array_map

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

array_mapBelirtilen dizilerin elemanlarına geriçağırım işlevini uygular

Açıklama

array_map(?callable $işlev, array $dizi, array ...$diziler): array

array_map() işlevi belirtilen dizinin (diziler ile daha fazla dizi belirtilmişse, onların da) ilgili elemanlarının her birine işlev geri çağırım işlevini uygulayıp sonucu bir dizi olarak döndürür. Geriçağırım işlevinin bağımsız değişken sayısı array_map() işlevine aktarılan bağımsız değişken sayısını kabul edebilmelidir. Fazladan belirtilen diziler yok sayılır. Bağımsız değişken sayısı yetersizse ArgumentCountError yavrulanır.

Bağımsız Değişkenler

işlev

Her dizinin her elemanına uygulanacak callable türünde geri çağırım işlevi.

Çok sayıda diziye bir zip işlemi uygulamak için işlev'e değer olarak null aktarılabilir. Sadece dizi sağlanmışsa, array_map() girilen diziyle döner.

dizi

Elemanları işlev tarafından işlenecek ilk dizi.

diziler

Elemanları işlev tarafından işlenecek diğer dizilerin ek değişken listesi.

Dönen Değerler

array_map() işlevi belirtilen dizinin (diziler ile daha fazla dizi belirtilmişse, onların da) ilgili elemanlarının her birine işlev geri çağırım işlevini uygulayıp sonucu bir dizi olarak döndürür.

Döndürülen dizi, yalnız ve yalnız tek bir dizi aktarılırsa, dizi bağımsız değişkeninin anahtarlarını korur. Birden fazla dizi aktarılırsa, döndürülen dizi sıralı tamsayı anahtarlara sahip olacaktır.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Eğer işleve bağımsız değişkenlerinden biri gönderimli aktarılıyorsa, bu artık E_WARNING seviyesinde bir uyarıya sebep oluyor.

Örnekler

Örnek 1 - array_map() örneği

<?php
function cube($n)
{
return (
$n * $n * $n);
}

$a = [1, 2, 3, 4, 5];
$b = array_map('cube', $a);
print_r($b);
?>

$b şöyle olur:

Array
(
  [0] => 1
  [1] => 8
  [2] => 27
  [3] => 64
  [4] => 125
)

Örnek 2 - Lamda işlevi kullanan array_map() örneği

<?php
$func
= function(int $deger): int {
return
$deger * 2;
};

print_r(array_map($func, range(1, 5)));

// Veya PHP 7.4.0 ve sonrasında:

print_r(array_map(fn($value): int => $value * 2, range(1, 5)));

?>
Array
(
  [0] => 2
  [1] => 4
  [2] => 6
  [3] => 8
  [4] => 10
)

Örnek 3 - Birden fazla diziyle array_map() örneği

<?php
function show_Spanish(int $n, string $m): string
{
return(
"İspanyolcada {$n} sayısının ismi: {$m}");
}

function
map_Spanish(int $n, string $m): array
{
return [
$n => $m];
}

$a = [1, 2, 3, 4, 5];
$b = ['uno', 'dos', 'tres', 'cuatro', 'cinco'];

$c = array_map('show_Spanish', $a, $b);
print_r($c);

$d = array_map('map_Spanish', $a , $b);
print_r($d);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

// $c çıktısı
Array
(
  [0] => İspanyolcada 1 sayısının ismi: uno
  [1] => İspanyolcada 2 sayısının ismi: dos
  [2] => İspanyolcada 3 sayısının ismi: tres
  [3] => İspanyolcada 4 sayısının ismi: cuatro
  [4] => İspanyolcada 5 sayısının ismi: cinco
)

// $d çıktısı
Array
(
  [0] => Array
    (
      [1] => uno
    )

  [1] => Array
    (
      [2] => dos
    )

  [2] => Array
    (
      [3] => tres
    )

  [3] => Array
    (
      [4] => cuatro
    )

  [4] => Array
    (
      [5] => cinco
    )

)

İki veya daha fazla sayıda dizi kullanırken işlev elemanlara karşılıklı uygulanacağından normal olarak dizilerin eleman sayılarının eşit olması gerekir. Eğer bu eşitlik yoksa, kısa olanlar boş elemanlar eklenerek en uzun olanın boyuna eşitlenir

Bu işlevin ilginç bir kullanımı da, geriçağırım işlevi ismi olarak null belirterek bir diziler dizisi oluşturmaktır.

