odbc_procedures

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

odbc_proceduresBelirtilen veri kaynağında saklı yordamların listesini döndürür

Açıklama

odbc_procedures ( resource $bağlantı_kimliği ) : resource
odbc_procedures ( resource $bağlantı_kimliği , string $niteleyici , string $sahibi , string $isim ) : resource

Belirtilen aralıktaki tüm yordamları listeler.

Değiştirgeler

bağlantı_kimliği

ODBC bağlantı tanıtıcısı; ayrıntılar için odbc_connect() işlevine bakınız.

niteleyici

Niteleyici.

sahibi

Sahibi. Arama şablonları belirtilebilir (sıfır veya daha fazla karakterle eşleşmek üzere "%" ve tek bir karakterle eşleşmek üzere "_".

isim

İsim. Arama şablonları belirtilebilir (sıfır veya daha fazla karakterle eşleşmek üzere "%" ve tek bir karakterle eşleşmek üzere "_".

Dönen Değerler

Hata durumunda FALSE yoksa istenen bilgiyi içeren bir ODBC sonuç tanıtıcısı döner.

Sonuç kümesi şu sütunlardan oluşur:

  • PROCEDURE_QUALIFIER
  • PROCEDURE_OWNER
  • PROCEDURE_NAME
  • NUM_INPUT_PARAMS
  • NUM_OUTPUT_PARAMS
  • NUM_RESULT_SETS
  • REMARKS
  • PROCEDURE_TYPE

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top