PHPCon Poland 2024

curl_pause

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

curl_pauseBağlantının bekleme durumunu değiştirir

Açıklama

curl_pause(CurlHandle $tanıtıcı, int $seçenekler): int

cURL oturumunu duraklatır veya devam ettirir. curl_setopt() ile kayıtlı bir geri çağırımdan bu işlev çağrılarak, okuma, yazma veya her iki yönde devam bir cURL oturumu duraklatılabilir.

Bağımsız Değişkenler

tanıtıcı

curl_init() işlevinden dönen bir cURL tanıtıcısı.

seçenekler

CURLPAUSE_* sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Hata kodu döner (hata yoksa CURLE_OK).

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0tanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-3
Alex Autrey
10 years ago
http://curl.haxx.se/libcurl/c/curl_easy_pause.html

Using this function, you can explicitly mark a running connection to get paused, and you can unpause a connection that was previously paused.

A connection can be paused by using this function or by letting the read or the write callbacks return the proper magic return code (CURL_READFUNC_PAUSE and CURL_WRITEFUNC_PAUSE). A write callback that returns pause signals to the library that it couldn't take care of any data at all, and that data will then be delivered again to the callback when the writing is later unpaused.

NOTE: while it may feel tempting, take care and notice that you cannot call this function from another thread.

When this function is called to unpause reading, the chance is high that you will get your write callback called before this function returns.

The handle argument is of course identifying the handle that operates on the connection you want to pause or unpause.

The bitmask argument is a set of bits that sets the new state of the connection. The following bits can be used:
To Top