PHP 8.1.0 Alpha 1 available for testing

odbc_columnprivileges

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

odbc_columnprivilegesBelirtilen tablo ile ilgili izinleri ve sütunları listeler

Açıklama

odbc_columnprivileges ( resource $bağlantı_kimliği , string $niteleyici , string $sahibi , string $tablo_ismi , string $sütun_ismi ) : resource

Belirtilen tablo ile ilgili izinleri ve sütunları listeler.

Değiştirgeler

bağlantı_kimliği

ODBC bağlantı tanıtıcısı; ayrıntılar için odbc_connect() işlevine bakınız.

niteleyici

Niteleyici.

sahibi

Sahibi.

tablo_ismi

Tablo ismi.

sütun_ismi

sütun_ismi değiştirgesinde arama şablonları belirtilebilir (sıfır veya daha fazla karakterle eşleşmek üzere '%' ve tek bir karakterle eşleşmek üzere '_').

sahibi, tablo_ismi ve sütun_ismi değiştirgesinde arama şablonları belirtilebilir (sıfır veya daha fazla karakterle eşleşmek üzere '%' ve tek bir karakterle eşleşmek üzere '_').

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda false, yoksa bir ODBC sonuç tanıtıcısı döner. Bu sonuç tanıtıcısı ilgili izinlerin ve sütun listelerinin döndürülmesi için kullanılabilir.

Sonuç kümesi şu sütunlardan oluşur:

  • TABLE_QUALIFIER
  • TABLE_OWNER
  • TABLE_NAME
  • GRANTOR
  • GRANTEE
  • PRIVILEGE
  • IS_GRANTABLE

Sonuç kümesi TABLE_QUALIFIER, TABLE_OWNER ve TABLE_NAME sütunlarına göre sıralıdır.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top