Örnek 4 - Dizileri ziplemek

<?php
$a
= [1, 2, 3, 4, 5];
$b = ['one', 'two', 'three', 'four', 'five'];
$c = ['uno', 'dos', 'tres', 'cuatro', 'cinco'];

$d = array_map(null, $a, $b, $c);
print_r($d);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => 1
      [1] => one
      [2] => bir
    )

  [1] => Array
    (
      [0] => 2
      [1] => two
      [2] => iki
    )

  [2] => Array
    (
      [0] => 3
      [1] => three
      [2] => üç
    )

  [3] => Array
    (
      [0] => 4
      [1] => four
      [2] => dört
    )

  [4] => Array
    (
      [0] => 5
      [1] => five
      [2] => beş
    )

)

Örnek 5 - Tek dizi ile null işlev

<?php
$array
= [1, 2, 3];
var_dump(array_map(null, $array));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(3) {
 [0]=>
 int(1)
 [1]=>
 int(2)
 [2]=>
 int(3)
}

Örnek 6 - Dizgesel anahtarlarla array_map() örneği

<?php
$arr
= ['anahtar' => 'değer'];
function
cb1($a) {
return [
$a];
}
function
cb2($a, $b) {
return [
$a, $b];
}
var_dump(array_map('cb1', $arr));
var_dump(array_map('cb2', $arr, $arr));
var_dump(array_map(null, $arr));
var_dump(array_map(null, $arr, $arr));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(1) {
 ["anahtar"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(5) "deger"
 }
}
array(1) {
 [0]=>
 array(2) {
  [0]=>
  string(5) "deger"
  [1]=>
  string(5) "deger"
 }
}
array(1) {
 ["stringkey"]=>
 string(5) "deger"
}
array(1) {
 [0]=>
 array(2) {
  [0]=>
  string(5) "deger"
  [1]=>
  string(5) "deger"
 }
}

Örnek 7 - array_map() ve ilişkisel diziler

array_map() dizi anahtarlarının doğrudan girdi olarak kullanımını desteklemese de array_keys() kullanılarak bu yapılabilir.

<?php
$arr
= [
'v1' => 'ilk sürüm',
'v2' => 'ikinci sürüm',
'v3' => 'üçüncü sürüm',
];

// Bilgi: 7.4.0 öncesinde, anonim işlevler için bunun yerine uzun
// sözdizimi kullanılırdı.
$callback = fn(string $k, string $v): string => "$k $v idi";

$result = array_map($callback, array_keys($arr), array_values($arr));

var_dump($result);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(3) {
 [0]=>
 string(24) "v1 ilk sürüm idi"
 [1]=>
 string(25) "v2 ikinci sürüm idi"
 [2]=>
 string(24) "v3 üçüncü sürüm idi"
}

Ayrıca Bakınız

 • array_filter() - Bir dizinin elemanlarını bir geriçağırım işleviyle süzgeçten geçirir
 • array_reduce() - Bir geriçağırım işlevini dizinin bütün elemanlarına tek tek uygulayıp sonucu döndürür
 • array_walk() - Bir dizinin her üyesine kullanıcı tanımlı bir işlevi uygular

add a note

User Contributed Notes 8 notes

up
33
lukasz dot mordawski at gmail dot com
10 years ago
Let's assume we have following situation:

<?php
class MyFilterClass {
public function
filter(array $arr) {
return
array_map(function($value) {
return
$this->privateFilterMethod($value);
});
}

private function
privateFilterMethod($value) {
if (
is_numeric($value)) $value++;
else
$value .= '.';
}
}
?>

This will work, because $this inside anonymous function (unlike for example javascript) is the instance of MyFilterClass inside which we called it.
I hope this would be useful for anyone.
up
19
radist-hack at yandex dot ru
15 years ago
To transpose rectangular two-dimension array, use the following code:

array_unshift($array, null);
$array = call_user_func_array("array_map", $array);

If you need to rotate rectangular two-dimension array on 90 degree, add the following line before or after (depending on the rotation direction you need) the code above:
$array = array_reverse($array);

Here is example:

<?php
$a
= array(
array(
1, 2, 3),
array(
4, 5, 6));
array_unshift($a, null);
$a = call_user_func_array("array_map", $a);
print_r($a);
?>

Output:

Array
(
[0] => Array
(
[0] => 1
[1] => 4
)

[1] => Array
(
[0] => 2
[1] => 5
)

[2] => Array
(
[0] => 3
[1] => 6
)

)
up
15
Mahn
8 years ago
You may be looking for a method to extract values of a multidimensional array on a conditional basis (i.e. a mixture between array_map and array_filter) other than a for/foreach loop. If so, you can take advantage of the fact that 1) the callback method on array_map returns null if no explicit return value is specified (as with everything else) and 2) array_filter with no arguments removes falsy values.

