odbc_procedurecolumns

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

odbc_procedurecolumnsYordamların değiştirgeleri hakkında bilgi döndürür

Açıklama

odbc_procedurecolumns(
    resource $odbc,
    ?string $katalog = null,
    ?string $şema = null,
    ?string $yordam = null,
    ?string $sütun = null
): resource|false

Belirtilen yordamların değiştirgeleri hakkında bilgi döndürür.

Değiştirgeler

odbc

ODBC bağlantı tanıtıcısı; ayrıntılar için odbc_connect() işlevine bakınız.

katalog

Katalog (ODBC 2 argosunda 'qualifier' ).

şema

Şema (ODBC 2 argosunda 'owner'). Arama şablonları belirtilebilir (sıfır veya daha fazla karakterle eşleşmek üzere "%" ve tek bir karakterle eşleşmek üzere "_".

yordam

Yordam. Arama şablonları belirtilebilir (sıfır veya daha fazla karakterle eşleşmek üzere "%" ve tek bir karakterle eşleşmek üzere "_".

sütun

Sütun. Arama şablonları belirtilebilir (sıfır veya daha fazla karakterle eşleşmek üzere "%" ve tek bir karakterle eşleşmek üzere "_".

Dönen Değerler

Belirtilen yordamlar için sonuç kümesini oluşturan girdi ve çıktı değiştirgeleriyle birlikte sütunları da döndürür. Hata durumunda false yoksa istenen bilgiyi içeren bir ODBC sonuç tanıtıcısı döner.

Sonuç kümesi şu sütunlardan oluşur:

 • PROCEDURE_CAT
 • PROCEDURE_SCHEM
 • PROCEDURE_NAME
 • COLUMN_NAME
 • COLUMN_TYPE
 • DATA_TYPE
 • TYPE_NAME
 • COLUMN_SIZE
 • BUFFER_LENGTH
 • DECIMAL_DIGITS
 • NUM_PREC_RADIX
 • NULLABLE
 • REMARKS
 • COLUMN_DEF
 • SQL_DATA_TYPE
 • SQL_DATETIME_SUB
 • CHAR_OCTET_LENGTH
 • ORDINAL_POSITION
 • IS_NULLABLE
Drivers can report additional columns.

Sonuç kümesi şu sütunlara göre sıralanır: PROCEDURE_CAT, PROCEDURE_SCHEM, PROCEDURE_NAME ve COLUMN_TYPE

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Bu sürümden önce, işlev ya bir ya da beş değiştirge ile çağrılabiliyordu.

Örnekler

Örnek 1 - Saklı bir yordamın sütun listesi

<?php
$conn 
odbc_connect($dsn$user$pass);
$columns odbc_procedurecolumns($conn'TutorialDB''dbo''GetEmployeeSalesYTD;1''%');
while ((
$row odbc_fetch_array($columns))) {
    
print_r($row);
    break;
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [PROCEDURE_CAT] => TutorialDB
  [PROCEDURE_SCHEM] => dbo
  [PROCEDURE_NAME] => GetEmployeeSalesYTD;1
  [COLUMN_NAME] => @SalesPerson
  [COLUMN_TYPE] => 1
  [DATA_TYPE] => -9
  [TYPE_NAME] => nvarchar
  [COLUMN_SIZE] => 50
  [BUFFER_LENGTH] => 100
  [DECIMAL_DIGITS] =>
  [NUM_PREC_RADIX] =>
  [NULLABLE] => 1
  [REMARKS] =>
  [COLUMN_DEF] =>
  [SQL_DATA_TYPE] => -9
  [SQL_DATETIME_SUB] =>
  [CHAR_OCTET_LENGTH] => 100
  [ORDINAL_POSITION] => 1
  [IS_NULLABLE] => YES
)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top