curl_share_close

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

curl_share_closecURL paylaşımlı tanıtıcısını kapatır

Açıklama

curl_share_close(CurlShareHandle $tanıtıcı): void

Bilginize:

Bu işlevin bir etkisi yoktur. PHP 8.0.0 öncesinde, bu işev özkaynağı kapatmak için kullanılırdı.

Belirtilen cURL paylaşımlı tanıtıcısını kapatır ve tüm kaynakları serbest bırakır.

Bağımsız Değişkenler

tanıtıcı

curl_share_init() işlevinden dönen cURL paylaşımlı tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0tanıtıcı için artık bir CurlShareHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.

Örnekler

Örnek 1 - curl_share_setopt() örneği

Bu örnekte paylaşımlı bir cURL tanıtıcısı oluşturulmakta ve buna 2 tanıtıcı eklenip paylaşımlı çerez verisi ile çalıştırılmaktadır.

<?php
// cURL paylaşımlı tanıtıcısı oluştur ve çerez verisini paylaşmaya ayarla
$sh = curl_share_init();
curl_share_setopt($sh, CURLSHOPT_SHARE, CURL_LOCK_DATA_COOKIE);

// İlk cURL tanıtıcısını ilklendir ve buna paylaşımlı tanıtıcıyı ata
$ch1 = curl_init("http://example.com/");
curl_setopt($ch1, CURLOPT_SHARE, $sh);

// İlk cURL tanıtıcısını yürüt
curl_exec($ch1);

// 2. cURL tanıtıcısını ilklendir ve buna paylaşımlı tanıtıcıyı ata
$ch2 = curl_init("http://php.net/");
curl_setopt($ch2, CURLOPT_SHARE, $sh);

// 2. cURL tanıtıcısını yürüt
// $ch1 tanıtıcısındaki tüm çerezler $ch2 tanıtıcısıyla paylaşılıyor
curl_exec($ch2);

// paylaşımlı tanıtıcıyı kapat
curl_share_close($sh);

// diğer cURL tanıtıcılarını kapat
curl_close($ch1);
curl_close($ch2);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top