array_uintersect_uassoc

(PHP 5, PHP 7)

array_uintersect_uassocVeriyi ve indisleri bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar

Açıklama

array_uintersect_uassoc ( array $dizi1 , array $dizi2 , array $ ... = ? , callback $veri_karş_işlevi , callback $anh_karş_işlevi ) : array

Veriyi ve indisleri bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar. array_uintersect() işlevinin tersine karşılaştırmada anahtarlar kullanılır. Veri ve anahtarlar ayrı karşılaştırma işlevleri kullanılarak karşılaştırılırlar.

Değiştirgeler

dizi1

İlk dizi.

dizi2

İkinci dizi.

veri_karş_işlevi

Karşılaştırma için kullanıcı tarafından sağlanan bir geriçağırım işlevi kullanılır. İşlev, ilk değiştirgenin ikinciden büyük, küçük veya ikinciye eşit olması durumlarında sırayla sıfırdan büyük, küçük bir değer veya sıfır döndürmelidir.

anh_karş_işlevi

Anahtarları karşılaştırmak için geriçağırım işlevi.

Dönen Değerler

Tüm değiştirgeleri ifade etmek üzere dizi1'in tüm değerlerini içeren bir dizi ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - array_uintersect_uassoc() örneği

<?php
$dizi1 
= array("a" => "mor""b" => "sarı""c" => "mavi""kırmızı");
$dizi2 = array("a" => "MOR""B" => "sarı""yeşil""kırmızı");

print_r(array_uintersect_uassoc($dizi1$dizi2"strcasecmp""strcasecmp"));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
    [a] => mor
    [b] => sarı
)

Ayrıca Bakınız

  • array_uintersect() - Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplar
  • array_intersect_assoc() - Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
  • array_intersect_uassoc() - Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak bir geriçağırım işlevi üzerinden indisleri de karşılaştırır
  • array_uintersect_assoc() - Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
5
aidan at php dot net
16 years ago
Please note, the correct function synopsis is:

array array_uintersect_uassoc ( array array1, array array2 [, array ...], callback data_compare_func, callback key_compare_func)

You may specifiy as many arrays as you like, but the last two parameters must be valid call back functions.
To Top