PHPCon Poland 2024

curl_share_setopt

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

curl_share_setoptcURL paylaşımlı tanıtıcısı için bir seçenek tanımlar

Açıklama

curl_share_setopt(CurlShareHandle $tanıtıcı, int $seçenek, mixed $değer): bool

Belirtilen cURL paylaşımlı tanıtıcısı için bir seçenek tanımlar.

Bağımsız Değişkenler

tanıtıcı

curl_share_init() işlevinden dönen cURL paylaşımlı tanıtıcısı.

seçenek

Seçenek Açıklama
CURLSHOPT_SHARE Paylaşılacak verinin türü.
CURLSHOPT_UNSHARE Artık paylaşılmayacak verinin türü.

değer

Değer Açıklama
CURL_LOCK_DATA_COOKIE Paylaşımlı çerez verisi.
CURL_LOCK_DATA_DNS Shares DNS önbelleğini paylaşır. Çoklu cURL tanıtıcısı kullanılırsa bu tanıtıcıya eklenen tüm tanıtıcılar öntanımlı olarak DNS önbelleğini paylaşır.
CURL_LOCK_DATA_SSL_SESSION Aynı sunucuyla SSL anlaşmasında harcanan zamanı azaltmak için SSL oturum kimliklerini paylaşır. SSL oturum kimliklerinin öntanımlı olarak aynı tanıtıcı içinde tekrar kullanılacağı unutulmamalıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0tanıtıcı için artık bir CurlShareHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.

Örnekler

Örnek 1 - curl_share_setopt() örneği

Bu örnekte paylaşımlı bir cURL tanıtıcısı oluşturulmakta ve buna 2 tanıtıcı eklenip paylaşımlı çerez verisi ile çalıştırılmaktadır.

<?php
// cURL paylaşımlı tanıtıcısı oluştur ve çerez verisini paylaşmaya ayarla
$sh = curl_share_init();
curl_share_setopt($sh, CURLSHOPT_SHARE, CURL_LOCK_DATA_COOKIE);

// İlk cURL tanıtıcısını ilklendir ve buna paylaşımlı tanıtıcıyı ata
$ch1 = curl_init("http://example.com/");
curl_setopt($ch1, CURLOPT_SHARE, $sh);

// İlk cURL tanıtıcısını yürüt
curl_exec($ch1);

// 2. cURL tanıtıcısını ilklendir ve buna paylaşımlı tanıtıcıyı ata
$ch2 = curl_init("http://php.net/");
curl_setopt($ch2, CURLOPT_SHARE, $sh);

// 2. cURL tanıtıcısını yürüt
// $ch1 tanıtıcısındaki tüm çerezler $ch2 tanıtıcısıyla paylaşılıyor
curl_exec($ch2);

// paylaşımlı tanıtıcıyı kapat
curl_share_close($sh);

// diğer cURL tanıtıcılarını kapat
curl_close($ch1);
curl_close($ch2);
?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top