PHP 8.1.0 Alpha 1 available for testing

odbc_tableprivileges

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

odbc_tableprivilegesTabloları izinleriyle birlikte listeler

Açıklama

odbc_tableprivileges ( resource $bağlantı_kimliği , string $niteleyici , string $sahibi , string $isim ) : resource

Belirtilen aralıktaki tabloların izinlerini isimlerine göre listeler.

Değiştirgeler

bağlantı_kimliği

ODBC bağlantı tanıtıcısı; ayrıntılar için odbc_connect() işlevine bakınız.

niteleyici

Niteleyici.

sahibi

Sahibi. Arama şablonları belirtilebilir (sıfır veya daha fazla karakterle eşleşmek üzere "%" ve tek bir karakterle eşleşmek üzere "_".

isim

İsim. Arama şablonları belirtilebilir (sıfır veya daha fazla karakterle eşleşmek üzere "%" ve tek bir karakterle eşleşmek üzere "_".

Dönen Değerler

Hata durumunda false yoksa istenen bilgiyi içeren bir ODBC sonuç tanıtıcısı döner.

Sonuç kümesi şu sütunlardan oluşur:

  • TABLE_QUALIFIER
  • TABLE_OWNER
  • TABLE_NAME
  • GRANTOR
  • GRANTEE
  • PRIVILEGE
  • IS_GRANTABLE

Sonuç kümesi TABLE_QUALIFIER, TABLE_OWNER ve TABLE_NAME sütunlarına göre sıralanır.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top