odbc_columnprivileges

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

odbc_columnprivilegesBelirtilen tablo ile ilgili izinleri ve sütunları listeler

Açıklama

odbc_columnprivileges(
    resource $odbc,
    ?string $katalog,
    string $şema,
    string $tablo,
    string $sütun
): resource|false

Belirtilen tablo ile ilgili izinleri ve sütunları listeler.

Bağımsız Değişkenler

odbc

ODBC bağlantı tanıtıcısı; ayrıntılar için odbc_connect() işlevine bakınız.

katalog

Katalog (ODBC 2 argosunda 'qualifier' ).

şema

Şema (ODBC 2 argosunda 'owner'). Arama şablonları belirtilebilir (sıfır veya daha fazla karakterle eşleşmek üzere "%" ve tek bir karakterle eşleşmek üzere "_".

tablo

Tablo ismi. Arama şablonları belirtilebilir (sıfır veya daha fazla karakterle eşleşmek üzere "%" ve tek bir karakterle eşleşmek üzere "_".

sütun

Sütun adı. Arama şablonları belirtilebilir (sıfır veya daha fazla karakterle eşleşmek üzere "%" ve tek bir karakterle eşleşmek üzere "_".

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda false, yoksa bir ODBC sonuç tanıtıcısı döner. Bu sonuç tanıtıcısı ilgili izinlerin ve sütun listelerinin döndürülmesi için kullanılabilir.

Sonuç kümesi şu sütunlardan oluşur:

 • TABLE_CAT
 • TABLE_SCHEM
 • TABLE_NAME
 • COLUMN_NAME
 • GRANTOR
 • GRANTEE
 • PRIVILEGE
 • IS_GRANTABLE
Drivers can report additional columns.

Sonuç kümesi TABLE_CAT, TABLE_SCHEM, TABLE_NAME, COLUMN_NAME ve PRIVILEGE sütunlarına göre sıralıdır.

Örnekler

Örnek 1 - Sütunlar için Liste Ayrıcalıkları

<?php
$conn
= odbc_connect($dsn, $user, $pass);
$privileges = odbc_columnprivileges($conn, 'TutorialDB', 'dbo', 'test', 'id');
while ((
$row = odbc_fetch_array($privileges))) {
print_r($row);
break;
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [TABLE_CAT] => TutorialDB
  [TABLE_SCHEM] => dbo
  [TABLE_NAME] => test
  [COLUMN_NAME] => id
  [GRANTOR] => dbo
  [GRANTEE] => dbo
  [PRIVILEGE] => INSERT
  [IS_GRANTABLE] => YES
)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top