Özkaynak Türlerinin Listesi

Bu bölümde PHP özkaynaklarını oluşturmak, kullanmak ve yok etmekte kullanılan işlevler listelenmiştir. is_resource() işlevi bir değişkenin bir özkaynak olup olmadığını saptamakta kullanılır. get_resource_type() işlevi ise özkaynağın türünü döndürür.

Özkaynak Türleri
Özkaynak Türünün Adı Oluşturmak için Kullanmak için Yok etmek için Tanımı
AddressInfo socket_addrinfo_lookup() socket_addrinfo_bind(), socket_addrinfo_connect(), socket_addrinfo_explain(), Yok AddressInfo (soket eklentisi)
bzip2 bzopen() bzerrno(), bzerror(), bzerrstr(), bzflush(), bzread(), bzwrite() bzclose() Bzip2 dosyası
cubrid bağlantısı cubrid_connect() cubrid_connect_with_url() cubrid_col_get() cubrid_col_size() cubrid_commit() cubrid_drop() cubrid_execute() cubrid_get_autocommit() cubrid_get_charset() cubrid_get_class_name() cubrid_get_db_parameter() cubrid_get_server_info() cubrid_get() cubrid_insert_id() cubrid_is_instance() cubrid_lob_export() cubrid_lob_get() cubrid_lob_send() cubrid_lock_read() cubrid_lock_write() cubrid_prepare() cubrid_put() cubrid_rollback() cubrid_schema() cubrid_seq_drop() cubrid_seq_insert() cubrid_seq_put() cubrid_set_add() cubrid_set_autocommit() cubrid_set_db_parameter() cubrid_set_drop() cubrid_affected_rows() cubrid_client_encoding() cubrid_errno() cubrid_error() cubrid_list_dbs() cubrid_ping() cubrid_query() cubrid_real_escape_string() cubrid_close() cubrid_disconnect() CUBRID veritabanına bağlantı
kalıcı cubrid bağlantısı cubrid_pconnect() cubrid_pconnect_with_url() cubrid_col_get() cubrid_col_size() cubrid_commit() cubrid_drop() cubrid_execute() cubrid_get_autocommit() cubrid_get_charset() cubrid_get_class_name() cubrid_get_db_parameter() cubrid_get_server_info() cubrid_get() cubrid_insert_id() cubrid_is_instance() cubrid_lob_export() cubrid_lob_get() cubrid_lob_send() cubrid_lock_read() cubrid_lock_write() cubrid_prepare() cubrid_put() cubrid_rollback() cubrid_schema() cubrid_seq_drop() cubrid_seq_insert() cubrid_seq_put() cubrid_set_add() cubrid_set_autocommit() cubrid_set_db_parameter() cubrid_set_drop() cubrid_affected_rows() cubrid_client_encoding() cubrid_errno() cubrid_error() cubrid_list_dbs() cubrid_ping() cubrid_query() cubrid_real_escape_string() cubrid_lob2_new() CUBRID veritabanına kalıcı bağlantı
cubrid isteği cubrid_prepare() cubrid_execute() cubrid_query() cubrid_unbuffered_query() cubrid_bind() cubrid_column_names() cubrid_column_types() cubrid_current_oid() cubrid_execute() cubrid_free_result() cubrid_get_query_timeout() cubrid_move_cursor() cubrid_next_result() cubrid_num_cols() cubrid_num_rows() cubrid_set_query_timeout() cubrid_data_seek() cubrid_fetch_array() cubrid_fetch_assoc() cubrid_fetch_field() cubrid_fetch_lengths() cubrid_fetch_object() cubrid_fetch_row() cubrid_field_flags() cubrid_field_len() cubrid_field_name() cubrid_field_seek() cubrid_field_table() cubrid_field_type() cubrid_num_fields() cubrid_result() cubrid_lob2_bind() cubrid_close_prepare() cubrid_close_request() CUBRID isteği
cubrid lob cubrid_lob_get() cubrid_lob_export() cubrid_lob_send() cubrid_lob_size() cubrid_lob_close() None
cubrid lob2 cubrid_lob2_new() cubrid_fetch() cubrid_fetch_row() cubrid_fetch_array() cubrid_fetch_assoc() cubrid_fetch_object() cubrid_lob2_export() cubrid_lob2_import() cubrid_lob2_read() cubrid_lob2_write() cubrid_lob2_tell() cubrid_lob2_tell64() cubrid_lob2_seek() cubrid_lob2_seek64() cubrid_lob2_size() cubrid_lob2_size64() cubrid_lob2_close() None
