array_intersect_uassoc

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

array_intersect_uassocDizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak bir geriçağırım işlevi üzerinden indisleri de karşılaştırır

Açıklama

array_intersect_uassoc(array $dizi, array ...$diziler, callable $anh_karş_işlevi): array

array_intersect_uassoc() işlevi tüm bağımsız değişkenlerinde mevcut olan dizi değerlerini içeren bir dizi döndürür. array_intersect() işlevinin aksine karşılaştırmada anahtarların kullanıldığına dikkat ediniz.

Bağımsız Değişkenler

dizi

Diğer dizilerin karşılaştırılacağı ilk dizi.

diziler

Anahtarları karşılaştırılacak diziler.

anh_karş_işlevi

Karşılaştırma işlevinin, ilk bileşeninin ikinci bileşenden küçük, eşit veya büyük olması durumunda sıfırdan küçük, eşit veya büyük bir tamsayı döndürmesi gerekir.

callback(mixed $a, mixed $b): int
Dikkat

Karşılaştırma işlevinden float gibi tamsayı olmayan değerlerin döndürülmesi, geri çağırım işlevinin dönüş değerinin dahili olarak int türüne dönüştürülmesiyle sonuçlanır. Bu nedenle 0.99 ve 0.1 gibi değerlerin her ikisi de 0 tamsayı değerine dönüştürüp bunlar eşit değerler olarak karşılaştırılacaktır.

Dönen Değerler

Tüm bağımsız değişkenlerde mevcut dizi değerlerini içeren bir dizi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - array_intersect_uassoc() örneği

<?php
$array1
= array("a" => "green", "b" => "brown", "c" => "blue", "red");
$array2 = array("a" => "GREEN", "B" => "brown", "yellow", "red");

print_r(array_intersect_uassoc($array1, $array2, "strcasecmp"));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
    [b] => brown
)

Ayrıca Bakınız

  • array_intersect() - Dizilerin kesişimini hesaplar
  • array_intersect_assoc() - Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
  • array_uintersect_assoc() - Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar
  • array_uintersect_uassoc() - Değerleri ve indisleri farklı geriçağırım işlevleriyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar
  • array_intersect_key() - Karşılaştırma için anahtarları kullanarak dizilerin kesişimini hesaplar
  • array_intersect_ukey() - Anahtarları karşılaştırmak için bir geriçağırım işlevi kullanarak dizilerin kesişimini hesaplar

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top