odbc_data_source

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

odbc_data_sourceKullanılabilir DSN'ler hakkında bilgi döndürür

Açıklama

odbc_data_source(resource $odbc, int $alım_türü): array|null|false

(Defalarca çağırdıktan sonra) Kullanılabilir DSN'lerin listesini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

odbc

ODBC bağlantı tanıtıcısı; ayrıntılar için odbc_connect() işlevine bakınız.

alım_türü

Şu iki sabitten biri olabilir: SQL_FETCH_FIRST ve SQL_FETCH_NEXT. İşlevi ilk çağırışınızda SQL_FETCH_FIRST, sonrakilerde SQL_FETCH_NEXT sabitini kullanın.

Dönen Değerler

Başarı durumunda bir dizi, kullanılabilir son DSN'yi alıp getirdikten sonra null, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - Kulanılabilir DSN'lerin listesi'

<?php
$conn
= odbc_connect('dsn', 'user', 'pass');
$dsn_info = odbc_data_source($conn, SQL_FETCH_FIRST);
while (
$dsn_info) {
print_r($dsn_info);
$dsn_info = odbc_data_source($conn, SQL_FETCH_NEXT);
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
    [server] => dsn
    [description] => ODBC Driver 17 for SQL Server
)
Array
(
    [server] => other_dsn
    [description] => Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)
)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top