PHPCon Poland 2024

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

Bu sabitlerin kullanımı ve açıklamaları için curl_setopt(), curl_multi_setopt() ve curl_getinfo() işlevlerinin belgelerine bakılmalıdır.

CURLOPT_AUTOREFERER (int)
CURLOPT_COOKIESESSION (int)
CURLOPT_DOH_URL (int)
HTTPS üzerinden DNS (DNS-over-HTTPS) URL çözümlemesi sağlar. PHP 8.1.0 ve cURL 7.62.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_DOH_SSL_VERIFYHOST (int)
HTTPS-üzerinden-DNS sunucusunun SSL sertifika adı alanlarını konak adıyla doğrular. PHP 8.2.0 ve cURL 7.76.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_DOH_SSL_VERIFYPEER (int)
HTTPS-üzerinden-DNS sunucusunun SSL sertifikasının gerçekliğini doğrular. PHP 8.2.0 ve cURL 7.76.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_DOH_SSL_VERIFYSTATUS (int)
CURL'ye "Sertifika Durum İsteği" TLS uzantısını (OCSP zımbalama) kullanarak HTTPS üzerinden DNS sunucu sertifikasının durumunu doğrulamasını söyler. PHP 8.2.0 ve cURL 7.76.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_DNS_USE_GLOBAL_CACHE (int)
CURLOPT_DNS_CACHE_TIMEOUT (int)
CURLOPT_FTP_SSL (int)
CURLFTP_CREATE_DIR (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.19.3 itibariyle kullanılabilir.
CURLFTP_CREATE_DIR_NONE (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.19.3 itibariyle kullanılabilir.
CURLFTP_CREATE_DIR_RETRY (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.19.3 itibariyle kullanılabilir.
CURLFTPSSL_TRY (int)
CURLFTPSSL_ALL (int)
CURLFTPSSL_CONTROL (int)
CURLFTPSSL_NONE (int)
CURLFTPMETHOD_DEFAULT (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.15.3 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PRIVATE (int)
CURLOPT_FTPSSLAUTH (int)
CURLOPT_PORT (int)
CURLOPT_FILE (int)
CURLOPT_INFILE (int)
CURLOPT_INFILESIZE (int)
CURLOPT_ISSUERCERT_BLOB (int)
Bellek kaydındaki SSL sertifikasını çıktılar. PHP 8.1.0 ve cURL 7.71.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_URL (int)
CURLOPT_PROXY (int)
CURLOPT_PROXY_ISSUERCERT (int)
Vekilin SSL sertifikası dosya adı. PHP 8.1.0 ve cURL 7.71.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PROXY_ISSUERCERT_BLOB (int)
Vekilin bellek kaydındaki SSL sertifikası. PHP 8.1.0 ve cURL 7.71.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PROXY_SSLCERT_BLOB (int)
Bellek kaydındaki SSL vekil istemci sertifikası. PHP 8.1.0 ve cURL 7.71.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PROXY_SSLKEY_BLOB (int)
Bellek kaydındaki vekil sertifikası için gizli anahtar. PHP 8.1.0 ve cURL 7.71.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_VERBOSE (int)
CURLOPT_ALTSVC (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.64.1 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_ALTSVC_CTRL (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.64.1 itibariyle kullanılabilir.
CURLALTSVC_H1 (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.64.1 itibariyle kullanılabilir.
CURLALTSVC_H2 (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.64.1 itibariyle kullanılabilir.
CURLALTSVC_H3 (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.64.1 itibariyle kullanılabilir.
CURLALTSVC_READONLYFILE (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.64.1 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_HEADER (int)
CURLOPT_HTTPHEADER (int)
CURLOPT_NOPROGRESS (int)
CURLOPT_NOBODY (int)
CURLOPT_FAILONERROR (int)
CURLOPT_UPLOAD (int)
CURLOPT_UPLOAD_BUFFERSIZE (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.62.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_POST (int)
CURLOPT_FTPLISTONLY (int)
CURLOPT_FTPAPPEND (int)
CURLOPT_FTP_CREATE_MISSING_DIRS (int)
CURLOPT_NETRC (int)
CURLOPT_FOLLOWLOCATION (int)
Bu sabit open_basedir etkinken kullanılabilir.
CURLOPT_FTPASCII (int)
CURLOPT_PUT (int)
CURLOPT_MIME_OPTIONS (int)
PHP 8.3.0 ve cURL 7.81.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_MUTE (int)
cURL 7.15.5 itibariyle kaldırıldı; yerine CURLOPT_RETURNTRANSFER kullanılmalı.
CURLOPT_USERPWD (int)
CURLOPT_PROXYUSERPWD (int)
CURLOPT_RANGE (int)
CURLOPT_TIMEOUT (int)
CURLOPT_TIMEOUT_MS (int)
CURLOPT_TCP_NODELAY (int)
CURLOPT_POSTFIELDS (int)
CURLOPT_PROGRESSFUNCTION (int)
CURLOPT_REFERER (int)
CURLOPT_USERAGENT (int)
CURLOPT_FTPPORT (int)
CURLOPT_FTP_USE_EPSV (int)
CURLOPT_LOW_SPEED_LIMIT (int)
CURLOPT_LOW_SPEED_TIME (int)
CURLOPT_RESUME_FROM (int)
CURLOPT_COOKIELIST (int)
cURL 7.14.1 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_SSLCERT (int)
CURLOPT_SSLCERT_BLOB (int)
Bellek kaydındaki SSL istemci sertifikası. PHP 8.1.0 ve cURL 7.71.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_SSLCERTPASSWD (int)
CURLOPT_SSLKEY_BLOB (int)
Bellek kaydındaki istemci sertifikası için gizli anahtar. PHP 8.1.0 ve cURL 7.71.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_WRITEHEADER (int)
CURLOPT_WS_OPTIONS (int)
PHP 8.3.0 ve cURL 7.86.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_SSL_VERIFYHOST (int)
CURLOPT_COOKIEFILE (int)
CURLOPT_SSLVERSION (int)
CURL_SSLVERSION_DEFAULT (int)
CURL_SSLVERSION_TLSv1 (int)
CURL_SSLVERSION_SSLv2 (int)
CURL_SSLVERSION_SSLv3 (int)
CURL_SSLVERSION_TLSv1_0 (int)
CURL_SSLVERSION_TLSv1_1 (int)
CURL_SSLVERSION_TLSv1_2 (int)
CURL_SSLVERSION_TLSv1_3 (int)
CURLOPT_TIMECONDITION (int)
CURLOPT_TIMEVALUE (int)
CURLOPT_CUSTOMREQUEST (int)
CURLOPT_STDERR (int)
CURLOPT_TRANSFERTEXT (int)
CURLOPT_RETURNTRANSFER (int)
CURLOPT_QUICK_EXIT (int)
PHP 8.3.0 ve cURL 7.87.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_QUOTE (int)
CURLOPT_POSTQUOTE (int)
CURLOPT_INTERFACE (int)
CURLOPT_KRB4LEVEL (int)
CURLOPT_HTTPPROXYTUNNEL (int)
CURLOPT_FILETIME (int)
CURLOPT_WRITEFUNCTION (int)
CURLOPT_READFUNCTION (int)
CURLOPT_PASSWDFUNCTION (int)
cURL 7.3.3 itibariyle kaldırıldı.
CURLOPT_HEADERFUNCTION (int)
CURLOPT_MAXAGE_CONN (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.65.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_MAXFILESIZE_LARGE (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.11.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_MAXLIFETIME_CONN (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.80.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_MAXREDIRS (int)