curl curl_copy_handle(), curl_init() curl_copy_handle(), curl_errno(), curl_error(), curl_exec(), curl_getinfo(), curl_setopt() curl_close() cURL tanıtıcısı
curl_multi curl_multi_init() curl_multi_errno(), curl_multi_exec(), curl_multi_info_read(), curl_multi_remove_handle(), curl_multi_select(), curl_multi_setopt() curl_multi_close() cURL çoklu tanıtıcı
curl_share curl_share_init() curl_share_errno(), curl_share_setopt() curl_share_close() cURL paylaşım tanıtıcı
dba dba_open() dba_delete(), dba_exists(), dba_fetch(), dba_firstkey(), dba_insert(), dba_nextkey(), dba_optimize(), dba_replace(), dba_sync() dba_close() DBA veritabanına bağlantı
dba persistent dba_popen() dba_delete(), dba_exists(), dba_fetch(), dba_firstkey(), dba_insert(), dba_nextkey(), dba_optimize(), dba_replace(), dba_sync() Yok DBA veritabanına kalıcı bağlantı
dbase dbase_open() dbase_pack(), dbase_add_record(), dbase_replace_record(), dbase_delete_record(), dbase_get_record(), dbase_get_record_with_names(), dbase_numfields(), dbase_numrecords() dbase_close() Dbase veritabanına bağlantı
enchant_broker enchant_broker_init() enchant_broker_describe(), enchant_broker_dict_exists(), enchant_broker_get_dict_path(), enchant_broker_get_error(), enchant_broker_list_dicts(), enchant_broker_set_dict_path(), enchant_broker_set_ordering() enchant_broker_free() Enchant aracısı (PHP 8.0.0 öncesi)
enchant_dict enchant_broker_request_dict() enchant_broker_request_pwl_dict() enchant_dict_add_to_personal(), enchant_dict_add_to_session(), enchant_dict_check(), enchant_dict_describe(), enchant_dict_get_error(), enchant_dict_is_in_session(), enchant_dict_store_replacement(), enchant_dict_suggest() enchant_broker_free_dict() Enchant sözlüğü (PHP 8.0.0 öncesi)
fdf fdf_open() fdf_create(), fdf_save(), fdf_get_value(), fdf_set_value(), fdf_next_field_name(), fdf_set_ap(), fdf_set_status(), fdf_get_status(), fdf_set_file(), fdf_get_file(), fdf_set_flags(), fdf_set_opt(), fdf_set_submit_form_action(), fdf_set_javascript_action() fdf_close() FDF Dosyası
ftp ftp_connect(), ftp_ssl_connect() ftp_login(), ftp_pwd(), ftp_cdup(), ftp_chdir(), ftp_mkdir(), ftp_rmdir(), ftp_nlist(), ftp_rawlist(), ftp_systype(), ftp_pasv(), ftp_get(), ftp_fget(), ftp_put(), ftp_fput(), ftp_size(), ftp_mdtm(), ftp_rename(), ftp_delete(), ftp_site(), ftp_alloc(), ftp_chmod(), ftp_exec(), ftp_get_option(), ftp_nb_continue(), ftp_nb_fget(), ftp_nb_fput(), ftp_nb_get(), ftp_nb_put(), ftp_raw(), ftp_set_option() ftp_close() FTP bağlantısı (PHP 8.1.0 öncesi)
gd imagecreate(), imagecreatefromgd(), imagecreatefromgd2(), imagecreatefromgd2part(), imagecreatefromgif(), imagecreatefromjpeg(), imagecreatefrompng(), imagecreatefromwbmp(), imagecreatefromstring(), imagecreatefromxbm(), imagecreatefromxpm(), imagecreatetruecolor(), imagerotate() imagearc(), imagechar(), imagecharup(), imagecolorallocate(), imagecolorat(), imagecolorclosest(), imagecolorexact(), imagecolorresolve(), imagegammacorrect(), imagegammacorrect(), imagecolorset(), imagecolorsforindex(), imagecolorstotal(), imagecolortransparent(), imagecopy(), imagecopyresized(), imagedashedline(), imagefill(), imagefilledpolygon(), imagefilledrectangle(), imagefilltoborder(), imagegif(), imagepng(), imagejpeg(), imagewbmp(), imageinterlace(), imageline(), imagepolygon(), imagerectangle(), imagerotate(), imagesetpixel(), imagestring(), imagestringup(), imagesx(), imagesy(), imagettftext(), imagefilledarc(), imageellipse(), imagefilledellipse(), imagecolorclosestalpha(), imagecolorexactalpha(), imagecolorresolvealpha(), imagecopymerge(), imagecopymergegray(), imagecopyresampled(), imagetruecolortopalette(), imagesetbrush(), imagesettile(), imagesetthickness(), image2wbmp(), imagealphablending(), imageantialias(), imagecolorallocatealpha(), imagecolorclosesthwb(), imagecolordeallocate(), imagecolormatch(), imagefilter(), imagefttext(), imagegd(), imagegd2(), imageistruecolor(), imagelayereffect(), imagepalettecopy(), imagesavealpha(), imagesetstyle(), imagexbm() imagedestroy() GD Görüntüsü (PHP 8.0.0 öncesi)
gd yazı tipi imageloadfont() imagechar(), imagecharup(), imagefontheight() Yok GD için yazı tipi (PHP 8.1.0 öncesi)
imap imap_open() imap_append(), imap_body(), imap_check(), imap_createmailbox(), imap_delete(), imap_deletemailbox(), imap_expunge(), imap_fetchbody(), imap_fetchstructure(), imap_headerinfo(), imap_header(), imap_headers(), imap_listmailbox(), imap_getmailboxes(), imap_get_quota(), imap_status(), imap_listsubscribed(), imap_set_quota(), imap_set_quota(), imap_getsubscribed(), imap_mail_copy(), imap_mail_move(), imap_num_msg(), imap_num_recent(), imap_ping(), imap_renamemailbox(), imap_reopen(), imap_subscribe(), imap_undelete(), imap_unsubscribe(), imap_scanmailbox(), imap_mailboxmsginfo(), imap_fetchheader(), imap_uid(), imap_msgno(), imap_search(), imap_fetch_overview() imap_close() IMAP, POP3 sunucusuna bağlantı (PHP 8.1.0 öncesi)
interbase blob ibase_blob_create(), ibase_blob_import(), ibase_blob_open() ibase_blob_add(), ibase_blob_cancel(), ibase_blob_echo(), ibase_blob_get(), ibase_blob_info() ibase_blob_close()
interbase bağlantısı ibase_connect() ibase_query(), ibase_prepare(), ibase_trans() ibase_close() Interbase veritabanına bağlantı
interbase veritabanına kalıcı bağlantı ibase_pconnect() ibase_query(), ibase_prepare(), ibase_trans() Yok Interbase veritabanına kalıcı bağlantı
interbase songusu ibase_prepare() ibase_execute() ibase_free_query() Interbase query
interbase result ibase_query() ibase_fetch_row(), ibase_fetch_object(), ibase_field_info(), ibase_num_fields() ibase_free_result() Interbase Result
interbase transaction ibase_trans() ibase_commit() ibase_rollback() Interbase işlemi
ldap bağlantısı ldap_connect(), ldap_search() ldap_count_entries(), ldap_first_attribute(), ldap_first_entry(), ldap_get_attributes(), ldap_get_dn(), ldap_get_entries(), ldap_get_values(), ldap_get_values_len(), ldap_next_attribute(), ldap_next_entry() ldap_close() ldap bağlantısı (PHP 8.1.0 öncesi)
ldap sonucu ldap_read() ldap_add(), ldap_compare(), ldap_bind(), ldap_count_entries(), ldap_delete(), ldap_errno(), ldap_error(), ldap_first_attribute(), ldap_first_entry(), ldap_get_attributes(), ldap_get_dn(), ldap_get_entries(), ldap_get_values(), ldap_get_values_len(), ldap_get_option(), ldap_list(), ldap_modify(), ldap_mod_add(), ldap_mod_replace(), ldap_next_attribute(), ldap_next_entry(), ldap_mod_del(), ldap_set_option(), ldap_unbind() ldap_free_result() ldap arama sonucu (PHP 8.1.0 öncesi)
ldap sonuç girdisi ldap sonuç girdisi (PHP 8.1.0 öncesi)
mailparse_mail_structure mailparse_msg_create() mailparse_msg_parse_file() mailparse_msg_extract_part_file() mailparse_msg_extract_part() mailparse_msg_extract_whole_part_file() mailparse_msg_get_part_data() mailparse_msg_get_part() mailparse_msg_get_structure() mailparse_msg_parse() mailparse_msg_free()  
