PHP 8.1.0 Alpha 1 available for testing

odbc_procedurecolumns

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

odbc_procedurecolumnsYordamların değiştirgeleri hakkında bilgi döndürür

Açıklama

odbc_procedurecolumns ( resource $bağlantı_kimliği ) : resource
odbc_procedurecolumns ( resource $bağlantı_kimliği , string $niteleyici , string $sahibi , string $yordam , string $sütun ) : resource

Belirtilen yordamların değiştirgeleri hakkında bilgi döndürür.

Değiştirgeler

bağlantı_kimliği

ODBC bağlantı tanıtıcısı; ayrıntılar için odbc_connect() işlevine bakınız.

niteleyici

Niteleyici.

sahibi

Sahibi. Arama şablonları belirtilebilir (sıfır veya daha fazla karakterle eşleşmek üzere "%" ve tek bir karakterle eşleşmek üzere "_".

yordam

Yordam. Arama şablonları belirtilebilir (sıfır veya daha fazla karakterle eşleşmek üzere "%" ve tek bir karakterle eşleşmek üzere "_".

sütun

Sütun. Arama şablonları belirtilebilir (sıfır veya daha fazla karakterle eşleşmek üzere "%" ve tek bir karakterle eşleşmek üzere "_".

Dönen Değerler

Belirtilen yordamlar için sonuç kümesini oluşturan girdi ve çıktı değiştirgeleriyle birlikte sütunları da döndürür. Hata durumunda false yoksa istenen bilgiyi içeren bir ODBC sonuç tanıtıcısı döner.

Sonuç kümesi şu sütunlardan oluşur:

 • PROCEDURE_QUALIFIER
 • PROCEDURE_OWNER
 • PROCEDURE_NAME
 • COLUMN_NAME
 • COLUMN_TYPE
 • DATA_TYPE
 • TYPE_NAME
 • PRECISION
 • LENGTH
 • SCALE
 • RADIX
 • NULLABLE
 • REMARKS

Sonuç kümesi şu sütunlara göre sıralanır: PROCEDURE_QUALIFIER, PROCEDURE_OWNER, PROCEDURE_NAME ve COLUMN_TYPE.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top