odbc_num_fields

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

odbc_num_fieldsBir sonuçtaki sütun sayısını döndürür

Açıklama

odbc_num_fields(resource $deyim): int

Belirtilen ODBC sonucundaki sütun (alan) sayısını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

deyim

odbc_exec() ile döndürülmüş bir sonuç tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Belirtilen ODBC sonucundaki satırların sayısını döndürür. Bir hata oluşursa -1 döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top