array_uintersect_uassoc

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

array_uintersect_uassocDeğerleri ve indisleri farklı geriçağırım işlevleriyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar

Açıklama

array_uintersect_uassoc(
    array $dizi,
    array ...$diziler,
    callable $değer_karş_işlevi,
    callable $anh_karş_işlevi
): array

Değerleri ve indisleri farklı geriçağırım işlevleriyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar. array_uintersect() işlevinin tersine karşılaştırmada anahtarlar kullanılır. Değerler ve anahtarlar ayrı karşılaştırma işlevleri kullanılarak karşılaştırılırlar.

Bağımsız Değişkenler

dizi

İlk dizi.

diziler

Karşılaştırılacak diziler.

değer_karş_işlevi

Karşılaştırma işlevinin, ilk bileşeninin ikinci bileşenden küçük, eşit veya büyük olması durumunda sıfırdan küçük, eşit veya büyük bir tamsayı döndürmesi gerekir.

callback(mixed $a, mixed $b): int
anh_karş_işlevi

Anahtarları karşılaştırmak için geriçağırım işlevi.

Dönen Değerler

Tüm bağımsız değişkenlerde mevcut tüm dizi değerlerini içeren bir dizi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - array_uintersect_uassoc() örneği

<?php
$dizi1 
= array("a" => "mor""b" => "sarı""c" => "mavi""kırmızı");
$dizi2 = array("a" => "MOR""B" => "sarı""yeşil""kırmızı");

print_r(array_uintersect_uassoc($dizi1$dizi2"strcasecmp""strcasecmp"));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
    [a] => mor
    [b] => sarı
)

Ayrıca Bakınız

  • array_uintersect() - Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplar
  • array_intersect_assoc() - Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
  • array_intersect_uassoc() - Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak bir geriçağırım işlevi üzerinden indisleri de karşılaştırır
  • array_uintersect_assoc() - Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
aidan at php dot net
18 years ago
Please note, the correct function synopsis is:

array array_uintersect_uassoc ( array array1, array array2 [, array ...], callback data_compare_func, callback key_compare_func)

You may specifiy as many arrays as you like, but the last two parameters must be valid call back functions.
To Top