PHP 8.1.9 Released!

odbc_free_result

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

odbc_free_resultBir sonuç ile ilgili özkaynakları serbest bırakır

Açıklama

odbc_free_result(resource $sonuç_kimliği): bool

Bir sonuç ile ilgili özkaynakları serbest bırakır.

Sadece, betiğiniz çalışırken çok fazla bellek ayrıldığından endişeleniyorsanız bu işlevi kullanın. Betiğin işi bittiğinde zaten ayrılan tüm bellek serbest bırakılacaktır.

Değiştirgeler

sonuç_kimliği

odbc_exec() ile döndürülmüş bir sonuç tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Daima true döner.

Notlar

Bilginize:

Ototeslim kipi etkin değilse (bak: odbc_autocommit()) ve teslimat öncesi odbc_free_result() çağrısı yaparsanız bekleyen tüm hareketler başa sarılır.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
sergio.deleon at techoblige
4 years ago
MDBTools driver needs you to properly free up a result_id before reusing a variable.
An odbc_fetch_array() over a overwritten variable with a new result will crash the script with a Segmentation fault if the previous resource wasn't free'd up.

PHP 5.6
To Top