CascadiaPHP 2024

Özkaynak Türleri

Bu eklenti PHP 8.0.0 öncesinde üç özkaynak türü tanımlardı: curl tanıtıcısı, curl_multi tanıtıcısı ve curl_share tanıtıcısı.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top