LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

array_map

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

array_mapBelirtilen dizilerin elemanlarına geriçağırım işlevini uygular

Açıklama

array_map ( callable $işlev , array $dizi1 [, array $... ] ) : array

array_map() işlevi belirtilen dizilerin elemanlarının her birine işlev işlevini uygulayıp sonucu bir dizi olarak döndürür. Geriçağırım işlevinin değiştirge sayısı array_map() işlevine aktarılan değiştirge sayısını kabul edebilmelidir.

Değiştirgeler

işlev

Her dizinin her elemanına uygulanacak geri çağırım işlevi.

dizi1

Elemanları işlev tarafından işlenecek ilk dizi.

array

Elemanları işlev tarafından işlenecek diğer diziler.

Dönen Değerler

Belirtilen dizilerin elemanlarının her birine işlev işlevini uyguladıktan sonra oluşan diziyi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - array_map() örneği

<?php
function cube($n)
{
    return(
$n $n $n);
}

$a = array(12345);
$b array_map("cube"$a);
print_r($b);
?>

$b şöyle olur:

Array
(
  [0] => 1
  [1] => 8
  [2] => 27
  [3] => 64
  [4] => 125
)

Örnek 2 - Lamda işlevi kullanan array_map() örneği (PHP 5.3.0 ve sonrası)

<?php
$func 
= function($deger) {
    return 
$deger 2;
};

print_r(array_map($funcrange(15)));
?>
Array
(
  [0] => 2
  [1] => 4
  [2] => 6
  [3] => 8
  [4] => 10
)

Örnek 3 - Birden fazla diziyle array_map() örneği

<?php
function show_Spanish($n$m)
{
    return(
"İspanyolcada $n sayısının ismi:");
}

function 
map_Spanish($n$m)
{
    return(array(
$n => $m));
}

$a = array(12345);
$b = array("uno""dos""tres""cuatro""cinco");

$c array_map("show_Spanish"$a$b);
print_r($c);

$d array_map("map_Spanish"$a $b);
print_r($d);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

// $c çıktısı
Array
(
  [0] => İspanyolcada 1 sayısının ismi: uno
  [1] => İspanyolcada 2 sayısının ismi: dos
  [2] => İspanyolcada 3 sayısının ismi: tres
  [3] => İspanyolcada 4 sayısının ismi: cuatro
  [4] => İspanyolcada 5 sayısının ismi: cinco
)

// $d çıktısı
Array
(
  [0] => Array
    (
      [1] => uno
    )

  [1] => Array
    (
      [2] => dos
    )

  [2] => Array
    (
      [3] => tres
    )

  [3] => Array
    (
      [4] => cuatro
    )

  [4] => Array
    (
      [5] => cinco
    )

)

İki veya daha fazla sayıda dizi kullanırken işlev elemanlara karşılıklı uygulanacağından normal olarak dizilerin eleman sayılarının eşit olması gerekir. Eğer bu eşitlik yoksa, kısa olanlar boş elemanlar eklenerek en uzun olanın boyuna eşitlenir

Bu işlevin ilginç bir kullanımı da, geriçağırım işlevi ismi olarak NULL belirterek bir diziler dizisi oluşturmaktır.

Örnek 4 - Bir diziler dizisi oluşturmak

<?php
$a 
= array(12345);
$b = array("one""two""three""four""five");
$c = array("bir""iki""üç""dört""beş");

$d array_map(null$a$b$c);
print_r($d);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => 1
      [1] => one
      [2] => bir
    )

  [1] => Array
    (
      [0] => 2
      [1] => two
      [2] => iki
    )

  [2] => Array
    (
      [0] => 3
      [1] => three
      [2] => üç
    )

  [3] => Array
    (
      [0] => 4
      [1] => four
      [2] => dört
    )

  [4] => Array
    (
      [0] => 5
      [1] => five
      [2] => beş
    )

)

Eğer dizi elemanları dizgesel anahtarlar içeriyorsa, sadece aynı anahtara sahip olmayan elemanlar dizgesel anahtarlarıyla içerilir. Eğer aynı anahtara sahip birden fazla eleman varsa dönen dizi bu elemanları daima sayısal indisli olarak içerir.

Örnek 5 - Dizgesel anahtarlarla array_map() örneği

<?php
$arr 
= array("anahtar" => "değer");
function 
cb1($a) {
    return array (
$a);
}
function 
cb2($a$b) {
    return array (
$a$b);
}
var_dump(array_map("cb1"$arr));
var_dump(array_map("cb2"$arr$arr));
var_dump(array_map(null,  $arr));
var_dump(array_map(null$arr$arr));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(1) {
 ["anahtar"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(5) "deger"
 }
}
array(1) {
 [0]=>
 array(2) {
  [0]=>
  string(5) "deger"
  [1]=>
  string(5) "deger"
 }
}
array(1) {
 ["stringkey"]=>
 string(5) "deger"
}
array(1) {
 [0]=>
 array(2) {
  [0]=>
  string(5) "deger"
  [1]=>
  string(5) "deger"
 }
}

Ayrıca Bakınız

 • array_filter() - Bir dizinin elemanlarını bir geriçağırım işleviyle süzgeçten geçirir
 • array_reduce() - Bir geriçağırım işlevini dizinin bütün elemanlarına tek tek uygulayıp sonucu döndürür
 • array_walk() - Bir dizinin her üyesine kullanıcı tanımlı bir işlevi uygular
 • callback türü hakkında bilgi

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top