PHP 7.4.25 Released!

array_map

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

array_mapBelirtilen dizilerin elemanlarına geriçağırım işlevini uygular

Açıklama

array_map(?callable $işlev, array $dizi, array ...$diziler): array

array_map() işlevi belirtilen dizinin (diziler ile daha fazla dizi belirtilmişse, onların da) ilgili elemanlarının her birine işlev geri çağırım işlevini uygulayıp sonucu bir dizi olarak döndürür. Geriçağırım işlevinin değiştirge sayısı array_map() işlevine aktarılan değiştirge sayısını kabul edebilmelidir. Fazladan belirtilen diziler yok sayılır. Değiştirge sayısı yetersizse ArgumentCountError yavrulanır.

Değiştirgeler

işlev

Her dizinin her elemanına uygulanacak callable türünde geri çağırım işlevi.

Çok sayıda diziye bir zip işlemi uygulamak için işlev'e değer olarak null aktarılabilir. Sadece dizi sağlanmışsa, array_map() girilen diziyle döner.

dizi

Elemanları işlev tarafından işlenecek ilk dizi.

diziler

Elemanları işlev tarafından işlenecek diğer dizilerin ek değişken listesi.

Dönen Değerler

array_map() işlevi belirtilen dizinin (diziler ile daha fazla dizi belirtilmişse, onların da) ilgili elemanlarının her birine işlev geri çağırım işlevini uygulayıp sonucu bir dizi olarak döndürür.

Döndürülen dizi, yalnız ve yalnız tek bir dizi aktarılırsa, dizi değiştirgesinin anahtarlarını korur. Birden fazla dizi aktarılırsa, döndürülen dizi sıralı tamsayı anahtarlara sahip olacaktır.

Örnekler

Örnek 1 - array_map() örneği

<?php
function cube($n)
{
    return (
$n $n $n);
}

$a = [12345];
$b array_map('cube'$a);
print_r($b);
?>

$b şöyle olur:

Array
(
  [0] => 1
  [1] => 8
  [2] => 27
  [3] => 64
  [4] => 125
)

Örnek 2 - Lamda işlevi kullanan array_map() örneği

<?php
$func 
= function(int $deger): int {
    return 
$deger 2;
};

print_r(array_map($funcrange(15)));

// Veya PHP 7.4.0 ve sonrasında:

print_r(array_map(fn($value): int => $value 2range(15)));

?>
Array
(
  [0] => 2
  [1] => 4
  [2] => 6
  [3] => 8
  [4] => 10
)

Örnek 3 - Birden fazla diziyle array_map() örneği

<?php
function show_Spanish(int $nstring $m): string
{
    return(
"İspanyolcada {$n} sayısının ismi: {$m}");
}

function 
map_Spanish(int $nstring $m): array
{
    return [
$n => $m];
}

$a = [12345];
$b = ['uno''dos''tres''cuatro''cinco'];

$c array_map('show_Spanish'$a$b);
print_r($c);

$d array_map('map_Spanish'$a $b);
print_r($d);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

// $c çıktısı
Array
(
  [0] => İspanyolcada 1 sayısının ismi: uno
  [1] => İspanyolcada 2 sayısının ismi: dos
  [2] => İspanyolcada 3 sayısının ismi: tres
  [3] => İspanyolcada 4 sayısının ismi: cuatro
  [4] => İspanyolcada 5 sayısının ismi: cinco
)

// $d çıktısı
Array
(
  [0] => Array
    (
      [1] => uno
    )

  [1] => Array
    (
      [2] => dos
    )

  [2] => Array
    (
      [3] => tres
    )

  [3] => Array
    (
      [4] => cuatro
    )

  [4] => Array
    (
      [5] => cinco
    )

)

İki veya daha fazla sayıda dizi kullanırken işlev elemanlara karşılıklı uygulanacağından normal olarak dizilerin eleman sayılarının eşit olması gerekir. Eğer bu eşitlik yoksa, kısa olanlar boş elemanlar eklenerek en uzun olanın boyuna eşitlenir

Bu işlevin ilginç bir kullanımı da, geriçağırım işlevi ismi olarak null belirterek bir diziler dizisi oluşturmaktır.

Örnek 4 - Dizileri ziplemek

<?php
$a 
= [12345];
$b = ['one''two''three''four''five'];
$c = ['uno''dos''tres''cuatro''cinco'];

$d array_map(null$a$b$c);
print_r($d);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => 1
      [1] => one
      [2] => bir
    )

  [1] => Array
    (
      [0] => 2
      [1] => two
      [2] => iki
    )

  [2] => Array
    (
      [0] => 3
      [1] => three
      [2] => üç
    )

  [3] => Array
    (
      [0] => 4
      [1] => four
      [2] => dört
    )

  [4] => Array
    (
      [0] => 5
      [1] => five
      [2] => beş
    )

)

Örnek 5 - Tek dizi ile null işlev

<?php
$array 
= [123];
var_dump(array_map(null$array));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(3) {
 [0]=>
 int(1)
 [1]=>
 int(2)
 [2]=>
 int(3)
}

Örnek 6 - Dizgesel anahtarlarla array_map() örneği

<?php
$arr 
= ['anahtar' => 'değer'];
function 
cb1($a) {
    return [
$a];
}
function 
cb2($a$b) {
    return [
$a$b];
}
var_dump(array_map('cb1'$arr));
var_dump(array_map('cb2'$arr$arr));
var_dump(array_map(null,  $arr));
var_dump(array_map(null$arr$arr));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(1) {
 ["anahtar"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(5) "deger"
 }
}
array(1) {
 [0]=>
 array(2) {
  [0]=>
  string(5) "deger"
  [1]=>
  string(5) "deger"
 }
}
array(1) {
 ["stringkey"]=>
 string(5) "deger"
}
array(1) {
 [0]=>
 array(2) {
  [0]=>
  string(5) "deger"
  [1]=>
  string(5) "deger"
 }
}

Örnek 7 - array_map() ve ilişkisel diziler

array_map() dizi anahtarlarının doğrudan girdi olarak kullanımını desteklemese de array_keys() kullanılarak bu yapılabilir.