CURLOPT_MAXCONNECTS (int)
CURLOPT_FRESH_CONNECT (int)
CURLOPT_FORBID_REUSE (int)
CURLOPT_RANDOM_FILE (int)
CURLOPT_EGDSOCKET (int)
CURLOPT_CONNECTTIMEOUT (int)
CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS (int)
CURLOPT_SSL_VERIFYPEER (int)
CURLOPT_CA_CACHE_TIMEOUT (int)
PHP 8.3.0 ve cURL 7.87.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_CAINFO (int)
CURLOPT_CAINFO_BLOB (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.77.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_CAPATH (int)
CURLOPT_COOKIEJAR (int)
CURLOPT_SSL_CIPHER_LIST (int)
CURLOPT_SSL_EC_CURVES (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_BINARYTRANSFER (int)
CURLOPT_NOSIGNAL (int)
CURLOPT_PROXYTYPE (int)
Available as of cURL 7.10.
CURLOPT_BUFFERSIZE (int)
CURLOPT_HTTPGET (int)
CURLOPT_HTTP_VERSION (int)
CURLOPT_HSTS (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.74.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_HSTS_CTRL (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.74.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLHSTS_ENABLE (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.74.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLHSTS_READONLYFILE (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.74.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_SSLKEY (int)
CURLOPT_SSLKEYTYPE (int)
CURLOPT_SSLKEYPASSWD (int)
CURLOPT_SSLENGINE (int)
CURLOPT_SSLENGINE_DEFAULT (int)
CURLOPT_SSLCERTTYPE (int)
CURLOPT_CRLF (int)
CURLOPT_ENCODING (int)
CURLOPT_PROXYPORT (int)
CURLOPT_UNRESTRICTED_AUTH (int)
CURLOPT_FTP_USE_EPRT (int)
CURLOPT_HTTP200ALIASES (int)
CURLOPT_HTTPAUTH (int)
CURLOPT_AWS_SIGV4 (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.75.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLAUTH_BASIC (int)
CURLAUTH_DIGEST (int)
CURLAUTH_GSSNEGOTIATE (int)
CURLAUTH_NEGOTIATE (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.38.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLAUTH_NTLM (int)
CURLAUTH_NTLM_WB (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.22.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLAUTH_ANY (int)
CURLAUTH_ANYSAFE (int)
CURLAUTH_AWS_SIGV4 (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.75.0 itibariyle kullanılabilir..
CURLOPT_PROXYAUTH (int)
CURLOPT_MAIL_RCPT_ALLLOWFAILS (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.69.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_UPKEEP_INTERVAL_MS (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.62.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_MAX_RECV_SPEED_LARGE (int)
cURL 7.15.5 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_MAX_SEND_SPEED_LARGE (int)
cURL 7.15.5 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_HEADEROPT (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.37.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PROXYHEADER (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.37.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLINFO_PRIVATE (int)
CURLINFO_EFFECTIVE_URL (int)
CURLINFO_HTTP_CODE (int)
cURL 7.10.8 itibariyle, CURLINFO_RESPONSE_CODE için eski takma addır.
CURLINFO_PROXY_ERROR (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_BAD_ADDRESS_TYPE (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_BAD_VERSION (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_CLOSED (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_GSSAPI (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_GSSAPI_PERMSG (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_GSSAPI_PROTECTION (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_IDENTD_DIFFER (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_IDENTD (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_LONG_HOSTNAME (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_LONG_PASSWD (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_LONG_USER (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_NO_AUTH (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_OK (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_RECV_ADDRESS (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_RECV_AUTH (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_RECV_CONNECT (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_RECV_REQACK (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_REPLY_ADDRESS_TYPE_NOT_SUPPORTED (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_REPLY_COMMAND_NOT_SUPPORTED (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_REPLY_CONNECTION_REFUSED (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_REPLY_GENERAL_SERVER_FAILURE (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_REPLY_HOST_UNREACHABLE (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_REPLY_NETWORK_UNREACHABLE (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_REPLY_NOT_ALLOWED (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_REPLY_TTL_EXPIRED (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_REPLY_UNASSIGNED (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_REQUEST_FAILED (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_RESOLVE_HOST (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_SEND_AUTH (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_SEND_CONNECT (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_SEND_REQUEST (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_UNKNOWN_FAIL (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_UNKNOWN_MODE (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPX_USER_REJECTED (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLINFO_REFERER (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.76.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLINFO_RESPONSE_CODE (int)
cURL 7.10.8 itibariyle kullanılabilir.
