PHP 8.1.28 Released!

array_diff_ukey

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

array_diff_ukeyKarşılaştırma için bir geriçağırım işlevi kullanarak dizilerin farkını hesaplar

Açıklama

array_diff_ukey(array $dizi, array ...$diziler, callable $anh_karş_işlevi): array

dizi ile diziler'i karşılaştırır ve farkı döndürür. Değerler yerine anahtarları karşılaştırması dışında array_diff() işlevi gibidir.

array_diff_key() işlevinden farklı olarak anahtarları karşılaştırmak için bir dahili işlev değil, kullanıcı tanımlı bir geriçağırım işlevi kullanılır.

Bağımsız Değişkenler

dizi

Karşılaştırılacak dizi.

diziler

Karşılaştırılacak diğer diziler.

anh_karş_işlevi

Karşılaştırma işlevinin, ilk bileşeninin ikinci bileşenden küçük, eşit veya büyük olması durumunda sıfırdan küçük, eşit veya büyük bir tamsayı döndürmesi gerekir.

callback(mixed $a, mixed $b): int
Dikkat

Karşılaştırma işlevinden float gibi tamsayı olmayan değerlerin döndürülmesi, geri çağırım işlevinin dönüş değerinin dahili olarak int türüne dönüştürülmesiyle sonuçlanır. Bu nedenle 0.99 ve 0.1 gibi değerlerin her ikisi de 0 tamsayı değerine dönüştürüp bunlar eşit değerler olarak karşılaştırılacaktır.

Dönen Değerler

Diğer dizilerde mevcut olmayan dizi girdilerinden oluşan bir dizi döner.

Örnekler

Örnek 1 - array_diff_ukey() örneği

<?php
function anh_kars_islevi($a1, $a2)
{
if (
$a1 == $a2)
return
0;
else if (
$a1 > $a2)
return
1;
else
return -
1;
}

$dizi1 = array('blue' => 1, 'red' => 2, 'green' => 3, 'purple' => 4);
$dizi2 = array('green' => 5, 'blue' => 6, 'yellow' => 7, 'cyan' => 8);

var_dump(array_diff_ukey($dizi1, $dizi2, 'anh_kars_islevi'));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(2) {
 ["red"]=>
 int(2)
 ["purple"]=>
 int(4)
}

Notlar

Bilginize:

Bu işlev n boyutlu bir dizinin sadece bir boyutunu karşılaştırır. Daha derinliğine karşılaştırmalar yapmak için array_diff_ukey($dizi1[0], $dizi2[0], 'anh_kars_islevi'); sözdizimini kullanabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

 • array_diff() - Dizilerin farkını hesaplar
 • array_udiff() - Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı bulur
 • array_diff_assoc() - Dizilerin farkını hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
 • array_diff_uassoc() - Dizilerin farkını hesaplarken ek olarak bir geriçağırım işlevi üzerinden indisleri de karşılaştırır
 • array_udiff_assoc() - Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur
 • array_udiff_uassoc() - Veri ve indis karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur
 • array_diff_key() - Dizilerin farkını hesaplarken indisleri karşılaştırır
 • array_intersect() - Dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_intersect_assoc() - Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
 • array_intersect_uassoc() - Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak bir geriçağırım işlevi üzerinden indisleri de karşılaştırır
 • array_intersect_key() - Karşılaştırma için anahtarları kullanarak dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_intersect_ukey() - Anahtarları karşılaştırmak için bir geriçağırım işlevi kullanarak dizilerin kesişimini hesaplar

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top