Numaralandırmalar

Temel Numaralandırmalar

Numaralandırmalar, bir veri türü için kapalı bir olası değerler kümesi tanımlamanın bir yolunu sağlamayı amaçlayan sınıfların ve sınıf sabitlerinin üzerinde kısıtlayıcı bir katmandır.

<?php
enum Deste
{
    case 
Kupalar;
    case 
Karolar;
    case 
Sinekler;
    case 
Maçalar;
}
function 
do_stuff(Deste $s)
{
    
// ...
}
do_stuff(Deste::Maçalar);
?>

Daha ayrıntılı bilgi için Numaralandırmalar bölümüne bakılabilir.

Dönüşüm

Bir enum tür bir object türe dönüştülürse, değişikliğe uğramaz. Bir enum tür bir array türe dönüştülürse, ya sadece name anahtarı olan bir dizi (saf numaralandırma) ya da name ve value anahtarlarına sahip bir dizi (Destekli numaralandırma) oluşur. Tüm diğer dönüşüm türleri bir hatayla sonuçlanır.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top