PHPCon Poland 2024

array_diff_uassoc

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

array_diff_uassocDizilerin farkını hesaplarken ek olarak bir geriçağırım işlevi üzerinden indisleri de karşılaştırır

Açıklama

array_diff_uassoc(array $array, array ...$diziler, callable $anh_karş_işlevi): array

dizi ile diziler'i karşılaştırır ve farkı döndürür. Değerler yerine anahtarları karşılaştırması dışında array_diff() işlevi gibidir.

array_diff_assoc() işlevinden farklı olarak anahtarları karşılaştırmak için bir dahili işlev değil, kullanıcı tanımlı bir geriçağırım işlevi kullanılır.

Bağımsız Değişkenler

dizi

Karşılaştırılacak dizi.

diziler

Karşılaştırılacak diğer diziler.

anh_karş_işlevi

Karşılaştırma işlevinin, ilk bileşeninin ikinci bileşenden küçük, eşit veya büyük olması durumunda sıfırdan küçük, eşit veya büyük bir tamsayı döndürmesi gerekir.

callback(mixed $a, mixed $b): int
Dikkat

Karşılaştırma işlevinden float gibi tamsayı olmayan değerlerin döndürülmesi, geri çağırım işlevinin dönüş değerinin dahili olarak int türüne dönüştürülmesiyle sonuçlanır. Bu nedenle 0.99 ve 0.1 gibi değerlerin her ikisi de 0 tamsayı değerine dönüştürüp bunlar eşit değerler olarak karşılaştırılacaktır.

Dönen Değerler

Diğer dizilerde mevcut olmayan dizi girdilerinden oluşan bir dizi döner.

Örnekler

Örnek 1 - array_diff_uassoc() örneği

"a" => "green" çifti her iki dizide de mevcut olduğundan bu eleman çıktıda bulunmaz. 0 => "red" çifti ise aksine, çıktıda bulunur. "red" anahtarı birinci dizide otomatik olarak 0'a atanır, ikinci dizide ise 0 yellow tarafından alındığından 1'e atanır.

<?php
function anh_karş_işlevi($a, $b)
{
return
$a <=> $b;}
}

$dizi1 = array("a" => "green", "b" => "brown", "c" => "blue", "red");
$dizi2 = array("a" => "green", "yellow", "red");
$result = array_diff_uassoc($dizi1, $dizi2, "anh_karş_işlevi");
print_r($result);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [b] => brown
  [c] => blue
  [0] => red
)

İki indisin eşitliğine kullanıcı tarafından sağlanmış geriçağırım işlevi tarafından bakılır.

Notlar

Bilginize:

Bu işlev n boyutlu bir dizinin sadece bir boyutunu karşılaştırır. Daha derinliğine karşılaştırmalar yapmak için array_diff_uassoc($dizi1[0], $dizi2[0], 'anh_kars_islevi'); sözdizimi kullanılabilir.

Ayrıca Bakınız

 • array_diff() - Dizilerin farkını hesaplar
 • array_diff_assoc() - Dizilerin farkını hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
 • array_udiff() - Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı bulur
 • array_udiff_assoc() - Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur
 • array_udiff_uassoc() - Veri ve indis karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur
 • array_intersect() - Dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_intersect_assoc() - Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
 • array_uintersect() - Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_uintersect_assoc() - Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar
 • array_uintersect_uassoc() - Değerleri ve indisleri farklı geriçağırım işlevleriyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
MD. ABU SAYEM
10 years ago
//array_diff_uassoc for multidimenssional array
$color_1=array('a'=>'white','b'=>'red','c'=>array('a'=>'green','b'=>'blue','c'=>'yellow'));
$color_2=array('a'=>'white','b'=>'red','c'=>array('a'=>'white','b'=>'red','c'=>'yellow'));

function key_compare($a,$b){
if($a===$b) return 0;
return($a>$b)?1:-1;
}
print_r(array_diff_uassoc($color_1['c'], $color_2['c'],"key_compare"));

//Output
Array
(
[a] => green
[b] => blue
)
To Top