odbc_rollback

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

odbc_rollbackBir hareketi başa döndürür

Açıklama

odbc_rollback(resource $odbc): bool

Bağlantıda bekleyen tüm sorguların en baştan ele alınmasını sağlar.

Bağımsız Değişkenler

odbc

ODBC bağlantı tanıtıcısı; ayrıntılar için odbc_connect() işlevine bakınız.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-9
Daniel
9 years ago
Check the Spanish translation! Roll back is not 'Reanudar', is almost the opposite. A better word could be 'Deshacer'.
To Top