CascadiaPHP 2024

curl_unescape

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

curl_unescapeURL kodlu dizgeyi çözümler

Açıklama

curl_unescape(CurlHandle $tanıtıcı, string $dizge): string|false

Belirtilen URL kodlu dizgeyi çözümler.

Bağımsız Değişkenler

tanıtıcı

curl_init() işlevinden dönen bir cURL tanıtıcısı.

dizge

Çözümlenecek URL kodlu dizge.

Dönen Değerler

Kodu çözülmüş dizge, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0tanıtıcı için artık bir CurlHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.

Örnekler

Örnek 1 - curl_escape() örneği

<?php
// curl tanıtıcısı oluştur
$ch = curl_init('http://example.com/redirect.php');

// HTTP isteğini gönder ve yönlendirmeleri izle
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
curl_exec($ch);

// Etkin son URL'yi al
$effective_url = curl_getinfo($ch, CURLINFO_EFFECTIVE_URL);
// ie. "http://example.com/show_location.php?loc=M%C3%BCnchen"

// URL'yi çözümle
$effective_url_decoded = curl_unescape($ch, $effective_url);
// "http://example.com/show_location.php?loc=München"

// Tanıtıcıyı kapat
curl_close($ch);
?>

Notlar

Bilginize:

curl_unescape() işlevi boşluklarla sarmalanmış artı işaretlerini (+) çözümlemez. urldecode() çözümler.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top