PHPCon Poland 2024

Dizilerde Sıralama

PHP, dizileri sıralamak için kullanılabilen çeşitli işlevlere sahiptir ve bu belgede bunların kullanımları ele alınmıştır.

Bu işlevler arasındaki başlıca farklar şunlardır:

  • Bazı sıralama işlemleri dizilerin anahtarlarına göre yapılırken bazılarında değerlere göre yapılır: $dizi['anahtar'] = 'değer';
  • Anahtarların sayısal olarak ele alındığı durumda sıralama sonrası anahtarlarla değerleri arasındaki ilişki bozulmuş olabilir de olmayabilir de.
  • Sıralama çeşitleri: abecesel, küçükten büyüğe (artan), büyükten küçüğe (azalan), sayısal, doğal, rasgele, kullanıcı tanımlı
  • Dikkat: Sıralama işlevlerinin hepsi doğrudan dizi üzerinde çalışmazlar; bazıları sonucu başka bir dizide döndürebilir.
  • Bu sıralama işlevlerinin işleme soktuğu üyelerden ikisi birbirine eşitse özgün yerleri değişmez. PHP 8.0.0 öncesinde, bu durumda, sıralama beklenen sonucu vermeyebiliyordu.

Sıralama işlevleri ve özellikleri
İşlev ismi Sıralama yeri Anahtar değer ilişkisi Sıralama kuralı İlgili işlevler
array_multisort() değer string türünde anahtarlar korunur, int türünde anahtarlar korunmaz ilk dizi veya sıralama seçenekleri array_walk()
asort() değer korunur küçükten büyüğe (artan) arsort()
arsort() değer korunur büyükten küçüğe (azalan) asort()
krsort() anahtar korunur büyükten küçüğe (azalan) ksort()
ksort() anahtar korunur küçükten büyüğe (artan) asort()
natcasesort() değer korunur doğal, harf büyüklüğüne duyarsız natsort()
natsort() değer korunur doğal natcasesort()
rsort() değer korunmaz büyükten küçüğe (azalan) sort()
shuffle() değer korunmaz rasgele array_rand()
sort() değer korunmaz küçükten büyüğe (artan) rsort()
uasort() değer korunur kullanıcı tanımlı uksort()
uksort() anahtar korunur kullanıcı tanımlı uasort()
usort() değer korunmaz kullanıcı tanımlı uasort()

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
146
"Matthew Rice"
11 years ago
While this may seem obvious, user-defined array sorting functions ( uksort(), uasort(), usort() ) will *not* be called if the array does not have *at least two values in it*.

The following code:

<?php

function usortTest($a, $b) {
var_dump($a);
var_dump($b);
return -
1;
}

$test = array('val1');
usort($test, "usortTest");

$test2 = array('val2', 'val3');
usort($test2, "usortTest");

?>

Will output:

string(4) "val3"
string(4) "val2"

The first array doesn't get sent to the function.

Please, under no circumstance, place any logic that modifies values, or applies non-sorting business logic in these functions as they will not always be executed.
up
15
oculiz at gmail dot com
13 years ago
Another way to do a case case-insensitive sort by key would simply be:

<?php
uksort
($array, 'strcasecmp');
?>

Since strcasecmp is already predefined in php it saves you the trouble to actually write the comparison function yourself.
To Top