LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

krsort

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

krsortBir diziyi anahtarlarına göre tersine sıralar

Açıklama

krsort ( array &$dizi [, int $seçenekler = SORT_REGULAR ] ) : bool

Bir diziyi anahtar/değer ilişkisini koruyarak anahtarlarına göre tersine sıralar. Esas olarak, ilişkisel dizilerin sıralanmasında kullanılır.

Değiştirgeler

dizi

Sıralanacak dizi.

seçenekler

İsteğe bağlı bu değiştirge ile sıralama türünü değiştirebilirsiniz. Olası seçenekler için sort() işlevine bakınız.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - krsort() örneği

<?php
$fruits 
= array("d"=>"lemon""a"=>"orange""b"=>"banana""c"=>"apple");
krsort($fruits);
foreach (
$fruits as $key => $val) {
    echo 
"$key = $val\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

d = lemon
c = apple
b = banana
a = orange

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top