curl_version

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

curl_versioncURL sürüm bilgilerini döndürür

Açıklama

curl_version(): array|false

cURL sürümü hakkında bilgi döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Aşağıdaki elemanları içeren bir ilişkisel dizi döner:

Anahtar Değer
version_number 24 bitlik cURL sürüm numarası
version Bir dizge olarak cURL sürüm numarası
ssl_version_number 24 bitlik OpenSSL sürüm numarası
ssl_version Bir dizge olarak OpenSSL sürüm numarası
libz_version Bir dizge olarak zlib sürüm numarası
host cURL'nin kurulu olduğu konut hakkında bilgi
age  
features CURL_VERSION_XXX sabitlerinden oluşan bir bit maskesi
protocols cURL tarafından desteklenen protokol isimlerini içeren bir dizi

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Seçimlik age bağımsız değişkeni kaldırıldı.
7.4.0 Seçimlik age bağımsız değişkeninin kullanımı artık önerilmiyor, aktarılan bir değer varsa yoksayılıyor.

Örnekler

Örnek 1 - curl_version() örneği

Bu örnekte, curl_version() ile döndürülen 'features' bit maskesini kullanarak mevcut cURL kurulumuyla hangi özelliklerin kullanılabileceğine bakılmaktadır.

<?php
// cURL sürüm dizisini alalım
$sürüm = curl_version();

// cURL kurulumundaki özellikleri
// bu bit maskesinden öğreneceğiz
$bitmaskesi = Array(
'CURL_VERSION_IPV6',
'URL_VERSION_KERBEROS4',
'CURL_VERSION_SSL',
'CURL_VERSION_LIBZ'
);


foreach(
$bitmaskesi as $özellik)
{
echo
$özellik . ($sürüm['features'] & constant($özellik) ?
' kullanılabilir' : ' kullanılamaz');
echo
PHP_EOL;
}
?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top