PHP 7.4.25 Released!

array_sum

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

array_sumBir dizideki değerlerin toplamını hesaplar

Açıklama

array_sum(array $dizi): int|float

array_sum() işlevi belirtilen dizideki değerlerin toplamını bulur.

Değiştirgeler

dizi

Değerleri toplanacak dizi.

Dönen Değerler

Toplam bir tamsayı veya gerçek sayı olarak döner. dizi boşsa 0 döner.

Örnekler

Örnek 1 - array_sum() örnekleri

<?php
$a 
= array(2468);
echo 
"sum(a) = " array_sum($a) . "\n";

$b = array("a" => 1.2"b" => 2.3"c" => 3.4);
echo 
"sum(b) = " array_sum($b) . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

sum(a) = 20
sum(b) = 6.9

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top