LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

Bu sabitlerin kullanımı ve açıklamaları için curl_setopt(), curl_multi_setopt() ve curl_getinfo() işlevlerinin belgelerine bakınız.

CURLOPT_AUTOREFERER (integer)
PHP 5.1.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_COOKIESESSION (integer)
PHP 5.1.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_DNS_USE_GLOBAL_CACHE (integer)
CURLOPT_DNS_CACHE_TIMEOUT (integer)
CURLOPT_FTP_SSL (integer)
PHP 5.2.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLFTP_CREATE_DIR (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.19.3'den beri kullanılabilmektedir.
CURLFTP_CREATE_DIR_NONE (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.19.3'den beri kullanılabilmektedir.
CURLFTP_CREATE_DIR_RETRY (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.19.3'den beri kullanılabilmektedir.
CURLFTPSSL_TRY (integer)
PHP 5.2.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLFTPSSL_ALL (integer)
PHP 5.2.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLFTPSSL_CONTROL (integer)
PHP 5.2.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLFTPSSL_NONE (integer)
PHP 5.2.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PRIVATE (integer)
PHP 5.2.4'ten beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_FTPSSLAUTH (integer)
PHP 5.1.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PORT (integer)
CURLOPT_FILE (integer)
CURLOPT_INFILE (integer)
CURLOPT_INFILESIZE (integer)
CURLOPT_URL (integer)
CURLOPT_PROXY (integer)
CURLOPT_VERBOSE (integer)
CURLOPT_HEADER (integer)
CURLOPT_HTTPHEADER (integer)
CURLOPT_NOPROGRESS (integer)
CURLOPT_NOBODY (integer)
CURLOPT_FAILONERROR (integer)
CURLOPT_UPLOAD (integer)
CURLOPT_POST (integer)
CURLOPT_FTPLISTONLY (integer)
CURLOPT_FTPAPPEND (integer)
CURLOPT_FTP_CREATE_MISSING_DIRS (integer)
CURLOPT_NETRC (integer)
CURLOPT_FOLLOWLOCATION (integer)
open_basedir veya safe_mode etkin olduğu takdirde bu sabit kullanılamaz.
CURLOPT_FTPASCII (integer)
CURLOPT_PUT (integer)
CURLOPT_MUTE (integer)
CURLOPT_USERPWD (integer)
CURLOPT_PROXYUSERPWD (integer)
CURLOPT_RANGE (integer)
CURLOPT_TIMEOUT (integer)
CURLOPT_TIMEOUT_MS (integer)
CURLOPT_TCP_NODELAY (integer)
PHP 5.2.1'den beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_POSTFIELDS (integer)
CURLOPT_PROGRESSFUNCTION (integer)
PHP 5.3.0 ve sonrasında mevcuttur.
CURLOPT_REFERER (integer)
CURLOPT_USERAGENT (integer)
CURLOPT_FTPPORT (integer)
CURLOPT_FTP_USE_EPSV (integer)
CURLOPT_LOW_SPEED_LIMIT (integer)
CURLOPT_LOW_SPEED_TIME (integer)
CURLOPT_RESUME_FROM (integer)
CURLOPT_SSLCERT (integer)
CURLOPT_SSLCERTPASSWD (integer)
CURLOPT_WRITEHEADER (integer)
CURLOPT_SSL_VERIFYHOST (integer)
CURLOPT_COOKIEFILE (integer)
CURLOPT_SSLVERSION (integer)
CURL_SSLVERSION_DEFAULT (integer)
CURL_SSLVERSION_TLSv1 (integer)
CURL_SSLVERSION_SSLv2 (integer)
CURL_SSLVERSION_SSLv3 (integer)
CURL_SSLVERSION_TLSv1_0 (integer)
PHP 5.5.19 ve 5.6.3'den beri kullanılabilmektedir.
CURL_SSLVERSION_TLSv1_1 (integer)
PHP 5.5.19 ve 5.6.3'den beri kullanılabilmektedir.
