odbc_cursor

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

odbc_cursorİmleç ismini döndürür

Açıklama

odbc_cursor(resource $deyim): string|false

Belirtilen sonuç kimliği ile ilgili imleç ismini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

deyim

Sonuç tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Dizge olarak imleç ismi, başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top