mysql link mysql_connect() mysql_affected_rows(), mysql_create_db(), mysql_data_seek(), mysql_db_name(), mysql_db_query(), mysql_drop_db(), mysql_errno(), mysql_error(), mysql_insert_id(), mysql_list_dbs(), mysql_list_fields(), mysql_list_tables(), mysql_query(), mysql_result(), mysql_select_db(), mysql_tablename(), mysql_get_host_info(), mysql_get_proto_info(), mysql_get_server_info() mysql_close() MySQL veritabanına bağlantı
mysql veritabanına kalıcı bağlantı mysql_pconnect() mysql_affected_rows(), mysql_create_db(), mysql_data_seek(), mysql_db_name(), mysql_db_query(), mysql_drop_db(), mysql_errno(), mysql_error(), mysql_insert_id(), mysql_list_dbs(), mysql_list_fields(), mysql_list_tables(), mysql_query(), mysql_result(), mysql_select_db(), mysql_tablename(), mysql_get_host_info(), mysql_get_proto_info(), mysql_get_server_info() Yok MySQL veritabanına kalıcı bağlantı
mysql sonucu mysql_db_query(), mysql_list_dbs(), mysql_list_fields(), mysql_list_processes(), mysql_list_tables(), mysql_query(), mysql_unbuffered_query() mysql_data_seek(), mysql_db_name(), mysql_fetch_array(), mysql_fetch_assoc(), mysql_fetch_field(), mysql_fetch_lengths(), mysql_fetch_object(), mysql_fetch_row(), mysql_fetch_row(), mysql_field_flags(), mysql_field_name(), mysql_field_len(), mysql_field_seek(), mysql_field_table(), mysql_field_type(), mysql_num_fields(), mysql_num_rows(), mysql_result(), mysql_tablename() mysql_free_result() MySQL sonucu
oci8 demeti oci_new_collection() OCICollection::append(), OCICollection::assign(), OCICollection::assignElem(), OCICollection::getElem(), OCICollection::max(), OCICollection::size(), OCICollection::trim() OCICollection::free() Oracle Koleksiyonu
oci8 bağlantısı oci_connect(), oci_pconnect(), oci_new_connect() oci_commit(), oci_error(), oci_new_cursor(), oci_parse(), oci_password_change(), oci_rollback(), oci_server_version(), oci_set_action(), oci_set_client_identifier(), oci_set_client_info(), oci_set_module_name() oci_close() Oracle veritabanına bağlantı
oci8 lob oci_new_descriptor() OCILob::append(), OCILob::close(), OCILob::eof(), OCILob::erase(), OCILob::export(), OCILob::flush(), OCILob::getBuffering(), OCILob::import(), OCILob::load(), OCILob::read(), OCILob::rewind(), OCILob::save(), OCILob::saveFile(), OCILob::seek(), OCILob::setBuffering(), OCILob::size(), OCILob::tell(), OCILob::truncate(), OCILob::write(), OCILob::writeTemporary(), OCILob::writeToFile(), oci_lob_copy(), oci_lob_is_equal() OCILob::free() Oracle büyük nesneler
oci8 deyimi oci_parse(), oci_new_cursor() oci_bind_array_by_name(), oci_bind_by_name(), oci_cancel(), oci_define_by_name(), oci_error() oci_execute(), oci_fetch_all(), oci_fetch_array(), oci_fetch_assoc(), oci_fetch_object(), oci_fetch_row(), oci_fetch(), oci_field_is_null(), oci_field_name(), oci_field_precision(), oci_field_scale(), oci_field_size(), oci_field_type_raw(), oci_field_type(), oci_num_fields(), oci_num_rows(), oci_result(), oci_set_prefetch(), oci_statement_type() oci_free_statement() Oracle cursor
odbc link odbc_connect() odbc_autocommit(), odbc_commit(), odbc_error(), odbc_errormsg(), odbc_exec(), odbc_tables(), odbc_tableprivileges(), odbc_do(), odbc_prepare(), odbc_columns(), odbc_columnprivileges(), odbc_procedurecolumns(), odbc_specialcolumns(), odbc_rollback(), odbc_setoption(), odbc_gettypeinfo(), odbc_primarykeys(), odbc_foreignkeys(), odbc_procedures(), odbc_statistics() odbc_close() ODBC veritabanına bağlantı
