mixed

mixed (karışık) her değeri kabul eden bir türdür. object|resource|array|string|float|int|bool|null türlerinin birleşimi olarak union türüne eşdeğerdir. PHP 8.0.0 ve sonrasında kullanılabilir.

mixed tür teorisi tabiriyle en üst türdür. Yani bütün türler alt türü olabilir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top