curl_multi_remove_handle

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

curl_multi_remove_handleBir tekil tanıtıcıyı bir çoklu tanıtıcıdan siler

Açıklama

curl_multi_remove_handle(CurlMultiHandle $çoklu_tanıtıcı, CurlHandle $tanıtıcı): int

Belirtilen tanıtıcı tanıtıcısını çoklu_tanıtıcı tanıtıcısından siler. çoklu_tanıtıcı tanıtıcı silindikten sonra bile curl_exec() işlevinde kullanılabilir. Kullanımdaki bir tanıtıcının silinmesi sürmekte olan bu tatıtıcı ile ilgili aktarımların etkin olarak çökmesine sebep olur.

Bağımsız Değişkenler

tanıtıcı

curl_multi_init() işlevinden dönen çoklu cURL tanıtıcısı.

tanıtıcı

curl_init() işlevinden dönen bir cURL tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda 0 yoksa CURLM_XXX tata kodlarından biri döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0çoklu_tanıtıcı artık bir CurlMultiHandle örneği bekliyor; evvelce resource türünde bir değer beklenirdi.
8.0.0tanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
5
mercury at caucasus dot net
13 years ago
It is always a good idea to use curl_close() on all individual curl handles after executing curl_multi_remove_handle(). This will free up additional memory resources. So, a typical code would look like:

<?php
$ch1
= curl_init();
curl_setopt($ch1, CURLOPT_URL, 'http://www.example.com/');
curl_setopt($ch1, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$ch2 = curl_init();
curl_setopt($ch2, CURLOPT_URL, 'http://www.example.net/');
curl_setopt($ch2, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$mh = curl_multi_init();

curl_multi_add_handle($mh, $ch1);
curl_multi_add_handle($mh, $ch2);

$active = null;

do {
curl_multi_exec($mh, $active);
}
while(
$active);

$res1 = curl_multi_getcontent($ch1);
$res2 = curl_multi_getcontent($ch2);

curl_multi_remove_handle($mh, $ch1);
curl_multi_remove_handle($mh, $ch2);

curl_multi_close($mh);

curl_close($ch1);
curl_close($ch2);
?>
To Top