odbc_field_num

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

odbc_field_numSütun numarasını döndürür

Açıklama

odbc_field_num(resource $deyim, string $alan): int|false

İsmi belirtilen alanın sonuç kümesindeki sütun numarasını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

deyim

odbc_exec() ile döndürülmüş bir sonuç tanıtıcısı.

alan

Alan adı.

Dönen Değerler

Hata durumunda false, yoksa alan (sütun) numarasını bir tamsayı olarak döndürür. Sütun numaraları 1'den başlar.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top