array_unshift

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

array_unshiftBir dizinin başlangıcına bir veya daha fazla eleman ekler

Açıklama

array_unshift ( array &$dizi , mixed $dğş [, mixed $... ] ) : int

array_unshift() işlevi aktarılan elemanları array dizisinin önüne ekler. Elemanlar diziye işleve aktarıldıkları sıra ile eklenirler. Sayısal anahtarlar sıfırdan başlayacak şekilde değiştirilir fakat dizgesel anahtarlara dokunulmaz.

Değiştirgeler

dizi

İşleme sokulacak dizi.

dğş

Diziye eklenecek değişken.

Dönen Değerler

Dizeye eklenen üye sayısı ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - array_unshift() örneği

<?php
$liste 
= array("ayva""muz");
array_unshift($liste"elma""armut");
print_r($liste);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [0] => elma
  [1] => armut
  [2] => ayva
  [3] => muz
)

Ayrıca Bakınız

 • array_shift() - Dizini başlangıcından bir eleman çeker
 • array_push() - Belli sayıda elemanı dizinin sonuna ekler
 • array_pop() - Dizinin sonundaki elemanı diziden çıkartır

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top