PHP 8.1.28 Released!

key

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

keyBir diziden gösterici konumundaki anahtarı döndürür

Açıklama

key(array|object $dizi): int|string|null

key() işlevi belirtilen diziden göstericinin işaret ettiği elemanın anahtarını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

dizi

Anahtarın alınacağı dizi.

Dönen Değerler

Dahili göstericinin üzerinde bulunduğu elemanın anahtarını döndürür. Eğer gösterici son elemandan sonrasını gösteriyorsa null döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 Bu işlevin nesnelerden çağrılması artık önerilmiyor. Ya nesne önce get_mangled_object_vars() kullanılarak bir diziye dönüştürülmeli ya da bunun yerine Iterator arayüzünü gerçekleyen bir sınıf tarafından sağlanan ArrayIterator gibi yöntemler kullanılmalıdır.
7.4.0 SPL sınıflarının örnekleri, artık bu işlevle aynı ada sahip Iterator yöntemini çağırmak yerine hiçbir özelliği olmayan boş nesneler gibi ele alınıyor.

Örnekler

Örnek 1 - key() örneği

<?php
$dizi
= array(
'meyve1' => 'elma',
'meyve2' => 'muz',
'meyve3' => 'armut',
'meyve4' => 'elma',
'meyve5' => 'elma');

// Değeri "elma" olan tüm anahtarları gösterir
while ($meyve_adı = current($dizi)) {
if (
$meyve_adı == 'elma') {
echo
key($dizi). "\n";
}
next($dizi);
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

meyve1
meyve4
meyve5

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
410
lhardie
9 years ago
Note that using key($array) in a foreach loop may have unexpected results.

When requiring the key inside a foreach loop, you should use:
foreach($array as $key => $value)

I was incorrectly using:
<?php
foreach($array as $value)
{
$mykey = key($array);
}
?>

and experiencing errors (the pointer of the array is already moved to the next item, so instead of getting the key for $value, you will get the key to the next value in the array)

CORRECT:
<?php
foreach($array as $key => $value)
{
$mykey = $key;
}

A noob error, but felt it might help someone else out there.
up
54
vinob44 at gmail dot com
10 years ago
Suppose if the array values are in numbers and numbers contains `0` then the loop will be terminated. To overcome this you can user like this

<?php
$array
= array(
'0' => '5',
'1' => '2',
'2' => '0',
'3' => '3',
'4' => '1');

// wrong approach

while ($fruit_name = current($array)) {

echo
key($array).'<br />';
next($array);
}

// the way will be break loop when arra('2'=>0) because its value is '0', while(0) will terminate the loop

// correct approach
while ( ($fruit_name = current($array)) !== FALSE ) {

echo
key($array).'<br />';
next($array);
}
//this will work properly
?>
up
19
FatBat
12 years ago
Needed to get the index of the max/highest value in an assoc array.
max() only returned the value, no index, so I did this instead.

<?php
reset
($x); // optional.
arsort($x);
$key_of_max = key($x); // returns the index.
?>
up
-12
Md Tahazzot
4 years ago
(Editor note: Or just use the array_keys function)

Make as simple as possible but not simpler like this one :)

$k = array();
for($i = 0; $i < count($arr); $i++){
$k[$i] = key($arr);
next($arr);
}
up
-18
danielmadsv at gmail dot com
5 years ago
In addition to FatBat's response, if you'd like to find out the highest key in an array (assoc or not) but don't want to arsort() it, take a look at this:

<?php

$arr
= [ '3' => 14, '1' => 15, '4' => 92, '15' => 65 ];

$key_of_max = array_search( max($arr) , $arr);

?>
To Top