CascadiaPHP 2024

Öntanımlı Sabitler

Aşağıdaki sabitler PHP çekirdeğinin parçası olarak daima kullanılabilir durumdadır.

CASE_LOWER (int)
CASE_LOWER array_change_key_case() işleviyle beraber, dizi anahtarlarının harflerini küçük harflere çevirmek için kullanılır. Bu aynı zamanda array_change_key_case() işlevi için öntanımlı durumdur. PHP 8.2.0 ve sonrasında harf büyüklüğü dönüşümü yalnızca ASCII karakterler için uygulanmaktadır.
CASE_UPPER (int)
CASE_UPPER array_change_key_case() işleviyle beraber, dizi anahtarlarının harflerini büyük harflere çevirmek için kullanılır. PHP 8.2.0 ve sonrasında harf büyüklüğü dönüşümü yalnızca ASCII karakterler için uygulanmaktadır.

Sıralama belirtme seçenekleri:

SORT_ASC (int)
SORT_ASC array_multisort() işleviyle beraber artan düzende sıralama için kullanılır.
SORT_DESC (int)
SORT_DESC array_multisort() işleviyle beraber azalan düzende sıralama için kullanılır.

Sıralama türü seçenekleri: çeşitli sıralama işlevleri tarafından kullanılır

SORT_REGULAR (int)
SORT_REGULAR elemanları normal olarak karşılaştırmak için kullanılınır.
SORT_NUMERIC (int)
SORT_NUMERIC elemanları sayısal olarak karşılaştırmak için kullanılınır.
SORT_STRING (int)
SORT_STRING elemanları dizgesel olarak karşılaştırmak için kullanılınır.
SORT_LOCALE_STRING (int)
SORT_LOCALE_STRING elemanları dizgesel olarak, mevcut yerel sisteme göre karşılaştırmak için kullanılınır.
SORT_NATURAL (int)
natsort() işlevinin yaptığı gibi dizgeleri doğal sıramaya göre karşılaştırmak için kullanılır.
SORT_FLAG_CASE (int)
SORT_FLAG_CASE dizgeleri harf büyüklüğne duyarlı sıralamak için SORT_STRING veya SORT_NATURAL ile bit seviyesinde veyalanarak kullanılabilir. PHP 8.2.0 ve sonrasında harf büyüklüğü dönüşümü yalnızca ASCII karakterler için uygulanmaktadır.

Süzme seçenekleri:

ARRAY_FILTER_USE_KEY (int)
ARRAY_FILTER_USE_KEY seçeneği array_filter() işleviyle kullanılarak her anahtarı belirtilen geri çağırım işlevine ilk bağımsız değişken olarak aktarmakta kullanılır.
ARRAY_FILTER_USE_BOTH (int)
ARRAY_FILTER_USE_BOTH seçeneği array_filter() işlevi ile kullanılarak hem anahtarı hem de değeri belirtilen geri çağırım işlevine aktarmakta kullanılır.

COUNT_NORMAL (int)
COUNT_RECURSIVE (int)
EXTR_OVERWRITE (int)
EXTR_SKIP (int)
EXTR_PREFIX_SAME (int)
EXTR_PREFIX_ALL (int)
EXTR_PREFIX_INVALID (int)
EXTR_PREFIX_IF_EXISTS (int)
EXTR_IF_EXISTS (int)
EXTR_REFS (int)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top