odbc_foreignkeys

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

odbc_foreignkeysBir tablonun yabancı anahtarlarını listeler

Açıklama

odbc_foreignkeys(
    resource $odbc,
    string $ba_katalog,
    string $ba_şema,
    string $ba_tablo,
    string $ya_katalog,
    string $ya_şema,
    string $ya_tablo
): resource|false

Belirtilen tablodaki yabancı anahtarları veya belirtilen tablodaki birincil anahtarlara atıf yapan başka bir tablonun yabancı anahtarlarını listeler.

Bağımsız Değişkenler

odbc

ODBC bağlantı tanıtıcısı; ayrıntılar için odbc_connect() işlevine bakınız.

ba_katalog

Birincil anahtar için Katalog (ODBC 2 argosunda 'qualifier' ).

ba_şema

Birincil anahtar için Şema (ODBC 2 argosunda 'owner').

ba_tablo

Birincil anahtar tablosu.

ya_katalog

Yabancı anahtar için Katalog (ODBC 2 argosunda 'qualifier' ).

ya_şema

Yabancı anahtar Şema (ODBC 2 argosunda 'owner').

ya_tablo

Yabancı anahtar tablosu.

Dönen Değerler

Hata durumunda false yoksa istenen bilgiyi içeren bir ODBC sonuç tanıtıcısı döner.

Sonuç kümesi şu sütunlardan oluşur:

 • PKTABLE_CAT
 • PKTABLE_SCHEM
 • PKTABLE_NAME
 • PKCOLUMN_NAME
 • FKTABLE_CAT
 • FKTABLE_SCHEM
 • FKTABLE_NAME
 • FKCOLUMN_NAME
 • KEY_SEQ
 • UPDATE_RULE
 • DELETE_RULE
 • FK_NAME
 • PK_NAME
 • DEFERRABILITY
Drivers can report additional columns.

Birincil anahtarla ilişkili yabancı anahtarlar isteniyorsa, sonuç kümesi FKTABLE_CAT, FKTABLE_SCHEM, FKTABLE_NAME ve KEY_SEQ alanlarına göre sıralanır. Yabancı anahtarla ilişkili birincil anahtar isteniyorsa, sonuç kümesi PKTABLE_CAT, PKTABLE_SCHEM, PKTABLE_NAME ve KEY_SEQ alanlarına göre sıralanır.

ba_tablo bir tablo ismi içeriyorsa, işlev bu tablonun birincil anahtarını ve ona atıf yapan tüm yabancı anahtarları içeren bir sonuç kümesi döndürür.

ya_tablo bir tablo ismi içeriyorsa, işlev bu tablodaki tüm yabancı anahtarları ve bunların atıfta bulunduğu (diğer tablodaki) birincil anahtarları içeren bir sonuç kümesi döndürür.

Hem ba_tablo hem de ya_tablo birer tablo ismi içeriyorsa, işlev ba_tablo'nun birincil anahtarlarına atıf yapan ya_tablo'daki yabancı anahtarları içeren bir sonuç kümesi döndürür. Bunu tek bir anahtardan ibaret olması gerekir.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top