PHPCon Poland 2024

odbc_fetch_row

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

odbc_fetch_rowBir satır döndürür

Açıklama

odbc_fetch_row(resource $deyim, ?int $satır = null): bool

Sonuç kümesindeki bir satırı döndürür. odbc_fetch_row() çağrısından sonra bu satırın alanlarına odbc_result() ile ulaşılabilir.

Bağımsız Değişkenler

deyim

odbc_exec() ile döndürülmüş bir sonuç tanıtıcısı.

satır

satır belirtilmişse, işlev sonuç kümesindeki sonraki satırı döndürmeye çalışır. satır belirtilmeden yapılan ilk çağrının sonucu karmaşık olabilir.

Sonuç üzerinde satır satır ilerlemek için ilk çağrı satır bağımsız değişkenine 1 belirterek, sonraki çağrılar satır belirtilmeksizin yapılır. Eğer sürücü satır numarası ile satır döndürmeyi desteklemiyorsa satır sürücü tarafından yok sayılır.

Dönen Değerler

Bir satır varsa true, aksi takdirde false döner

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 satır artık null olabiliyor.
add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-23
eolscr at gmail dot com
19 years ago
When I migrates from 4 to 5 took me a long day to find the solution.

The way to use it without problems

In php4:

<?php
while (odbc_fetch_row($stringsql)) {

// ...

}
?>

In php5:

<?php

odbc_fetch_row
($stringsql, 0);

while (
odbc_fetch_row($stringsql)) {

// ...

}

?>

Good luck
To Top