CURL_SSLVERSION_TLSv1_2 (integer)
PHP 5.5.19 ve 5.6.3'den beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_TIMECONDITION (integer)
CURLOPT_TIMEVALUE (integer)
CURLOPT_CUSTOMREQUEST (integer)
CURLOPT_STDERR (integer)
CURLOPT_TRANSFERTEXT (integer)
CURLOPT_RETURNTRANSFER (integer)
CURLOPT_QUOTE (integer)
CURLOPT_POSTQUOTE (integer)
CURLOPT_INTERFACE (integer)
CURLOPT_KRB4LEVEL (integer)
CURLOPT_HTTPPROXYTUNNEL (integer)
CURLOPT_FILETIME (integer)
CURLOPT_WRITEFUNCTION (integer)
CURLOPT_READFUNCTION (integer)
CURLOPT_PASSWDFUNCTION (integer)
CURLOPT_HEADERFUNCTION (integer)
CURLOPT_MAXREDIRS (integer)
CURLOPT_MAXCONNECTS (integer)
CURLOPT_CLOSEPOLICY (integer)
PHP 5.6.0'da kaldırıldı.
CURLOPT_FRESH_CONNECT (integer)
CURLOPT_FORBID_REUSE (integer)
CURLOPT_RANDOM_FILE (integer)
CURLOPT_EGDSOCKET (integer)
CURLOPT_CONNECTTIMEOUT (integer)
CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS (integer)
CURLOPT_SSL_VERIFYPEER (integer)
CURLOPT_CAINFO (integer)
CURLOPT_CAPATH (integer)
CURLOPT_COOKIEJAR (integer)
CURLOPT_SSL_CIPHER_LIST (integer)
CURLOPT_BINARYTRANSFER (integer)
CURLOPT_NOSIGNAL (integer)
CURLOPT_PROXYTYPE (integer)
cURL 7.10 ve sonrasında kullanılabilir.
CURLOPT_BUFFERSIZE (integer)
CURLOPT_HTTPGET (integer)
CURLOPT_HTTP_VERSION (integer)
CURLOPT_SSLKEY (integer)
CURLOPT_SSLKEYTYPE (integer)
CURLOPT_SSLKEYPASSWD (integer)
CURLOPT_SSLENGINE (integer)
CURLOPT_SSLENGINE_DEFAULT (integer)
CURLOPT_SSLCERTTYPE (integer)
CURLOPT_CRLF (integer)
CURLOPT_ENCODING (integer)
CURLOPT_PROXYPORT (integer)
CURLOPT_UNRESTRICTED_AUTH (integer)
CURLOPT_FTP_USE_EPRT (integer)
CURLOPT_HTTP200ALIASES (integer)
CURLOPT_HTTPAUTH (integer)
CURLAUTH_BASIC (integer)
CURLAUTH_DIGEST (integer)
CURLAUTH_GSSNEGOTIATE (integer)
CURLAUTH_NEGOTIATE (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.38.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLAUTH_NTLM (integer)
CURLAUTH_NTLM_WB (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.22.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLAUTH_ANY (integer)
CURLAUTH_ANYSAFE (integer)
CURLOPT_PROXYAUTH (integer)
CURLOPT_MAX_RECV_SPEED_LARGE (integer)
PHP 5.4.0 ve cURL 7.15.5'den beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_MAX_SEND_SPEED_LARGE (integer)
PHP 5.4.0 ve cURL 7.15.5'den beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_HEADEROPT (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.37.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PROXYHEADER (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.37.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLCLOSEPOLICY_LEAST_RECENTLY_USED (integer)
PHP 5.6.0'da kaldırıldı.
CURLCLOSEPOLICY_LEAST_TRAFFIC (integer)
PHP 5.6.0'da kaldırıldı.
CURLCLOSEPOLICY_SLOWEST (integer)
PHP 5.6.0'da kaldırıldı.
CURLCLOSEPOLICY_CALLBACK (integer)
PHP 5.6.0'da kaldırıldı.
CURLCLOSEPOLICY_OLDEST (integer)
PHP 5.6.0'da kaldırıldı.
CURLINFO_PRIVATE (integer)
PHP 5.2.4'den beri kullanılabilmektedir.
CURLINFO_EFFECTIVE_URL (integer)
CURLINFO_HTTP_CODE (integer)
PHP 5.5.0 ve cURL 7.10.8'dan itibaren, CURLINFO_RESPONSE_CODE sabitinin eski takma adı olmuştur.
CURLINFO_RESPONSE_CODE (integer)
PHP 5.5.0 ve cURL 7.10.8'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLINFO_HEADER_OUT (integer)
PHP 5.1.3'den beri kullanılabilmektedir.