odbc veritabanına kalıcı bağlantıt odbc_pconnect() odbc_autocommit(), odbc_commit(), odbc_error(), odbc_errormsg(), odbc_exec(), odbc_tables(), odbc_tableprivileges(), odbc_do(), odbc_prepare(), odbc_columns(), odbc_columnprivileges(), odbc_procedurecolumns(), odbc_specialcolumns(), odbc_rollback(), odbc_setoption(), odbc_gettypeinfo(), odbc_primarykeys(), odbc_foreignkeys(), odbc_procedures(), odbc_statistics() Yok ODBC veritabanına kalıcı bağlantı
odbc sonucu odbc_prepare() odbc_binmode(), odbc_cursor(), odbc_execute(), odbc_fetch_into(), odbc_fetch_row(), odbc_field_name(), odbc_field_num(), odbc_field_type(), odbc_field_len(), odbc_field_precision(), odbc_field_scale(), odbc_longreadlen(), odbc_num_fields(), odbc_num_rows(), odbc_result(), odbc_result_all(), odbc_setoption() odbc_free_result() ODBC sonucu
birdstep bağlantısı Birdstep veritabanına bağlantı (PHP 7.3.0 öncesi)
birdstep sonucu Birdstep sonucu ((PHP 7.3.0 öncesi)
OpenSSL anahtarı openssl_get_privatekey(), openssl_get_publickey() openssl_sign(), openssl_seal(), openssl_open(), openssl_verify() openssl_free_key() OpenSSL anahtarı
OpenSSL X.509 openssl_x509_read() openssl_x509_parse(), openssl_x509_checkpurpose() openssl_x509_free() Genel Anahtar
pgsql dev nesnesi pg_lo_open() pg_lo_open(), pg_lo_create(), pg_lo_read(), pg_lo_read_all(), pg_lo_seek(), pg_lo_tell(), pg_lo_unlink(), pg_lo_write() pg_lo_close() PostgreSQL Dev nesnesi (PHP 8.1.0 öncesi)
pgsql bağlantısı pg_connect() pg_affected_rows(), pg_query(), pg_send_query(), pg_get_result(), pg_connection_busy(), pg_connection_reset(), pg_connection_status(), pg_last_error(), pg_last_notice(), pg_lo_create(), pg_lo_export(), pg_lo_import(), pg_lo_open(), pg_lo_unlink(), pg_host(), pg_port(), pg_dbname(), pg_options(), pg_copy_from(), pg_copy_to(), pg_end_copy(), pg_put_line(), pg_tty(), pg_trace(), pg_untrace(), pg_set_client_encoding(), pg_client_encoding(), pg_meta_data(), pg_convert(), pg_insert(), pg_select(), pg_delete(), pg_update() pg_close() PostgreSQL veritabanına bağlantı (PHP 8.1.0 öncesi)
pgsql veritabanına kalıcı bağlantı pg_pconnect() pg_affected_rows(), pg_query(), pg_send_query(), pg_get_result(), pg_connection_busy(), pg_connection_reset(), pg_connection_status(), pg_last_error(), pg_last_notice(), pg_lo_create(), pg_lo_export(), pg_lo_import(), pg_lo_open(), pg_lo_unlink(), pg_host(), pg_port(), pg_dbname(), pg_options(), pg_copy_from(), pg_copy_to(), pg_end_copy(), pg_put_line(), pg_tty(), pg_trace(), pg_untrace(), pg_set_client_encoding(), pg_client_encoding(), pg_meta_data(), pg_convert(), pg_insert(), pg_select(), pg_delete(), pg_update() Yok PostgreSQL veritabanına kalıcı bağlantı
pgsql sonucu pg_execute(), pg_query(), pg_query_params(), pg_get_result() pg_fetch_array(), pg_fetch_object(), pg_fetch_result(), pg_fetch_row(), pg_field_is_null(), pg_field_name(), pg_field_num(), pg_field_prtlen(), pg_field_size(), pg_field_type(), pg_last_oid(), pg_num_fields(), pg_num_rows(), pg_result_error(), pg_result_status() pg_free_result() PostgreSQL sonucu (PHP 8.1.0 öncesi)
pgsql dizgesi
pspell pspell_new(), pspell_new_config(), pspell_new_personal() pspell_add_to_personal(), pspell_add_to_session(), pspell_check(), pspell_clear_session(), pspell_config_ignore(), pspell_config_mode(), pspell_config_personal(), pspell_config_repl(), pspell_config_runtogether(), pspell_config_save_repl(), pspell_save_wordlist(), pspell_store_replacement(), pspell_suggest() Yok pspell sözlüğü (PHP 8.1.0 öncesi)