CURLINFO_RETRY_AFTER (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.66.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLINFO_HEADER_OUT (int)
CURLINFO_HEADER_SIZE (int)
CURLINFO_REQUEST_SIZE (int)
CURLINFO_TOTAL_TIME (int)
CURLINFO_NAMELOOKUP_TIME (int)
CURLINFO_CAINFO (int)
PHP 8.3.0 ve cURL 7.84.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLINFO_CAPATH (int)
PHP 8.3.0 ve cURL 7.84.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLINFO_CONNECT_TIME (int)
CURLINFO_PRETRANSFER_TIME (int)
CURLINFO_SIZE_UPLOAD (int)
CURLINFO_SIZE_DOWNLOAD (int)
CURLINFO_SPEED_DOWNLOAD (int)
CURLINFO_SPEED_UPLOAD (int)
CURLINFO_FILETIME (int)
CURLINFO_SSL_VERIFYRESULT (int)
CURLINFO_CONTENT_LENGTH_DOWNLOAD (int)
CURLINFO_CONTENT_LENGTH_UPLOAD (int)
CURLINFO_STARTTRANSFER_TIME (int)
CURLINFO_CONTENT_TYPE (int)
CURLINFO_REDIRECT_TIME (int)
CURLINFO_REDIRECT_COUNT (int)
CURLINFO_REDIRECT_URL (int)
CURLINFO_PRIMARY_IP (int)
CURLINFO_PRIMARY_PORT (int)
CURLINFO_LOCAL_IP (int)
CURLINFO_LOCAL_PORT (int)
CURL_PUSH_OK (int)
PHP 7.1.0 ve cURL 7.44.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_PUSH_DENY (int)
PHP 7.1.0 ve cURL 7.44.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_REDIR_POST_301 (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.18.2 itibariyle kullanılabilir.
CURL_REDIR_POST_302 (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.18.2 itibariyle kullanılabilir.
CURL_REDIR_POST_303 (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.25.1 itibariyle kullanılabilir.
CURL_REDIR_POST_ALL (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.18.2 itibariyle kullanılabilir.
CURL_TIMECOND_NONE (int)
CURL_TIMECOND_IFMODSINCE (int)
CURL_TIMECOND_IFUNMODSINCE (int)
CURL_TIMECOND_LASTMOD (int)
CURL_VERSION_ALTSVC (int)
PHP 7.3.6 ve cURL 7.64.1 itibariyle kullanılabilir.
CURL_VERSION_ASYNCHDNS (int)
Eşzamansız DNS çözümler. PHP 7.3.0 ve cURL 7.10.7 itibariyle kullanılabilir.
CURL_VERSION_BROTLI (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.57.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_VERSION_CONV (int)
Karakter dönüşümleri desteklenir. PHP 7.3.0 ve cURL 7.15.4 itibariyle kullanılabilir.
CURL_VERSION_CURLDEBUG (int)
Hata ayıklamada bellek izleme desteklenir. PHP 7.3.6 ve cURL 7.19.6 itibariyle kullanılabilir.
CURL_VERSION_DEBUG (int)
Hata ayıklama yetenekleriyle oluşturulmuştur. PHP 7.3.0 ve cURL 7.10.6 itibariyle kullanılabilir.
CURL_VERSION_GSASL (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.76.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_VERSION_GSSAPI (int)
GSS-API kitaplığına rağmen oluşturulmuştur. PHP 7.3.0 ve cURL 7.38.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_VERSION_GSSNEGOTIATE (int)
Pazarlık kimlik doğrulaması desteklenir. PHP 7.3.0 ve cURL 7.10.6 itibariyle kullanılabilir. (7.38.0 beri önerilmiyor)
CURL_VERSION_HSTS (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.74.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_VERSION_IDN (int)
Uluslararası Alan Adları desteklenir. PHP 7.3.0 ve cURL 7.12.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_VERSION_MULTI_SSL (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.56.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_VERSION_NTLM (int)
NTLM kimlik doğrulaması desteklenir. PHP 7.3.0 ve cURL 7.10.6 itibariyle kullanılabilir.
CURL_VERSION_NTLM_WB (int)
Winbind yardımcısı için NTLM yetkilendirmesi desteklenir. PHP 7.3.0 ve cURL 7.22.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_VERSION_IPV6 (int)
IPv6-etkin.
CURL_VERSION_KERBEROS4 (int)
Kerberos V4 kimlik doğrulaması desteklenir.
CURL_VERSION_KERBEROS5 (int)
Kerberos V5 kimlik doğrulaması desteklenir. PHP 7.0.7 ve cURL 7.40.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_VERSION_HTTP2 (int)
HTTP2 desteği yerleşik. cURL 7.33.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_VERSION_HTTP3 (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.66.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_VERSION_LARGEFILE (int)
2GB'tan büyük dosyalar desteklenir. cURL 7.33.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_VERSION_PSL (int)
Mozilla'nın Genel Sonek Listesi; çerez alanı doğrulaması için kullanılır. PHP 7.3.6 ve cURL 7.47.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_VERSION_SPNEGO (int)
SPNEGO kimlik doğrulaması desteklenir. PHP 7.3.0 ve cURL 7.10.8 itibariyle kullanılabilir.
CURL_VERSION_SSPI (int)
Windows SSPI'ye karşın derlendi. PHP 7.3.0 ve cURL 7.13.2 itibariyle kullanılabilir.
CURL_VERSION_SSL (int)
SSL seçenekleri mevcut.
CURL_VERSION_TLSAUTH_SRP (int)
TLS-SRP kimlik doğrulaması desteklenir. PHP 7.3.0 ve cURL 7.21.4 itibariyle kullanılabilir.
CURL_VERSION_UNICODE (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.72.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_VERSION_UNIX_SOCKETS (int)
Unix alan soketleri desteklenir. PHP 7.0.7 ve cURL 7.40.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_VERSION_ZSTD (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.72.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_VERSION_LIBZ (int)
libz özellikleri mevcut.
CURLVERSION_NOW (int)
CURLE_OK (int)
CURLE_UNSUPPORTED_PROTOCOL (int)
CURLE_FAILED_INIT (int)
CURLE_URL_MALFORMAT (int)
CURLE_URL_MALFORMAT_USER (int)
CURLE_COULDNT_RESOLVE_PROXY (int)
CURLE_COULDNT_RESOLVE_HOST (int)
CURLE_COULDNT_CONNECT (int)
CURLE_FTP_WEIRD_SERVER_REPLY (int)
CURLE_FTP_ACCESS_DENIED (int)
CURLE_FTP_USER_PASSWORD_INCORRECT (int)
CURLE_FTP_WEIRD_PASS_REPLY (int)
CURLE_FTP_WEIRD_USER_REPLY (int)
CURLE_FTP_WEIRD_PASV_REPLY (int)
CURLE_FTP_WEIRD_227_FORMAT (int)
CURLE_FTP_CANT_GET_HOST (int)
CURLE_FTP_CANT_RECONNECT (int)
CURLE_FTP_COULDNT_SET_BINARY (int)
CURLE_PARTIAL_FILE (int)
CURLE_PROXY (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.73.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLE_FTP_COULDNT_RETR_FILE (int)
CURLE_FTP_WRITE_ERROR (int)
CURLE_FTP_QUOTE_ERROR (int)
CURLE_HTTP_NOT_FOUND (int)
