odbc_specialcolumns

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

odbc_specialcolumnsÖzel sütunları döndürür

Açıklama

odbc_specialcolumns ( resource $bağlantı_kimliği , int $türü , string|null $katalog , string $şema , string $tablo , int $kapsam , int $boş ) : resource|false

Tablo içindeki bir satırı eşsiz olarak betimleyen en uygun sütunların veya bir satırın bir hareket sonucunda güncellenmesi durumunda otomatik olarak güncellenen sütünların listesini döndürür.

Değiştirgeler

bağlantı_kimliği

ODBC bağlantı tanıtıcısı; ayrıntılar için odbc_connect() işlevine bakınız.

türü
SQL_BEST_ROWID belirtilirse, tablodaki her satırı eşsiz olarak betimleyin sütun veya sütunlar döner. SQL_ROWVER belirtilirse, bir satırın bir hareket sonucunda güncellenmesi durumunda otomatik olarak güncellenen sütunların listesini döndürür.
katalog

The catalog ('qualifier' in ODBC 2 parlance).

şema

The schema ('owner' in ODBC 2 parlance).

tablo

Tablo.

kapsam

SQL_SCOPE_CURROW, SQL_SCOPE_TRANSACTION veya SQL_SCOPE_SESSION sabitlerinden biri.

boş

Döndürülecek özel sütunun NULL değer alıp alamayacağını belirler. SQL_NO_NULLS veya SQL_NULLABLE sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Hata durumunda false yoksa istenen bilgiyi içeren bir ODBC sonuç tanıtıcısı döner.

Sonuç kümesi şu sütunlardan oluşur:

  • SCOPE
  • COLUMN_NAME
  • DATA_TYPE
  • TYPE_NAME
  • COLUMN_SIZE
  • BUFFER_LENGTH
  • DECIMAL_DIGITS
  • PSEUDO_COLUMN
Drivers can report additional columns.

Sonuç kümesi SCOPE'a göre sıralanır.

Ayrıca Bakınız

  • odbc_tables() - Belli bir veri kaynağında bulunan tablo isimlerini döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top