PHP 8.4.0 Alpha 2 available for testing

CurlShareHandle sınıfı

(PHP 8)

Giriş

PHP 8.0.0'dan itibaren curl_share özkaynaklarının yerini alan tamamen donuk sınıf.

Sınıf Sözdizimi

final class CurlShareHandle {
}
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top