PHP 8.1.15 Released!

array_uintersect_assoc

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

array_uintersect_assocVeriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar

Açıklama

array_uintersect_assoc(array $dizi, array ...$diziler, callable $değer_karş_işlevi): array

Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar.

array_uintersect() işlevinin tersine karşılaştırmada anahtarlar kullanılır. Veri bir karşılaştırma işlevi kullanılarak karşılaştırılır.

Bağımsız Değişkenler

dizi

İlk dizi.

diziler

Karşılaştırılacak diziler.

değer_karş_işlevi

Karşılaştırma işlevinin, ilk bileşeninin ikinci bileşenden küçük, eşit veya büyük olması durumunda sıfırdan küçük, eşit veya büyük bir tamsayı döndürmesi gerekir.

callback(mixed $a, mixed $b): int

Dönen Değerler

Tüm bağımsız değişkenlerde mevcut dizi değerlerini içeren bir dizi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - array_uintersect_assoc() örneği

<?php
$dizi1
= array("a" => "mor", "b" => "sarı", "c" => "mavi", "kırmızı");
$dizi2 = array("a" => "MOR", "B" => "sarı", "yeşil", "kırmızı");

print_r(array_uintersect_assoc($dizi1, $dizi2, "strcasecmp"));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
    [a] => mor
)

Ayrıca Bakınız

  • array_uintersect() - Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplar
  • array_intersect_assoc() - Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
  • array_intersect_uassoc() - Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak bir geriçağırım işlevi üzerinden indisleri de karşılaştırır
  • array_uintersect_uassoc() - Değerleri ve indisleri farklı geriçağırım işlevleriyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top