CURLINFO_HEADER_SIZE (integer)
CURLINFO_REQUEST_SIZE (integer)
CURLINFO_TOTAL_TIME (integer)
CURLINFO_NAMELOOKUP_TIME (integer)
CURLINFO_CONNECT_TIME (integer)
CURLINFO_PRETRANSFER_TIME (integer)
CURLINFO_SIZE_UPLOAD (integer)
CURLINFO_SIZE_DOWNLOAD (integer)
CURLINFO_SPEED_DOWNLOAD (integer)
CURLINFO_SPEED_UPLOAD (integer)
CURLINFO_FILETIME (integer)
CURLINFO_SSL_VERIFYRESULT (integer)
CURLINFO_CONTENT_LENGTH_DOWNLOAD (integer)
CURLINFO_CONTENT_LENGTH_UPLOAD (integer)
CURLINFO_STARTTRANSFER_TIME (integer)
CURLINFO_CONTENT_TYPE (integer)
CURLINFO_REDIRECT_TIME (integer)
CURLINFO_REDIRECT_COUNT (integer)
CURLINFO_REDIRECT_URL (string)
PHP 5.3.7'den beri kullanılabilmektedir.
CURLINFO_PRIMARY_IP (string)
PHP 5.4.7'den beri kullanılabilmektedir.
CURLINFO_PRIMARY_PORT (integer)
PHP 5.4.7'den beri kullanılabilmektedir.
CURLINFO_LOCAL_IP (string)
PHP 5.4.7'den beri kullanılabilmektedir.
CURLINFO_LOCAL_PORT (integer)
PHP 5.4.7'den beri kullanılabilmektedir.
CURL_PUSH_OK (integer)
PHP 7.1.0 ve cURL 7.44.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURL_PUSH_DENY (integer)
PHP 7.1.0 ve cURL 7.44.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURL_REDIR_POST_301 (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.18.2'den beri kullanılabilmektedir.
CURL_REDIR_POST_302 (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.18.2'den beri kullanılabilmektedir.
CURL_REDIR_POST_303 (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.25.1'den beri kullanılabilmektedir.
CURL_REDIR_POST_ALL (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.18.2'den beri kullanılabilmektedir.
CURL_TIMECOND_IFMODSINCE (integer)
CURL_TIMECOND_IFUNMODSINCE (integer)
CURL_TIMECOND_LASTMOD (integer)
CURL_VERSION_IPV6 (integer)
CURL_VERSION_KERBEROS4 (integer)
CURL_VERSION_KERBEROS5 (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.40.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURL_VERSION_HTTP2 (integer)
PHP 5.5.24 and 5.6.8 ve cURL 7.33.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURL_VERSION_PSL (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.47.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURL_VERSION_SSL (integer)
CURL_VERSION_UNIX_SOCKETS (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.40.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURL_VERSION_LIBZ (integer)
CURLVERSION_NOW (integer)
CURLE_OK (integer)
CURLE_UNSUPPORTED_PROTOCOL (integer)
CURLE_FAILED_INIT (integer)
CURLE_URL_MALFORMAT (integer)
CURLE_URL_MALFORMAT_USER (integer)
CURLE_COULDNT_RESOLVE_PROXY (integer)
CURLE_COULDNT_RESOLVE_HOST (integer)
CURLE_COULDNT_CONNECT (integer)
