PHP 8.1.0 Alpha 1 available for testing

odbc_fetch_row

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

odbc_fetch_rowBir satır döndürür

Açıklama

odbc_fetch_row ( resource $sonuç_kimliği , int $satırnum = ? ) : bool

Sonuç kümesindeki bir satırı döndürür. odbc_fetch_row() çağrısından sonra bu satırın alanlarına odbc_result() ile ulaşılabilir.

Değiştirgeler

sonuç_kimliği

odbc_exec() ile döndürülmüş bir sonuç tanıtıcısı.

satırnum

satırnum belirtilmişse, işlev sonuç kümesindeki sonraki satırı döndürmeye çalışır. satırnum belirtilmeden yapılan ilk çağrının sonucu karmaşık olabilir.

Sonuç üzerinde satır satır ilerlemek için ilk çağrı satırnum değiştirgesine 1 belirterek, sonraki çağrılar satırnum belirtilmeksizin yapılır. Eğer sürücü satır numarası ile satır döndürmeyi desteklemiyorsa satırnum sürücü tarafından yok sayılır.

Dönen Değerler

Bir satır varsa true, aksi takdirde false döner

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-14
eolscr at gmail dot com
16 years ago
When I migrates from 4 to 5 took me a long day to find the solution.

The way to use it without problems

In php4:

<?php
while (odbc_fetch_row($stringsql)) {

// ...

}
?>

In php5:

<?php

odbc_fetch_row
($stringsql, 0);

while (
odbc_fetch_row($stringsql)) {

// ...

}

?>

Good luck
To Top