curl_multi_exec

(PHP 5, PHP 7)

curl_multi_execGeçerli cURL tanıtıcısının alt bağlantılarını çalıştırır

Açıklama

curl_multi_exec ( resource $cct , int &$hala_çalışıyor ) : int

Yığıttaki her tanıtıcıyı işleme sokar. Bir tanıtıcının okuma veya yazma ihtiyacı olsa da olmasa da bu yöntem çağrılabilir.

Değiştirgeler

cct

curl_multi_init() işlevinden dönen çoklu cURL tanıtıcısı.

hala_çalışıyor

İşlemin hala sürüp sürmediğini belirten bir seçeneğe gönderimdir.

Dönen Değerler

Bir cURL sabiti döner.

Bilginize:

Hatalar sadece çoklu tanıtıcı ile ilgilidir. Bu işlev CURLM_OK döndürse bile tekil oturumların bazılarında bazı sorunlar oluşmuş olabilir.

Örnekler

Örnek 1 - curl_multi_exec() örneği

Bu örnekte iki cURL tanıtıcısı oluşturulmakta, bunlar çoklu tanıtıcıya eklenerek birlikte çalıştırılmaktadır.

<?php
// Tekil cURL özkaynaklarını oluşturalım
$ct1 curl_init();
$ct2 curl_init();

// URL'yi ve ilgili seçenekleri belirtelim
curl_setopt($ct1CURLOPT_URL"http://lxr.php.net/");
curl_setopt($ct1CURLOPT_HEADER0);
curl_setopt($ct2CURLOPT_URL"http://www.php.net/");
curl_setopt($ct2CURLOPT_HEADER0);

// Çokul cURL özkaynağını oluşturalım
$cct curl_multi_init();

// Tekil tanıtıcıları çoklu tanıtıcıya ekleyelim
curl_multi_add_handle($cct,$ct1);
curl_multi_add_handle($cct,$ct2);

$active null;
// Tanıtıcıları çalıştıralım
do {
    
$mrc curl_multi_exec($cct$active);
} while (
$mrc == CURLM_CALL_MULTI_PERFORM);

while (
$active && $mrc == CURLM_OK) {
    if (
curl_multi_select($cct) != -1) {
        do {
            
$mrc curl_multi_exec($cct$active);
        } while (
$mrc == CURLM_CALL_MULTI_PERFORM);
    }
}

// tanıtıcıları kapatalım
curl_multi_remove_handle($cct$ct1);
curl_multi_remove_handle($cct$ct2);
curl_multi_close($cct);

?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top