pspell yapılandırması pspell_config_create() pspell_new_config() Yok pspell yapılandırması (PHP 8.1.0 öncesi)
shmop shmop_open() shmop_read(), shmop_write(), shmop_size(), shmop_delete() shmop_close() Paylaşımlı bellek kümesi tanıtıcısı (PHP 8.0.0 öncesi)
Socket socket_accept(), socket_addrinfo_bind(), socket_addrinfo_connect(), socket_create(), socket_create_listen(), socket_import_stream(), socket_wsaprotocol_info_import() socket_accept(), socket_bind(), socket_clear_error(), socket_connect(), socket_get_option(), socket_getpeername(), socket_getsockname(), socket_last_error(), socket_listen(), socket_read(), socket_recv(), socket_recvfrom(), socket_recvmsg(), socket_select(), socket_send(), socket_sendmsg(), socket_sendto(), socket_set_block(), socket_set_nonblock(), socket_set_option(), socket_shutdown(), socket_write(), socket_wsaprotocol_info_export(), socket_wsaprotocol_info_release() socket_close() Socket (sockets eklentisi)
akım opendir() readdir(), rewinddir() closedir() Dizin tanıtıcı
akım fopen(), tmpfile() feof(), fflush(), fgetc(), fgetcsv(), fgets(), fgetss(), flock(), fpassthru(), fputs(), fwrite(), fread(), fseek(), ftell(), fstat(), ftruncate(), set_file_buffer(), rewind() fclose() Dosya tanıtıcı
akım popen(), fsockopen(), pfsockopen() feof(), fflush(), fgetc(), fgetcsv(), fgets(), fgetss(), fpassthru(), fputs(), fwrite(), fread() pclose() Süreç kimliği
soket fflush(), fgetc(), fgetcsv(), fgets(), fgetss(), fpassthru(), fputs(), fwrite(), fread() fclose() Soket tanıtıcı
SSH2 Oturumu ssh2_connect() ssh2_disconnect()  
SSH2 Dinleyici ssh2_forward_listen()  
SSH2 SFTP ssh2_sftp()  
SSH2 Genel Anahtar Alt Sistemi ssh2_publickey_init()  
sysvmsg kuyruğu msg_get_queue() msg_queue_exists(), msg_receive(), msg_send(), msg_set_queue(), msg_stat_queue() msg_remove_queue() System V İleti Kuyruğu (PHP 8.0.0 öncesi)
sysvsem sem_get() sem_acquire() sem_release() System V Semaforu (PHP 8.0.0 öncesi)
sysvshm shm_attach() shm_remove(), shm_put_var(), shm_get_var(), shm_remove_var() shm_detach() System V Paylaşımlı Belleği (PHP 8.0.0 öncesi)
wddx wddx_packet_start() wddx_add_vars() wddx_packet_end() WDDX paketi
xml xml_parser_create(), xml_parser_create_ns() xml_set_object(), xml_set_element_handler(), xml_set_character_data_handler(), xml_set_processing_instruction_handler(), xml_set_default_handler(), xml_set_unparsed_entity_decl_handler(), xml_set_notation_decl_handler(), xml_set_external_entity_ref_handler(), xml_parse(), xml_get_error_code(), xml_error_string(), xml_get_current_line_number(), xml_get_current_column_number(), xml_get_current_byte_index(), xml_parse_into_struct(), xml_parser_set_option(), xml_parser_get_option() xml_parser_free() XML çözümleyici (PHP 8.0.0 öncesi)
zlib gzopen() gzeof(), gzgetc(), gzgets(), gzgetss(), gzpassthru(), gzputs(), gzread(), gzrewind(), gzseek(), gztell(), gzwrite() gzclose() gz-sıkıştırmalı dosya
zlib.deflate deflate_init() deflate_add() None arttırımlı deflate bağlamı PHP 8.0.0 öncesi)
zlib.inflate inflate_init() inflate_add(), inflate_get_read_len(), inflate_get_status() None arttırımlı inflate bağlamı PHP 8.0.0 öncesi)

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
Anonymous
11 months ago
Resource of type "process" is returned by proc_open() and used by proc_close()
To Top