CURLE_WRITE_ERROR (int)
CURLE_MALFORMAT_USER (int)
CURLE_FTP_COULDNT_STOR_FILE (int)
CURLE_READ_ERROR (int)
CURLE_OUT_OF_MEMORY (int)
CURLE_OPERATION_TIMEOUTED (int)
CURLE_FTP_COULDNT_SET_ASCII (int)
CURLE_FTP_PORT_FAILED (int)
CURLE_FTP_COULDNT_USE_REST (int)
CURLE_FTP_COULDNT_GET_SIZE (int)
CURLE_HTTP_RANGE_ERROR (int)
CURLE_HTTP_POST_ERROR (int)
CURLE_SSL_CONNECT_ERROR (int)
CURLE_FTP_BAD_DOWNLOAD_RESUME (int)
CURLE_FILE_COULDNT_READ_FILE (int)
CURLE_LDAP_CANNOT_BIND (int)
CURLE_LDAP_SEARCH_FAILED (int)
CURLE_LIBRARY_NOT_FOUND (int)
CURLE_FUNCTION_NOT_FOUND (int)
CURLE_ABORTED_BY_CALLBACK (int)
CURLE_BAD_FUNCTION_ARGUMENT (int)
CURLE_BAD_CALLING_ORDER (int)
CURLE_HTTP_PORT_FAILED (int)
CURLE_BAD_PASSWORD_ENTERED (int)
CURLE_TOO_MANY_REDIRECTS (int)
CURLE_UNKNOWN_TELNET_OPTION (int)
CURLE_TELNET_OPTION_SYNTAX (int)
CURLE_OBSOLETE (int)
CURLE_SSL_PEER_CERTIFICATE (int)
CURLE_GOT_NOTHING (int)
CURLE_SSL_ENGINE_NOTFOUND (int)
CURLE_SSL_ENGINE_SETFAILED (int)
CURLE_SEND_ERROR (int)
CURLE_RECV_ERROR (int)
CURLE_SHARE_IN_USE (int)
CURLE_SSL_CERTPROBLEM (int)
CURLE_SSL_CIPHER (int)
CURLE_SSL_CACERT (int)
CURLE_BAD_CONTENT_ENCODING (int)
CURLE_LDAP_INVALID_URL (int)
CURLE_FILESIZE_EXCEEDED (int)
CURLE_FTP_SSL_FAILED (int)
CURLE_SSH (int)
cURL 7.16.1 itibariyle kullanılabilir.
CURLFTPAUTH_DEFAULT (int)
CURLFTPAUTH_SSL (int)
CURLFTPAUTH_TLS (int)
CURLPROXY_HTTP (int)
cURL 7.10 itibariyle kullanılabilir.
CURLPROXY_HTTP_1_0 (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.19.3 itibariyle kullanılabilir.
CURLPROXY_SOCKS4 (int)
cURL 7.10 itibariyle kullanılabilir.
CURLPROXY_SOCKS5 (int)
cURL 7.10 itibariyle kullanılabilir.
CURL_NETRC_OPTIONAL (int)
CURL_NETRC_IGNORED (int)
CURL_NETRC_REQUIRED (int)
CURL_HTTP_VERSION_NONE (int)
CURL_HTTP_VERSION_1_0 (int)
CURL_HTTP_VERSION_1_1 (int)
CURL_HTTP_VERSION_2 (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.43.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_HTTP_VERSION_2_0 (int)
cURL 7.33.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_HTTP_VERSION_2TLS (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.47.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_HTTP_VERSION_2_PRIOR_KNOWLEDGE (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.49.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLM_CALL_MULTI_PERFORM (int)
CURLM_OK (int)
CURLM_BAD_HANDLE (int)
CURLM_BAD_EASY_HANDLE (int)
CURLM_OUT_OF_MEMORY (int)
CURLM_INTERNAL_ERROR (int)
CURLMSG_DONE (int)
CURLOPT_KEYPASSWD (int)
CURLOPT_SSH_AUTH_TYPES (int)
CURLOPT_SSH_HOST_PUBLIC_KEY_MD5 (int)
CURLOPT_SSH_HOST_PUBLIC_KEY_SHA256 (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.80.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_SSH_HOSTKEYFUNCTION (int)
PHP 8.3.0 ve cURL 7.84.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_SSH_PRIVATE_KEYFILE (int)
CURLOPT_SSH_PUBLIC_KEYFILE (int)
CURLOPT_SSL_OPTIONS (int)
cURL 7.25.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLSSLOPT_ALLOW_BEAST (int)
cURL 7.25.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLSSLOPT_NO_REVOKE (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.44.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLSSLOPT_AUTO_CLIENT_CERT (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.77.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLSSLOPT_NATIVE_CA (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.71.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLSSLOPT_NO_PARTIALCHAIN (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.68.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLSSLOPT_REVOKE_BEST_EFFORT (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.70.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_USERNAME (int)
cURL 7.19.1 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_SASL_AUTHZID (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.66.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_SASL_IR (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.31.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_DNS_INTERFACE (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.33.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_DNS_LOCAL_IP4 (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.33.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_DNS_LOCAL_IP6 (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.33.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_XOAUTH2_BEARER (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.33.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_LOGIN_OPTIONS (int)
Available since PHP 7.0.7 ve cURL 7.34.0
CURLOPT_EXPECT_100_TIMEOUT_MS (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.36.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_SSL_ENABLE_ALPN (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.36.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_SSL_ENABLE_NPN (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.36.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PINNEDPUBLICKEY (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.39.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_UNIX_SOCKET_PATH (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.40.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_SSL_VERIFYSTATUS (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.41.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PATH_AS_IS (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.42.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_SSL_FALSESTART (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.42.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PIPEWAIT (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.43.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PROTOCOLS_STR (int)