CURLE_FTP_WEIRD_SERVER_REPLY (integer)
CURLE_FTP_ACCESS_DENIED (integer)
CURLE_FTP_USER_PASSWORD_INCORRECT (integer)
CURLE_FTP_WEIRD_PASS_REPLY (integer)
CURLE_FTP_WEIRD_USER_REPLY (integer)
CURLE_FTP_WEIRD_PASV_REPLY (integer)
CURLE_FTP_WEIRD_227_FORMAT (integer)
CURLE_FTP_CANT_GET_HOST (integer)
CURLE_FTP_CANT_RECONNECT (integer)
CURLE_FTP_COULDNT_SET_BINARY (integer)
CURLE_PARTIAL_FILE (integer)
CURLE_FTP_COULDNT_RETR_FILE (integer)
CURLE_FTP_WRITE_ERROR (integer)
CURLE_FTP_QUOTE_ERROR (integer)
CURLE_HTTP_NOT_FOUND (integer)
CURLE_WRITE_ERROR (integer)
CURLE_MALFORMAT_USER (integer)
CURLE_FTP_COULDNT_STOR_FILE (integer)
CURLE_READ_ERROR (integer)
CURLE_OUT_OF_MEMORY (integer)
CURLE_OPERATION_TIMEOUTED (integer)
CURLE_FTP_COULDNT_SET_ASCII (integer)
CURLE_FTP_PORT_FAILED (integer)
CURLE_FTP_COULDNT_USE_REST (integer)
CURLE_FTP_COULDNT_GET_SIZE (integer)
CURLE_HTTP_RANGE_ERROR (integer)
CURLE_HTTP_POST_ERROR (integer)
CURLE_SSL_CONNECT_ERROR (integer)
CURLE_FTP_BAD_DOWNLOAD_RESUME (integer)
CURLE_FILE_COULDNT_READ_FILE (integer)
CURLE_LDAP_CANNOT_BIND (integer)
CURLE_LDAP_SEARCH_FAILED (integer)
CURLE_LIBRARY_NOT_FOUND (integer)
CURLE_FUNCTION_NOT_FOUND (integer)
CURLE_ABORTED_BY_CALLBACK (integer)
CURLE_BAD_FUNCTION_ARGUMENT (integer)
CURLE_BAD_CALLING_ORDER (integer)
CURLE_HTTP_PORT_FAILED (integer)
CURLE_BAD_PASSWORD_ENTERED (integer)
CURLE_TOO_MANY_REDIRECTS (integer)
CURLE_UNKNOWN_TELNET_OPTION (integer)
CURLE_TELNET_OPTION_SYNTAX (integer)
CURLE_OBSOLETE (integer)
CURLE_SSL_PEER_CERTIFICATE (integer)
CURLE_GOT_NOTHING (integer)
CURLE_SSL_ENGINE_NOTFOUND (integer)
CURLE_SSL_ENGINE_SETFAILED (integer)
CURLE_SEND_ERROR (integer)
CURLE_RECV_ERROR (integer)
CURLE_SHARE_IN_USE (integer)
CURLE_SSL_CERTPROBLEM (integer)
CURLE_SSL_CIPHER (integer)
CURLE_SSL_CACERT (integer)
CURLE_BAD_CONTENT_ENCODING (integer)
CURLE_LDAP_INVALID_URL (integer)
CURLE_FILESIZE_EXCEEDED (integer)
CURLE_FTP_SSL_FAILED (integer)
CURLE_SSH (integer)
PHP 5.3.0 ve cURL 7.16.1'den beri kullanılabilmektedir.
CURLFTPAUTH_DEFAULT (integer)
PHP 5.1.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLFTPAUTH_SSL (integer)
PHP 5.1.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLFTPAUTH_TLS (integer)
PHP 5.1.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPROXY_HTTP (integer)
cURL 7.10'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPROXY_HTTP_1_0 (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.19.3'den beri kullanılabilmektedir.
CURLPROXY_SOCKS4 (integer)
PHP 5.2.10 ve cURL 7.10'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPROXY_SOCKS5 (integer)
cURL 7.10'dan beri kullanılabilmektedir.
