PHP 7.4.9 Released!

Öntanımlı Sabitler

Aşağıdaki sabitler PHP çekirdeğinin parçası olarak daima kullanılabilir durumdadır.

CASE_LOWER (integer)
CASE_LOWER array_change_key_case() işleviyle beraber, dizi anahtarlarının harflerini küçük harflere çevirmek için kullanılır. Bu aynı zamanda array_change_key_case() işlevi için öntanımlı durumdur.
CASE_UPPER (integer)
CASE_UPPER array_change_key_case() işleviyle beraber, dizi anahtarlarının harflerini büyük harflere çevirmek için kullanılır.

Sıralama belirtme seçenekleri:

SORT_ASC (integer)
SORT_ASC array_multisort() işleviyle beraber artan düzende sıralama için kullanılır.
SORT_DESC (integer)
SORT_DESC array_multisort() işleviyle beraber azalan düzende sıralama için kullanılır.

Sıralama türü seçenekleri: çeşitli sıralama işlevleri tarafından kullanılır

SORT_REGULAR (integer)
SORT_REGULAR elemanları normal olarak karşılaştırmak için kullanılınır.
SORT_NUMERIC (integer)
SORT_NUMERIC elemanları sayısal olarak karşılaştırmak için kullanılınır.
SORT_STRING (integer)
SORT_STRING elemanları dizgesel olarak karşılaştırmak için kullanılınır.
SORT_LOCALE_STRING (integer)
SORT_LOCALE_STRING elemanları dizgesel olarak, mevcut yerel sisteme göre karşılaştırmak için kullanılınır. 5.0.2 sürümünde eklenmiştir.
SORT_NATURAL (integer)
natsort() işlevinin yaptığı gibi dizgeleri doğal sıramaya göre karşılaştırmak için kullanılır. PHP 5.4.0'da eklendi.
SORT_FLAG_CASE (integer)
SORT_FLAG_CASE dizgeleri harf büyüklüğne duyarlı sıralamak için SORT_STRING veya SORT_NATURAL ile bit seviyesinde veyalanarak kullanılabilir. PHP 5.4.0'da eklendi.

Süzme seçenekleri:

ARRAY_FILTER_USE_KEY (integer)
ARRAY_FILTER_USE_KEY seçeneği array_filter() işleviyle kullanılarak her anahtarı belirtilen geri çağırım işlevine ilk değiştirge olarak aktarmakta kullanılır. PHP 5.6.0'da eklendi.
ARRAY_FILTER_USE_BOTH (integer)
ARRAY_FILTER_USE_BOTH seçeneği array_filter() işlevi ile kullanılarak hem anahtarı hem de değeri belirtilen geri çağırım işlevine aktarmakta kullanılır. PHP 5.6.0'da eklendi.

COUNT_NORMAL (integer)
COUNT_RECURSIVE (integer)
EXTR_OVERWRITE (integer)
EXTR_SKIP (integer)
EXTR_PREFIX_SAME (integer)
EXTR_PREFIX_ALL (integer)
EXTR_PREFIX_INVALID (integer)
EXTR_PREFIX_IF_EXISTS (integer)
EXTR_IF_EXISTS (integer)
EXTR_REFS (integer)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top