PHPerKaigi 2024

odbc_field_precision

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

odbc_field_precisionodbc_field_len() işlevinin takma adıdır

Açıklama

Bu işlev odbc_field_len() işlevinin takma adıdır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top