resource

resource türünde bir değişken harici bir özkaynağa bir gönderim içeren özel bir değişkendir. Özkaynaklar özel işlevler tarafından oluşturulur ve kullanılırlar. resource türüyle ilişkilendirilebilen özkaynakların ve özel işlevlerin bir listesini eklerde bulabilirsiniz.

Ayrıca, get_resource_type() işlevine de bakınız.

resource türüne dönüşüm

Açık dosyalara, veritabanı bağlantılarına, görüntü tuval alanlarına ve benzerlerine birer tanıtıcı sağlayan değişkenleri resource türüne dönüştürmenin bir anlamı yoktur.

Özkaynakları serbest bırakmak

Zend Motoru sayesinde gönderimsiz kalan özkaynaklar otomatik olarak saptanarak bunlara ayrılan bellek çöp toplayıcı tarafından serbest bırakılmaktadır. Bu sebeple bir özkaynağa ayrılan belleği serbest bırakmak ihtiyacı nadiren ortaya çıkar.

Bilginize: Kalıcı veritabanı bağlantıları bu kuralın bir istisnasıdır. Çöp toplayıcı tarafından yok edilmezler. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek için kalıcı bağlantılar bölümüne bakınız.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
mmenzel at it-economics dot de
10 months ago
'stream' is a general resource type and can have specific subtypes (imap, pop, curl ...). Casting from 'stream' to them makes sense alright.

E.g. Making OAUTH2 work for imap, but still use the normal imap_ functions. Just open a ssl:// stream to the IMAP server with stream_socket_client(), send the "AUTHENTICATE XOAUTH2 ..." authentication with valid token and then use the imap_ functions on the casted 'stream' to 'imap' resource.
Not being able to cast from 'stream' to 'imap' makes it necessary to use 3rd party solutions, like php-imap. Doesn't have to be necessary, if the cast would be possible.
To Top