odbc_field_len

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

odbc_field_lenBir alanın uzunluğunu (hassasiyetini) döndürür

Açıklama

odbc_field_len(resource $deyim, int $alan): int|false

Sonuç kümesindeki numarası belirtilen alanın uzunluğunu döndürür.

Bağımsız Değişkenler

deyim

odbc_exec() ile döndürülmüş bir sonuç tanıtıcısı.

alan

Alan numarası. Alan numaraları 1'den başlar.

Dönen Değerler

Hata durumunda false, yoksa alan uzunluğunu bir tamsayı olarak döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top