PHPCon Poland 2024

resource

resource türünde bir değişken harici bir özkaynağa bir gönderim içeren özel bir değişkendir. Özkaynaklar özel işlevler tarafından oluşturulur ve kullanılırlar. resource türüyle ilişkilendirilebilen özkaynakların ve özel işlevlerin bir listesini eklerde bulabilirsiniz.

Ayrıca, get_resource_type() işlevine de bakınız.

resource türüne dönüşüm

Açık dosyalara, veritabanı bağlantılarına, görüntü tuval alanlarına ve benzerlerine birer tanıtıcı sağlayan değişkenleri resource türüne dönüştürmenin bir anlamı yoktur.

Özkaynakları serbest bırakmak

Zend Motoru sayesinde gönderimsiz kalan özkaynaklar otomatik olarak saptanarak bunlara ayrılan bellek çöp toplayıcı tarafından serbest bırakılmaktadır. Bu sebeple bir özkaynağa ayrılan belleği serbest bırakmak ihtiyacı nadiren ortaya çıkar.

Bilginize: Kalıcı veritabanı bağlantıları bu kuralın bir istisnasıdır. Çöp toplayıcı tarafından yok edilmezler. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek için kalıcı bağlantılar bölümüne bakınız.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top