PHP 8.1.15 Released!

array_intersect_uassoc

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

array_intersect_uassocDizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak bir geriçağırım işlevi üzerinden indisleri de karşılaştırır

Açıklama

array_intersect_uassoc(array $dizi, array ...$diziler, callable $anh_karş_işlevi): array

array_intersect_uassoc() işlevi tüm bağımsız değişkenlerinde mevcut olan dizi değerlerini içeren bir dizi döndürür. array_intersect() işlevinin aksine karşılaştırmada anahtarların kullanıldığına dikkat ediniz.

Bağımsız Değişkenler

dizi

Diğer dizilerin karşılaştırılacağı ilk dizi.

diziler

Anahtarları karşılaştırılacak diziler.

anh_karş_işlevi

Karşılaştırma işlevinin, ilk bileşeninin ikinci bileşenden küçük, eşit veya büyük olması durumunda sıfırdan küçük, eşit veya büyük bir tamsayı döndürmesi gerekir.

callback(mixed $a, mixed $b): int

Dönen Değerler

Tüm bağımsız değişkenlerde mevcut dizi değerlerini içeren bir dizi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - array_intersect_uassoc() örneği

<?php
$array1
= array("a" => "green", "b" => "brown", "c" => "blue", "red");
$array2 = array("a" => "GREEN", "B" => "brown", "yellow", "red");

print_r(array_intersect_uassoc($array1, $array2, "strcasecmp"));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
    [b] => brown
)

Ayrıca Bakınız

  • array_intersect() - Dizilerin kesişimini hesaplar
  • array_intersect_assoc() - Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
  • array_uintersect_assoc() - Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar
  • array_uintersect_uassoc() - Değerleri ve indisleri farklı geriçağırım işlevleriyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar
  • array_intersect_key() - Karşılaştırma için anahtarları kullanarak dizilerin kesişimini hesaplar
  • array_intersect_ukey() - Anahtarları karşılaştırmak için bir geriçağırım işlevi kullanarak dizilerin kesişimini hesaplar

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top