PHP 8.3.0 ve cURL 7.85.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PROXY_SERVICE_NAME (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.43.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_SERVICE_NAME (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.43.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.45.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_STREAM_WEIGHT (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.46.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_TFTP_NO_OPTIONS (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.48.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_CONNECT_TO (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.49.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_TCP_FASTOPEN (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.49.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_TCP_KEEPALIVE (int)
cURL 7.25.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_TCP_KEEPIDLE (int)
cURL 7.25.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_TCP_KEEPINTVL (int)
cURL 7.25.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLMOPT_PIPELINING (int)
cURL 7.16.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLMOPT_MAXCONNECTS (int)
cURL 7.16.3 itibariyle kullanılabilir.
CURLMOPT_MAX_CONCURRENT_STREAMS (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.67.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLMOPT_CHUNK_LENGTH_PENALTY_SIZE (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.30.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLMOPT_CONTENT_LENGTH_PENALTY_SIZE (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.30.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLMOPT_MAX_HOST_CONNECTIONS (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.30.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLMOPT_MAX_PIPELINE_LENGTH (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.30.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLMOPT_MAX_TOTAL_CONNECTIONS (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.30.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLMOPT_PUSHFUNCTION (int)
PHP 7.1.0 ve cURL 7.44.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLSSH_AUTH_AGENT (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.28.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLSSH_AUTH_ANY (int)
CURLSSH_AUTH_DEFAULT (int)
CURLSSH_AUTH_HOST (int)
CURLSSH_AUTH_KEYBOARD (int)
CURLSSH_AUTH_NONE (int)
CURLSSH_AUTH_PASSWORD (int)
CURLSSH_AUTH_PUBLICKEY (int)
CURLPAUSE_ALL (int)
cURL 7.18.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPAUSE_CONT (int)
cURL 7.18.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPAUSE_RECV (int)
cURL 7.18.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPAUSE_RECV_CONT (int)
cURL 7.18.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPAUSE_SEND (int)
cURL 7.18.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPAUSE_SEND_CONT (int)
cURL 7.18.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPIPE_NOTHING (int)
cURL 7.43.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPIPE_HTTP1 (int)
cURL 7.43.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPIPE_MULTIPLEX (int)
cURL 7.43.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPROXY_SOCKS4A (int)
cURL 7.18.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPROXY_SOCKS5_HOSTNAME (int)
cURL 7.18.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLHEADER_SEPARATE (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.37.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLHEADER_UNIFIED (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.37.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPROTO_SMB (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.40.0 itibariyle kullanılabilir..
CURLPROTO_SMBS (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.40.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPROTO_MQTT (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.71.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_REDIR_PROTOCOLS_STR (int)
PHP 8.3.0 ve cURL 7.85.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_REQUEST_TARGET (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.55.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLAUTH_GSSAPI (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.54.1 itibariyle kullanılabilir.
CURLE_WEIRD_SERVER_REPLY (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.51.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLINFO_CONTENT_LENGTH_DOWNLOAD_T (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.55.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLINFO_CONTENT_LENGTH_UPLOAD_T (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.55.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLINFO_HTTP_VERSION (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.50.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLINFO_PROTOCOL (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLINFO_PROXY_SSL_VERIFYRESULT (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLINFO_SCHEME (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLINFO_SIZE_DOWNLOAD_T (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.50.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLINFO_SIZE_UPLOAD_T (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.50.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLINFO_SPEED_DOWNLOAD_T (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.50.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLINFO_SPEED_UPLOAD_T (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.50.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_MAX_READ_SIZE (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.53.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_ABSTRACT_UNIX_SOCKET (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.53.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_KEEP_SENDING_ON_ERROR (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.51.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PRE_PROXY (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PROXY_CAINFO (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PROXY_CAINFO_BLOB (int)
