International PHP Conference Berlin 2021

odbc_cursor

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

odbc_cursorİmleç ismini döndürür

Açıklama

odbc_cursor ( resource $sonuç_kimliği ) : string

Belirtilen sonuç kimliği ile ilgili imleç ismini döndürür.

Değiştirgeler

sonuç_kimliği

Sonuç tanıtıcısı.

Dönen Değerler

İmleç ismini bir dizge olarak döndürür.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top