Dutch PHP Conference 2023 - Call for Papers

curl_init

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

curl_initBir cURL oturumunu ilklendirir

Açıklama

curl_init(?string $url = null): CurlHandle|false

Yeni bir oturumu ilklendirip curl_setopt(), curl_exec() ve curl_close() işlevleriyle kullanmak için bir cURL tanıtıcısı döndürür.

Bağımsız Değişkenler

url

Belirtilmişse, değer CURLOPT_URL seçeneğine atanır. Bu seçeneğe curl_setopt() işleviyle de değer atayabilirsiniz.

Bilginize:

open_basedir etkin kılınırsa file protokolü cURL tarafından iptal edilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda bir cURL tanıtıcısı yoksa false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Başarı durumunda bu işlev artık bir CurlHandle örneği döndürüyor; evvelvce resource türünde bir değer dönerdi.
8.0.0 url artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - Yeni bir cURL oturumunun ilklendirilmesi ve bir HTML sayfasının alınması

<?php
// Yeni bir cURL özkaynağı oluşturalım
$ct = curl_init();

// URL'yi ve ilgili seçenekleri belirtelim
curl_setopt($ct, CURLOPT_URL, "http://www.example.com/");
curl_setopt($ct, CURLOPT_HEADER, 0);

// URL'yi tarayıcıya aktaralım
curl_exec($ct);

// cURL özkaynağını kapatıp sistem özkaynaklarını serbest bırakalım
curl_close($ct);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
NextgenThemes
1 month ago
This may be obvious, but:

Note that is MUCH faster to use use a single instance to make a series of curl requests rather than creating a new instance for each request.
To Top