International PHP Conference Munich 2024

iterable

Iterable (yinelenebilir tür) yerleşik olarak derleme sırasında array|Traversable türüne bir takma ad olarak tanımlanmıştır. PHP 7.1.0'dan PHP 8.2.0'a kadar yukarıda belirtilen tür takma adı olarak işlev gören ve bir tür bildirimi olarak kullanılabilen yerleşik bir sözde türdü. Yinelenebilir tür, üreteç içinde yield from ile ve foreach içinde kullanılabilir.

Bilginize:

Dönüş türü olarak iterable bildiren bir işlev ayrıca, bir üreteç olarak da kullanılabilir.

Örnek 1 - Yinelenebilir üreteç dönüş türü örneği

<?php

function gen(): iterable {
yield
1;
yield
2;
yield
3;
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top