<?php
$arr 
= [
    
'v1' => 'ilk sürüm',
    
'v2' => 'ikinci sürüm',
    
'v3' => 'üçüncü sürüm',
];

// Bilgi: 7.4.0 öncesinde, anonim işlevler için bunun yerine uzun
// sözdizimi kullanılırdı.
$callback fn(string $kstring $v): string => "$k $v idi";

$result array_map($callbackarray_keys($arr), array_values($arr));

var_dump($result);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(3) {
 [0]=>
 string(24) "v1 ilk sürüm idi"
 [1]=>
 string(25) "v2 ikinci sürüm idi"
 [2]=>
 string(24) "v3 üçüncü sürüm idi"
}

Ayrıca Bakınız

 • array_filter() - Bir dizinin elemanlarını bir geriçağırım işleviyle süzgeçten geçirir
 • array_reduce() - Bir geriçağırım işlevini dizinin bütün elemanlarına tek tek uygulayıp sonucu döndürür
 • array_walk() - Bir dizinin her üyesine kullanıcı tanımlı bir işlevi uygular

add a note add a note

User Contributed Notes 6 notes

up
14
lukasz dot mordawski at gmail dot com
7 years ago
Let's assume we have following situation:

<?php
class MyFilterClass {
    public function
filter(array $arr) {
        return
array_map(function($value) {
            return
$this->privateFilterMethod($value);
        });
    }

    private function
privateFilterMethod($value) {
        if (
is_numeric($value)) $value++;
        else
$value .= '.';
    }
}
?>

This will work, because $this inside anonymous function (unlike for example javascript) is the instance of MyFilterClass inside which we called it.
I hope this would be useful for anyone.
up
13
elfe1021 at gmail dot com
7 years ago
Find an interesting thing that in array_map's callable function, late static binding does not work:
<?php
class A {
    public static function
foo($name) {
        return
'In A: '.$name;
    }

    public static function
test($names) {
        return
array_map(function($n) {return static::foo($n);}, $names);
    }
}

class
B extends A{
    public static function
foo($name) {
        return
'In B: '.$name;
    }
}

$result = B::test(['alice', 'bob']);
var_dump($result);
?>

the result is:
array (size=2)
  0 => string 'In A: alice' (length=11)
  1 => string 'In A: bob' (length=9)

if I change A::test to
<?php
   
public static function test($names) {
        return
array_map([get_called_class(), 'foo'], $names);
    }
?>

Then the result is as expected:
array (size=2)
  0 => string 'In B: alice' (length=11)
  1 => string 'In B: bob' (length=9)
up
12
Mahn
6 years ago
You may be looking for a method to extract values of a multidimensional array on a conditional basis (i.e. a mixture between array_map and array_filter) other than a for/foreach loop. If so, you can take advantage of the fact that 1) the callback method on array_map returns null if no explicit return value is specified (as with everything else) and 2) array_filter with no arguments removes falsy values.

So for example, provided you have:

<?php
$data
= [
    [
       
"name" => "John",
       
"smoker" => false
   
],
    [
       
"name" => "Mary",
       
"smoker" => true
   
],
    [
       
"name" => "Peter",
       
"smoker" => false
   
],
    [
       
"name" => "Tony",
       
"smoker" => true
   
]
];
?>

You can extract the names of all the non-smokers with the following one-liner:

<?php
$names
= array_filter(array_map(function($n) { if(!$n['smoker']) return $n['name']; }, $data));
?>

It's not necessarily better than a for/foreach loop, but the occasional one-liner for trivial tasks can help keep your code cleaner.
up
11
radist-hack at yandex dot ru
12 years ago
To transpose rectangular two-dimension array, use the following code:

array_unshift($array, null);
$array = call_user_func_array("array_map", $array);

If you need to rotate rectangular two-dimension array on 90 degree, add the following line before or after (depending on the rotation direction you need) the code above:
$array = array_reverse($array);

Here is example:

<?php
$a
= array(
  array(
1, 2, 3),
  array(
4, 5, 6));
array_unshift($a, null);
$a = call_user_func_array("array_map", $a);
print_r($a);
?>

Output:

Array
(
    [0] => Array
        (
            [0] => 1
            [1] => 4
        )

    [1] => Array
        (
            [0] => 2
            [1] => 5
        )

    [2] => Array
        (
            [0] => 3
            [1] => 6
        )

)
up
6
stijnleenknegt at gmail dot com
13 years ago
If you want to pass an argument like ENT_QUOTES to htmlentities, you can do the follow.

<?php
$array
= array_map( 'htmlentities' , $array, array_fill(0 , count($array) , ENT_QUOTES) );
?>

The third argument creates an equal sized array of $array filled with the parameter you want to give with your callback function.
up
4
CertaiN
8 years ago
The most memory-efficient array_map_recursive().

<?php
function array_map_recursive(callable $func, array $arr) {
   
array_walk_recursive($arr, function(&$v) use ($func) {
       
$v = $func($v);
    });
    return
$arr;
}
?>
To Top