International PHP Conference Berlin 2021

odbc_foreignkeys

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

odbc_foreignkeysBir tablonun yabancı anahtarlarını listeler

Açıklama

odbc_foreignkeys ( resource $bağlantı_kimliği , string $ba_niteleyici , string $ba_sahibi , string $ba_tablo , string $ya_niteleyici , string $ya_sahibi , string $ya_tablo ) : resource

Belirtilen tablodaki yabancı anahtarları veya belirtilen tablodaki birincil anahtarlara atıf yapan başka bir tablonun yabancı anahtarlarını listeler.

Değiştirgeler

bağlantı_kimliği

ODBC bağlantı tanıtıcısı; ayrıntılar için odbc_connect() işlevine bakınız.

ba_niteleyici

Birincil anahtarın niteleyicisi.

ba_sahibi

Birincil anahtarın sahibi.

ba_tablo

Birincil anahtar tablosu.

ya_niteleyici

Yabancı anahtarın niteleyicisi.

ya_sahibi

Yabancı anahtarın sahibi.

ya_tablo

Yabancı anahtar tablosu.

Dönen Değerler

Hata durumunda false yoksa istenen bilgiyi içeren bir ODBC sonuç tanıtıcısı döner.

Sonuç kümesi şu sütunlardan oluşur:

 • PKTABLE_QUALIFIER
 • PKTABLE_OWNER
 • PKTABLE_NAME
 • PKCOLUMN_NAME
 • FKTABLE_QUALIFIER
 • FKTABLE_OWNER
 • FKTABLE_NAME
 • FKCOLUMN_NAME
 • KEY_SEQ
 • UPDATE_RULE
 • DELETE_RULE
 • ya_NAME
 • ba_NAME

ba_tablo bir tablo ismi içeriyorsa, işlev bu tablonun birincil anahtarını ve ona atıf yapan tüm yabancı anahtarları içeren bir sonuç kümesi döndürür.

ya_tablo bir tablo ismi içeriyorsa, işlev bu tablodaki tüm yabancı anahtarları ve bunların atıfta bulunduğu (diğer tablodaki) birincil anahtarları içeren bir sonuç kümesi döndürür.

Hem ba_tablo hem de ya_tablo birer tablo ismi içeriyorsa, işlev ba_tablo'nun birincil anahtarlarına atıf yapan ya_tablo'daki yabancı anahtarları içeren bir sonuç kümesi döndürür. Bunu tek bir anahtardan ibaret olması gerekir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top