PHPKonf 2020 Online

curl_multi_remove_handle

(PHP 5, PHP 7)

curl_multi_remove_handleBir tekil tanıtıcıyı bir çoklu tanıtıcıdan siler

Açıklama

curl_multi_remove_handle ( resource $cct , resource $ct ) : int

Belirtilen ct tanıtıcısını cct tanıtıcısından siler. ct tanıtıcı silindikten sonra bile curl_exec() işlevinde kullanılabilir. Kullanımdaki bir tanıtıcının silinmesi sürmekte olan tüm aktarımların etkin olarak çökmesine sebep olur.

Değiştirgeler

cct

curl_multi_init() işlevinden dönen çoklu cURL tanıtıcısı.

ct

curl_init() işlevinden dönen bir cURL tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda bir cURL tanıtıcısı yoksa FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
mercury at caucasus dot net
10 years ago
It is always a good idea to use curl_close() on all individual curl handles after executing curl_multi_remove_handle(). This will free up additional memory resources. So, a typical code would look like:

<?php
$ch1
= curl_init();
curl_setopt($ch1, CURLOPT_URL, 'http://www.example.com/');
curl_setopt($ch1, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$ch2 = curl_init();
curl_setopt($ch2, CURLOPT_URL, 'http://www.example.net/');
curl_setopt($ch2, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$mh = curl_multi_init();

curl_multi_add_handle($mh, $ch1);
curl_multi_add_handle($mh, $ch2);

$active = null;

do {
curl_multi_exec($mh, $active);
}
while(
$active);

$res1 = curl_multi_getcontent($ch1);
$res2 = curl_multi_getcontent($ch2);

curl_multi_remove_handle($mh, $ch1);
curl_multi_remove_handle($mh, $ch2);

curl_multi_close($mh);

curl_close($ch1);
curl_close($ch2);
?>
To Top