PHP 8.0.24 Released!

curl_multi_strerror

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

curl_multi_strerrorHata kodunun açıklamasını döndürür

Açıklama

curl_multi_strerror(int $hata_kodu): ?string

Belirtilen çoklu cURL hata kodunu açıklayan hata iletisini döndürür.

Değiştirgeler

hata_kodu

» çoklu cURL hata kodu sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Hata kodu geçerliyse hata kodunu açıklayan bir dizge, geçersizse null döner.

Örnekler

Örnek 1 - curl_multi_strerror() örneği

<?php
// cURL tanıtıcıları oluştur
$ch1 curl_init("http://example.com/");
$ch2 curl_init("http://php.net/");

// Bir tane de çoklu tanıtıcı oluştur
$mh curl_multi_init();

// Tanıtıcıları çoklu tanıtıcıya ekle
curl_multi_add_handle($mh$ch1);
curl_multi_add_handle($mh$ch2);

// Çoklu tanıtıcıyı yürüt
do {
    
$status curl_multi_exec($mh$active);
    if (
$active) {
        
curl_multi_select($mh);
    }
} while (
$active && $status === CURLM_OK);

// Hatalara bak
if ($status != CURLM_OK) {
    
// Hata iletisini göster
    
echo "ERROR!\n " curl_multi_strerror($status);
}

?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top