PHPerKaigi 2021

odbc_data_source

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

odbc_data_sourceBelirtilen bağlantı hakkında bilgi döndürür

Açıklama

odbc_data_source ( resource $bağlantı_kimliği , int $alım_türü ) : array

(Defalarca çağırdıktan sonra) Kullanılabilir DSN'lerin listesini döndürür.

Değiştirgeler

bağlantı_kimliği

ODBC bağlantı tanıtıcısı; ayrıntılar için odbc_connect() işlevine bakınız.

alım_türü

Şu iki sabitten biri olabilir: SQL_FETCH_FIRST ve SQL_FETCH_NEXT. İşlevi ilk çağırışınızda SQL_FETCH_FIRST, sonrakilerde SQL_FETCH_NEXT sabitini kullanın.

Dönen Değerler

Bir hata oluşmuşsa false yoksa bir dizi döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top