odbc_tableprivileges

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

odbc_tableprivilegesTabloları izinleriyle birlikte listeler

Açıklama

odbc_tableprivileges(
    resource $odbc,
    ?string $katalog,
    string $şema,
    string $tablo
): resource|false

Belirtilen aralıktaki tabloların izinlerini isimlerine göre listeler.

Bağımsız Değişkenler

odbc

ODBC bağlantı tanıtıcısı; ayrıntılar için odbc_connect() işlevine bakınız.

katalog

Katalog (ODBC 2 argosunda 'qualifier' ).

şema

Şema (ODBC 2 argosunda 'owner'). Arama şablonları belirtilebilir (sıfır veya daha fazla karakterle eşleşmek üzere "%" ve tek bir karakterle eşleşmek üzere "_".

tablo

İsim. Arama şablonları belirtilebilir (sıfır veya daha fazla karakterle eşleşmek üzere "%" ve tek bir karakterle eşleşmek üzere "_".

Dönen Değerler

Hata durumunda false yoksa istenen bilgiyi içeren bir ODBC sonuç tanıtıcısı döner.

Sonuç kümesi şu sütunlardan oluşur:

 • TABLE_CAT
 • TABLE_SCHEM
 • TABLE_NAME
 • GRANTOR
 • GRANTEE
 • PRIVILEGE
 • IS_GRANTABLE
Drivers can report additional columns.

Sonuç kümesi TABLE_CAT, TABLE_SCHEM, TABLE_NAME, PRIVILEGE ve GRANTEE sütunlarına göre sıralanır.

Örnekler

Örnek 1 Tablo ayrıcalıkları listesi

<?php
$conn
= odbc_connect($dsn, $user, $pass);
$privileges = odbc_tableprivileges($conn, 'SalesOrders', 'dbo', 'Orders');
while ((
$row = odbc_fetch_array($privileges))) {
print_r($row);
break;
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [TABLE_CAT] => SalesOrders
  [TABLE_SCHEM] => dbo
  [TABLE_NAME] => Orders
  [GRANTOR] => dbo
  [GRANTEE] => dbo
  [PRIVILEGE] => DELETE
  [IS_GRANTABLE] => YES
)

Ayrıca Bakınız

 • odbc_tables() - Belli bir veri kaynağında bulunan tablo isimlerini döndürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top