International PHP Conference Berlin 2021

curl_close

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

curl_closecURL oturumunu sonlandırır

Açıklama

curl_close ( resource $ct ) : void

cURL oturumunu sonlandırır ve ayrılmış özkaynakları serbest bırakır. Ayrıca, cURL tanıtıcısı ct silinir.

Değiştirgeler

ct

curl_init() işlevinden dönen bir cURL tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - Yeni bir cURL oturumunun ilklendirilmesi ve bir HTML sayfasının alınması

<?php
// Yeni bir cURL tanıtıcısı oluşturalım
$ct curl_init();

// URL'yi ve ilgili seçenekleri belirleyelim
curl_setopt($ctCURLOPT_URL"http://www.example.com/");
curl_setopt($ctCURLOPT_HEADER0);

// URL'yi tarayıcıya aktaralım
curl_exec($ct);

// cURL tanıtıcısını kapatıp sistem özkaynaklarını serbest bırakalım
curl_close($ct);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top