odbc_procedures

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

odbc_proceduresBelirtilen veri kaynağında saklı yordamların listesini döndürür

Açıklama

odbc_procedures(
    resource $odbc,
    ?string $katalog = null,
    ?string $şema = null,
    ?string $yordam = null
): resource|false

Belirtilen aralıktaki tüm yordamları listeler.

Bağımsız Değişkenler

odbc

ODBC bağlantı tanıtıcısı; ayrıntılar için odbc_connect() işlevine bakınız.

katalog

Katalog (ODBC 2 argosunda 'qualifier' ).

şema

Şema (ODBC 2 argosunda 'owner'). Arama şablonları belirtilebilir (sıfır veya daha fazla karakterle eşleşmek üzere "%" ve tek bir karakterle eşleşmek üzere "_".

yordam

İsim. Arama şablonları belirtilebilir (sıfır veya daha fazla karakterle eşleşmek üzere "%" ve tek bir karakterle eşleşmek üzere "_".

Dönen Değerler

Hata durumunda false yoksa istenen bilgiyi içeren bir ODBC sonuç tanıtıcısı döner.

Sonuç kümesi şu sütunlardan oluşur:

 • PROCEDURE_CAT
 • PROCEDURE_SCHEM
 • PROCEDURE_NAME
 • NUM_INPUT_PARAMS
 • NUM_OUTPUT_PARAMS
 • NUM_RESULT_SETS
 • REMARKS
 • PROCEDURE_TYPE
Drivers can report additional columns.

Sonuç kümesi şu alanlara göre sıralanır: PROCEDURE_CAT, PROCEDURE_SCHEMA ve PROCEDURE_NAME.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Bu sürümden önce, işlev ya bir ya da beş bağımsız değişken ile çağrılabiliyordu.

Örnekler

Örnek 1 - Veritabanındaki saklı yordamların listesi

<?php
$conn
= odbc_connect($dsn, $user, $pass);
$procedures = odbc_procedures($conn, $catalog, $schema, '%');
while ((
$row = odbc_fetch_array($procedures))) {
print_r($row);
break;
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [PROCEDURE_CAT] => TutorialDB
  [PROCEDURE_SCHEM] => dbo
  [PROCEDURE_NAME] => GetEmployeeSalesYTD;1
  [NUM_INPUT_PARAMS] => -1
  [NUM_OUTPUT_PARAMS] => -1
  [NUM_RESULT_SETS] => -1
  [REMARKS] =>
  [PROCEDURE_TYPE] => 2
)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top