PHP 8.1.0 Alpha 1 available for testing

odbc_field_num

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

odbc_field_numSütun numarasını döndürür

Açıklama

odbc_field_num ( resource $sonuç_kimliği , string $alan_adı ) : int

İsmi belirtilen alanın sonuç kümesindeki sütun numarasını döndürür.

Değiştirgeler

sonuç_kimliği

odbc_exec() ile döndürülmüş bir sonuç tanıtıcısı.

alan_adı

Alan adı.

Dönen Değerler

Hata durumunda false, yoksa alan (sütun) numarasını bir tamsayı olarak döndürür. Sütun numaraları 1'den başlar.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top