CURL_NETRC_OPTIONAL (integer)
CURL_NETRC_IGNORED (integer)
CURL_NETRC_REQUIRED (integer)
CURL_HTTP_VERSION_NONE (integer)
CURL_HTTP_VERSION_1_0 (integer)
CURL_HTTP_VERSION_1_1 (integer)
CURL_HTTP_VERSION_2 (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.43.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURL_HTTP_VERSION_2TLS (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.47.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURL_HTTP_VERSION_2_PRIOR_KNOWLEDGE (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.49.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLM_CALL_MULTI_PERFORM (integer)
CURLM_OK (integer)
CURLM_BAD_HANDLE (integer)
CURLM_BAD_EASY_HANDLE (integer)
CURLM_OUT_OF_MEMORY (integer)
CURLM_INTERNAL_ERROR (integer)
CURLMSG_DONE (integer)
CURLOPT_KEYPASSWD (integer)
CURLOPT_SSH_AUTH_TYPES (integer)
CURLOPT_SSH_HOST_PUBLIC_KEY_MD5 (integer)
CURLOPT_SSH_PRIVATE_KEYFILE (integer)
CURLOPT_SSH_PUBLIC_KEYFILE (integer)
CURLOPT_SSL_OPTIONS (integer)
PHP 5.5.0 ve cURL 7.25.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLSSLOPT_ALLOW_BEAST (integer)
PHP 5.5.0 ve cURL 7.25.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLSSLOPT_NO_REVOKE (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.44.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_USERNAME (integer)
PHP 5.5.0 ve cURL 7.19.1'den beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_SASL_IR (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.31.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_DNS_INTERFACE (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.33.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_DNS_LOCAL_IP4 (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.33.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_DNS_LOCAL_IP6 (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.33.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_XOAUTH2_BEARER (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.33.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_LOGIN_OPTIONS (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.34.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_EXPECT_100_TIMEOUT_MS (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.36.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_SSL_ENABLE_ALPN (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.36.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_SSL_ENABLE_NPN (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.36.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PINNEDPUBLICKEY (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.39.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_UNIX_SOCKET_PATH (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.40.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_SSL_VERIFYSTATUS (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.41.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PATH_AS_IS (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.42.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_SSL_FALSESTART (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.42.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PIPEWAIT (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.43.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PROXY_SERVICE_NAME (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.43.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_SERVICE_NAME (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.43.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.45.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_STREAM_WEIGHT (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.46.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_TFTP_NO_OPTIONS (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.48.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_CONNECT_TO (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.49.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_TCP_FASTOPEN (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.49.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLMOPT_PIPELINING (integer)
PHP 5.5.0 ve cURL 7.16.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLMOPT_MAXCONNECTS (integer)
PHP 5.5.0 ve cURL 7.16.3'den beri kullanılabilmektedir.
CURLMOPT_CHUNK_LENGTH_PENALTY_SIZE (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.30.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLMOPT_CONTENT_LENGTH_PENALTY_SIZE (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.30.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLMOPT_MAX_HOST_CONNECTIONS (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.30.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLMOPT_MAX_PIPELINE_LENGTH (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.30.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLMOPT_MAX_TOTAL_CONNECTIONS (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.30.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLMOPT_PUSHFUNCTION (integer)
PHP 7.1.0 ve cURL 7.44.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLSSH_AUTH_AGENT (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.28.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLSSH_AUTH_ANY (integer)
CURLSSH_AUTH_DEFAULT (integer)
CURLSSH_AUTH_HOST (integer)
CURLSSH_AUTH_KEYBOARD (integer)
CURLSSH_AUTH_NONE (integer)
CURLSSH_AUTH_PASSWORD (integer)
CURLSSH_AUTH_PUBLICKEY (integer)
CURL_WRAPPERS_ENABLED (integer)
PHP --with-curlwrappers ile yapılandırılmışsa tenımlıdır. PHP 5.5.0'da PECL'ye taşındı.
CURLPAUSE_ALL (integer)
PHP 5.5.0 ve cURL 7.18.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPAUSE_CONT (integer)
PHP 5.5.0 ve cURL 7.18.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPAUSE_RECV (integer)
PHP 5.5.0 ve cURL 7.18.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPAUSE_RECV_CONT (integer)
PHP 5.5.0 ve cURL 7.18.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPAUSE_SEND (integer)
PHP 5.5.0 ve cURL 7.18.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPAUSE_SEND_CONT (integer)
PHP 5.5.0 ve cURL 7.18.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPIPE_NOTHING (integer)
PHP 7.0.0 ve cURL 7.43.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPIPE_HTTP1 (integer)
PHP 7.0.0 ve cURL 7.43.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPIPE_MULTIPLEX (integer)
PHP 7.0.0 ve cURL 7.43.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPROXY_SOCKS4A (integer)
PHP 5.5.23, PHP 5.6.7 ve cURL 7.18.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPROXY_SOCKS5_HOSTNAME (integer)
PHP 5.5.23, PHP 5.6.7 ve cURL 7.18.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLHEADER_SEPARATE (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.37.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLHEADER_UNIFIED (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.37.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPROTO_SMB (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.40.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPROTO_SMBS (integer)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.40.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_REQUEST_TARGET (integer)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.55.0'dan beri kullanılabilmektedir.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top