PHP 8.0.6 Released!

curl_share_close

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

curl_share_closeClose a cURL share handle

Açıklama

curl_share_close ( CurlShareHandle $share_handle ) : void

Closes a cURL share handle and frees all resources.

Değiştirgeler

tanıtıcı

curl_share_init() işlevinden dönen cURL paylaşımlı tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0tanıtıcı için artık bir CurlShareHandle örneği bekleniyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.

Örnekler

Örnek 1 curl_share_setopt() example

This example will create a cURL share handle, add two cURL handles to it, and then run them with cookie data sharing.

<?php
// Create cURL share handle and set it to share cookie data
$sh curl_share_init();
curl_share_setopt($shCURLSHOPT_SHARECURL_LOCK_DATA_COOKIE);

// Initialize the first cURL handle and assign the share handle to it
$ch1 curl_init("http://example.com/");
curl_setopt($ch1CURLOPT_SHARE$sh);

// Execute the first cURL handle
curl_exec($ch1);

// Initialize the second cURL handle and assign the share handle to it
$ch2 curl_init("http://php.net/");
curl_setopt($ch2CURLOPT_SHARE$sh);

// Execute the second cURL handle
//  all cookies from $ch1 handle are shared with $ch2 handle
curl_exec($ch2);

// Close the cURL share handle
curl_share_close($sh);

// Close the cURL handles
curl_close($ch1);
curl_close($ch2);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top