PHP 8.2.0 ve cURL 7.77.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PROXY_CAPATH (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PROXY_CRLFILE (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PROXY_KEYPASSWD (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PROXY_PINNEDPUBLICKEY (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PROXY_SSLCERT (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PROXY_SSLCERTTYPE (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PROXY_SSL_CIPHER_LIST (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PROXY_SSLKEY (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PROXY_SSLKEYTYPE (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PROXY_SSL_OPTIONS (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PROXY_SSL_VERIFYHOST (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PROXY_SSL_VERIFYPEER (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PROXY_SSLVERSION (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PROXY_TLSAUTH_PASSWORD (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PROXY_TLSAUTH_TYPE (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PROXY_TLSAUTH_USERNAME (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_SOCKS5_AUTH (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.55.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_SUPPRESS_CONNECT_HEADERS (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.54.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLPROXY_HTTPS (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_SSLVERSION_MAX_DEFAULT (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.54.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_SSLVERSION_MAX_NONE (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.54.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_SSLVERSION_MAX_TLSv1_0 (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.54.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_SSLVERSION_MAX_TLSv1_1 (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.54.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_SSLVERSION_MAX_TLSv1_2 (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.54.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_SSLVERSION_MAX_TLSv1_3 (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.54.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_SSLVERSION_TLSv1_3 (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_VERSION_HTTPS_PROXY (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLAUTH_BEARER (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.61.0 itibariyle kullanılabilir..
CURLINFO_APPCONNECT_TIME_T (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.61.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLINFO_CONNECT_TIME_T (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.61.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLINFO_FILETIME_T (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.59.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLINFO_NAMELOOKUP_TIME_T (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.61.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLINFO_PRETRANSFER_TIME_T (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.61.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLINFO_REDIRECT_TIME_T (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.61.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLINFO_STARTTRANSFER_TIME_T (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.61.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLINFO_TOTAL_TIME_T (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.61.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_LOCK_DATA_CONNECT (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.10.0 itibariyle kullanılabilir.
CURL_LOCK_DATA_PSL (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.61.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_DISALLOW_USERNAME_IN_URL (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.61.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_DNS_SHUFFLE_ADDRESSES (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.60.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_HAPPY_EYEBALLS_TIMEOUT_MS (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.59.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_HAPROXYPROTOCOL (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.60.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PROXY_TLS13_CIPHERS (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.61.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_SSH_COMPRESSION (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.56.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_TIMEVALUE_LARGE (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.59.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_TLS13_CIPHERS (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.61.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLSSH_AUTH_GSSAPI (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.58.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_HTTP09_ALLOWED (int)
cURL 7.64.0 ve sırayla PHP 7.3.15 ve 7.4.3 itibariyle kullanılabilir.
CURLMIMEOPT_FORMESCAPE (int)
PHP 8.3.0 ve cURL 7.81.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLWS_RAW_MODE (int)
PHP 8.3.0 ve cURL 7.86.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLKHMATCH_OK (int)
PHP 8.3.0 ve cURL 7.19.6 itibariyle kullanılabilir.
CURLKHMATCH_MISMATCH (int)
PHP 8.3.0 ve cURL 7.19.6 itibariyle kullanılabilir.
CURLKHMATCH_MISSING (int)
PHP 8.3.0 ve cURL 7.19.6 itibariyle kullanılabilir.
CURLKHMATCH_LAST (int)
PHP 8.3.0 ve cURL 7.19.6 itibariyle kullanılabilir.
add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
29
nimasdj [AT] yahoo [DOT] com
8 years ago
I hope this would be useful to convert error codes:

<?php
$curl_errno
= array(
1 => "CURLE_UNSUPPORTED_PROTOCOL",
2 => "CURLE_FAILED_INIT",
3 => "CURLE_URL_MALFORMAT",
4 => "CURLE_URL_MALFORMAT_USER",
5 => "CURLE_COULDNT_RESOLVE_PROXY",
6 => "CURLE_COULDNT_RESOLVE_HOST",
7 => "CURLE_COULDNT_CONNECT",
8 => "CURLE_FTP_WEIRD_SERVER_REPLY",
9 => "CURLE_FTP_ACCESS_DENIED",
10 => "CURLE_FTP_USER_PASSWORD_INCORRECT",
11 => "CURLE_FTP_WEIRD_PASS_REPLY",
12 => "CURLE_FTP_WEIRD_USER_REPLY",
13 => "CURLE_FTP_WEIRD_PASV_REPLY",
14 => "CURLE_FTP_WEIRD_227_FORMAT",
15 => "CURLE_FTP_CANT_GET_HOST",
16 => "CURLE_FTP_CANT_RECONNECT",
17 => "CURLE_FTP_COULDNT_SET_BINARY",
18 => "CURLE_FTP_PARTIAL_FILE or CURLE_PARTIAL_FILE",
19 => "CURLE_FTP_COULDNT_RETR_FILE",
20 => "CURLE_FTP_WRITE_ERROR",
21 => "CURLE_FTP_QUOTE_ERROR",
22 => "CURLE_HTTP_NOT_FOUND or CURLE_HTTP_RETURNED_ERROR",
23 => "CURLE_WRITE_ERROR",
24 => "CURLE_MALFORMAT_USER",
25 => "CURLE_FTP_COULDNT_STOR_FILE",
26 => "CURLE_READ_ERROR",
27 => "CURLE_OUT_OF_MEMORY",
28 => "CURLE_OPERATION_TIMEDOUT or CURLE_OPERATION_TIMEOUTED",
29 => "CURLE_FTP_COULDNT_SET_ASCII",
30 => "CURLE_FTP_PORT_FAILED",
31 => "CURLE_FTP_COULDNT_USE_REST",
32 => "CURLE_FTP_COULDNT_GET_SIZE",
33 => "CURLE_HTTP_RANGE_ERROR",
34 => "CURLE_HTTP_POST_ERROR",
35 => "CURLE_SSL_CONNECT_ERROR",
36 => "CURLE_BAD_DOWNLOAD_RESUME or CURLE_FTP_BAD_DOWNLOAD_RESUME",
37 => "CURLE_FILE_COULDNT_READ_FILE",
38 => "CURLE_LDAP_CANNOT_BIND",
39 => "CURLE_LDAP_SEARCH_FAILED",
40 => "CURLE_LIBRARY_NOT_FOUND",
41 => "CURLE_FUNCTION_NOT_FOUND",
42 => "CURLE_ABORTED_BY_CALLBACK",
43 => "CURLE_BAD_FUNCTION_ARGUMENT",
44 => "CURLE_BAD_CALLING_ORDER",
45 => "CURLE_HTTP_PORT_FAILED",
46 => "CURLE_BAD_PASSWORD_ENTERED",
47 => "CURLE_TOO_MANY_REDIRECTS",
48 => "CURLE_UNKNOWN_TELNET_OPTION",
49 => "CURLE_TELNET_OPTION_SYNTAX",
50 => "CURLE_OBSOLETE",
51 => "CURLE_SSL_PEER_CERTIFICATE",
52 => "CURLE_GOT_NOTHING",
53 => "CURLE_SSL_ENGINE_NOTFOUND",
54 => "CURLE_SSL_ENGINE_SETFAILED",
55 => "CURLE_SEND_ERROR",
56 => "CURLE_RECV_ERROR",
57 => "CURLE_SHARE_IN_USE",
58 => "CURLE_SSL_CERTPROBLEM",
59 => "CURLE_SSL_CIPHER",
60 => "CURLE_SSL_CACERT",
61 => "CURLE_BAD_CONTENT_ENCODING",
62 => "CURLE_LDAP_INVALID_URL",
63 => "CURLE_FILESIZE_EXCEEDED",
64 => "CURLE_FTP_SSL_FAILED",
79 => "CURLE_SSH"
);
?>
up
9
uramihsayibok, gmail, com
8 years ago
Regarding CURLE_OPERATION_TIMEDOUT vs. CURLE_OPERATION_TIMEOUTED:

Originally cURL had the constant named TIMEOUTED (read: "timeout-ed"). This was changed[1] in 2007 and v7.17.0 to be TIMEDOUT (read: "timed out") and the old constant kept in place as an alias.

PHP started off using TIMEOUTED as well. The TIMEDOUT constant was added[2] in 2012 and v5.5.0 and the old constant was *kept in place*.

If you ask me, the TIMEDOUT constant reads more nicely (not to mention is technically the correct one to use) and as long as you're using PHP 5.5+ then it is available. If you have to support older versions then I suggest you keep using the new constant and add a polyfill like

<?php
if (version_compare(PHP_VERSION, "5.5.0", "<")) {
define("CURLE_OPERATION_TIMEDOUT", CURLE_OPERATION_TIMEOUTED);
}
?>

or

<?php
// PHP <5.5.0
defined("CURLE_OPERATION_TIMEDOUT") || define("CURLE_OPERATION_TIMEDOUT", CURLE_OPERATION_TIMEOUTED);
?>

to be removed once you stop supporting them.

[1] https://github.com/bagder/curl/commit/9f44a95522162c0f4a61093efe1bf1f58b087358#diff-d8c6cb80505e0f7d5e27fca2a682aa34L119
[2] https://github.com/php/php-src/commit/9ab45d3edbafa3ee751472c3f8d1fb3f51f38cf1#diff-ac978e3de205f1d14eb960e0eb15ef24R723
up
17
s dot coletta at unidata dot it
14 years ago
Beware of CURLE_* constants!

On the official site:

http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html

some constants are different, some missing compared to the PHP implementation.

Some examples:

in PHP the curl error number 28 is called

CURLE_OPERATION_TIMEOUTED

while in the official site is:

CURLE_OPERATION_TIMEDOUT

So if you use the second, it won't march the error 28 because in PHP it is not defined that way.

The same is for these:

CURLE_HTTP_RETURNED_ERROR
CURLE_UPLOAD_FAILED
CURLE_INTERFACE_FAILED
CURLE_SSL_CERTPROBLEM
CURLE_SEND_FAIL_REWIND
CURLE_LOGIN_DENIED
CURLE_AGAIN

that are in someway named differently or missing from PHP.
up
7
Ron
16 years ago
<?
/*
* Author: Ron
* Released: August 4, 2007
* Description: An example of the disguise_curl() function in order to grab contents from a website while remaining fully camouflaged by using a fake user agent and fake headers.
*/

$url = 'http://www.ericgiguere.com/tools/http-header-viewer.html';

// disguises the curl using fake headers and a fake user agent.
function disguise_curl($url)
{
$curl = curl_init();

// Setup headers - I used the same headers from Firefox version 2.0.0.6
// below was split up because php.net said the line was too long. :/
$header[0] = "Accept: text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,";
$header[0] .= "text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5";
$header[] = "Cache-Control: max-age=0";
$header[] = "Connection: keep-alive";
$header[] = "Keep-Alive: 300";
$header[] = "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7";
$header[] = "Accept-Language: en-us,en;q=0.5";
$header[] = "Pragma: "; // browsers keep this blank.

curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, 'Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)');
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
curl_setopt($curl, CURLOPT_REFERER, 'http://www.google.com');
curl_setopt($curl, CURLOPT_ENCODING, 'gzip,deflate');
curl_setopt($curl, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 10);

$html = curl_exec($curl); // execute the curl command
curl_close($curl); // close the connection

return $html; // and finally, return $html
}

// uses the function and displays the text off the website
$text = disguise_curl($url);
echo $text;
?>

~Ron
up
1
jrschlosser
6 years ago
In PHP version 7.1.11 there is also constants for HTTP/2 :
CURL_VERSION_HTTP2 = 65536 (1 << 16)
CURL_HTTP_VERSION_2_0 = 3

I don't know the first version of PHP that defines it.
To Top