CascadiaPHP 2024

Giriş

Bu işlevler dizilerle çeşitli yollarla etkileşmek ve dizilerde değişiklik yapmak için kullanılır. Diziler esasen değişken kümeleri üzerinde işlemler yapmak, bunları değiştirmek ve saklamak içindir.

Basit ve çok boyutlu diziler desteklenmektedir. Diziler kullanıcı tarafından oluşturulabileceği gibi işlevler tarafından da oluşturulabilir. Dizileri veritabanı sorgularından toplanan verilerle oluşturmak için kullanılan veritabanlarına özgü işlevlerden başka dizi döndüren çeşitli işlevler vardır.

PHP'de dizilerin nasıl gerçeklendiğiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için array bölümüne bakınız. Diziler üzerinde nasıl değişiklik yapıldığından ise Dizi işleçleri bölümünde bahsedilmiştir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top