So for example, provided you have:

<?php
$data
= [
[
"name" => "John",
"smoker" => false
],
[
"name" => "Mary",
"smoker" => true
],
[
"name" => "Peter",
"smoker" => false
],
[
"name" => "Tony",
"smoker" => true
]
];
?>

You can extract the names of all the non-smokers with the following one-liner:

<?php
$names
= array_filter(array_map(function($n) { if(!$n['smoker']) return $n['name']; }, $data));
?>

It's not necessarily better than a for/foreach loop, but the occasional one-liner for trivial tasks can help keep your code cleaner.
up
2
s dot kientzler at online dot de
10 months ago
If the callback function to be called is a static method from a different namespace, the fully qualified method including namespace must be specified (a use statement is not sufficient to resolve the namespace of the callback function)

<?php
use MyTools;

$arr = [1, 2, 3];

$arr = array_map('Tools::myHelper', $arr);
?>

will cause TypeError:
array_map() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'Tools' not found.

Use the fully qualified name for the callback instead:

<?php
$arr
= [1, 2, 3];

$arr = array_map('\MyTools\Tools::myHelper', $arr);
?>
up
9
stijnleenknegt at gmail dot com
15 years ago
If you want to pass an argument like ENT_QUOTES to htmlentities, you can do the follow.

<?php
$array
= array_map( 'htmlentities' , $array, array_fill(0 , count($array) , ENT_QUOTES) );
?>

The third argument creates an equal sized array of $array filled with the parameter you want to give with your callback function.
up
7
CertaiN
10 years ago
The most memory-efficient array_map_recursive().

<?php
function array_map_recursive(callable $func, array $arr) {
array_walk_recursive($arr, function(&$v) use ($func) {
$v = $func($v);
});
return
$arr;
}
?>
up
2
Walf
2 years ago
A general solution for the problem of wanting to know the keys in the callback, and/or retain the key association in the returned array:

<?php

/**
* Like array_map() but callback also gets passed the current key as the
* first argument like so:
* function($key, $val, ...$vals) { ... }
* ...and returned array always maintains key association, even if multiple
* array arguments are passed.
*/

function array_map_assoc(callable $callback, array $array, array ...$arrays) {
$keys = array_keys($array);
array_unshift($arrays, $keys, $array);
return
array_combine($keys, array_map($callback, ...$arrays));
}

?>

Because it uses array_map() directly, it behaves the same way in regard to ignoring the keys of subsequent array arguments. It also has the same variadic signature.
up
0
anonymous_user
2 years ago
/**
* Function which recursively applies a callback to all values and also its
* keys, and returns the resulting array copy with the updated keys and
* values.
* PHP's built-in function array_walk_recursive() only applies the passed
* callback to the array values, not the keys, so this function simply applies
* the callback to the keys too (hence the need of working with a copy,
* as also updating the keys would lead to reference loss of the original
* array). I needed something like this, hence my idea of sharing it here.
*
* @param callable $func callback which takes one parameter (value
* or key to be updated) and returns its
* updated value
*
* @param array $arr array of which keys and values shall be
* get updated
*/

function array_map_recursive(
callable $func,
array $arr
) {

// Initiate copied array which will hold all updated keys + values
$result = [];

// Iterate through the key-value pairs of the array
foreach ( $arr as $key => $value ) {

// Apply the callback to the key to create the updated key value
$updated_key = $func( $key );

// If the iterated value is not an array, that means we have reached the
// deepest array level for the iterated key, so in that case, assign
// the updated value to the updated key value in the final output array
if ( ! is_array( $value ) ) {

$result[$updated_key] = $func( $value );

} else {

// If the iterated value is an array, call the function recursively,
// By taking the currently iterated value as the $arr argument
$result[$updated_key] = array_map_recursive(
$func,
$arr[$key]
);

}

} // end of iteration through k-v pairs

// And at the very end, return the generated result set
return $result;

} // end of array_map_recursive() function definition
To Top