CascadiaPHP 2024

odbc_field_scale

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

odbc_field_scaleBir alanın skalasını döndürür

Açıklama

odbc_field_scale(resource $deyim, int $alan): int|false

Sonuç içinde numarası belirtilen alanın skalasını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

deyim

odbc_exec() ile döndürülmüş bir sonuç tanıtıcısı.

alan

Alan (sütun) numarası. Sütun numaraları 1'den başlar.

Dönen Değerler

Hata durumunda false, yoksa alan skalasını bir tamsayı olarak döndürür.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top