() ve key() işlevleri ise dahili dizi göstericisini değiştirebilir. Dahili dizi göstericisini değiştirmeyen aşağıdaki örnek en verimli çözüm olabilir:

<?php
if (!function_exists('array_key_first')) {
function
array_key_first(array $dizi) {
foreach(
$dizi as $key => $unused) {
return
$key;
}
return
NULL;
}
}
?>

Ayrıca Bakınız

  • array_key_last() - Dizinin son anahtarı ile döner
  • reset() - Bir dizinin dahili göstericisini ilk elemana konumlar
add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-9
Vee W.
2 years ago
Another way to get first array key with PHP older than 7.3.

<?php

$array
= ['one', 'two', 'three'];
$array2 = ['one' => 'Number one', 'two' => 'Number two'];

reset($array);// go to first array
echo key($array);// get its key (first array)
// expect 0.

reset($array2);
echo
key($array2);
// expect one.
up
-14
github.com / ahsankhatri
2 years ago
One-liner polyfill (php version < 7.3.0)

<?php
function array_key_first(array $array)
{
    return
key(array_slice($array, 0, 1));
}
To Top